2020

Publisert 12. feb. 2020 13:31

KRONIKK: Ledere og lærere i skole og barnehage oppfordres til å være oppmerksom når nye målinger, testinger og kartlegginger av barn og ungdom skal gjennomføres. Lærerprofesjonens etiske råd har nå laget en etisk sjekkliste til hjelp i arbeidet.

Denne illustrasjonen samler flere foto fra lærerstudentenes praksisuke i Halden og Fredrikstad.
Publisert 5. feb. 2020 13:37

Denne uka har 94 lærerstudenter fra Høgskolen i Østfold ansvar for all undervisning ved Gimle skole i Halden og Haugeåsen ungdomsskole i Fredrikstad.

Publisert 3. feb. 2020 14:42

KRONIKK. Vi stiller spørsmål ved hvordan den nye læreplanen kan iverksettes uten å styrke lærernes kompetanse i praktiske og estetiske fag og læreprosesser.