Studenter overtar to skoler

Denne uka har 94 lærerstudenter fra Høgskolen i Østfold ansvar for all undervisning ved Gimle skole i Halden og Haugeåsen ungdomsskole i Fredrikstad.

Denne illustrasjonen samler flere foto fra lærerstudentenes praksisuke i Halden og Fredrikstad.

Fin praksis med mye ansvar for mange lærerstudenter denne uka. Foto: Bård Halvorsen, HiØ

– Dette er viktig praksis og læring før de skal ut i arbeidslivet om noen måneder. Her får de både tillit og muligheter til å kjenne på hva de har lært ved Høgskolen i Østfold de siste 4 årene, sier Magne Jensen. Ved Avdeling for lærerutdanning har han ansvaret for gjennomføringen av skoleovertakelsene, som også blir en del av HiØs 5-årige lærerutdanninger framover.

Overtok Haugeåsen ungdomsskole i Fredrikstad

I Fredrikstad har nå 45 av våre lærerstudenter all undervisning for 470 elever på Haugåesen.

– Vi må også undervise, i spansk, sier Andreas Sandvik, én av tre HiØ-studentene som er rektor på Haugeåsen ungdomsskole denne uka.


To av ukas fungerende rektorer fra HiØ: Andreas Sandvik og Thea Emilie Berg.

På det nyoppussede lærerværelset kunne grunnskolelærerstudentene Ida-Marie Fosli Moxness og Elise Rasmussen forberede dagens skoletimer sammen, da Høgskolen i Østfold overtok undervisningen ved Haugeåsen ungdomsskole i Fredrikstad.

Gruppearbeid med fin diskusjon: Her ser vi grunnskolelærerstudent Aros Aso som observatør på gruppearbeidet til elever fra Haugeåsen ungdomsskole i Fredrikstad.

Grunnskolelærer Trym Gaasland har her satt igang oppvarmingen til en kroppsøvingstime ved Haugeåsen ungdomsskole i Fredrikstad, hvor elevene lekte en form for "lenke-sisten".

Overtok Gimle skole i Halden

Mandag morgen kl. 08.30 treffer vi barnehagelærerstudentene Aurora Eriksen og Abdiqani Sheik i skolegården på Gimle i Halden.

Der har de denne uka praksis som miljøarbeidere på trinn 1-5 i barneskolen.

– Her får vi et viktig innblikk i barnas overgang fra barnehage til SFO og skolehverdagen. Dette er viktige erfaringer for oss barnehagelærerstudenter, som også har anledning til å søke arbeid i grunnskolen, sier Aurora.

– God morgen, sier grunnskolelærerstudent Espen Koch og hilser på alle elevene foran første klassetime ved Gimle skole.

Unik praksis med unike lærere og skoleledere

Grunnskolelærerstudent Stein Ove Belsby fikk mandag morgen ansvar for å undervise i engelsk ved Gimle skole, hvor en av de unge elevene, muntert og på engelsk roste sin nye lærer for å være av den gode klassen «Limited Edition».

Grunnskolelærerstudent Minire er her på vei til 1. klassingene ved Gimle skole, hvor det var stor aktivitet blant skolens yngste da de fikk utetime og nok snø til mye kroppsøving, lek og latter i skolegården i går.

Ledelsen ved Gimle skole i Halden har denne uka bestått av assisterende rektor Håkon Myre Skar, SFO-leder Siril Berg, rektor Vegar Ormaasen, og assisterende rektor Julie Wiik, som alle er grunnskolelærerstudenter ved Høgskolen i Østfold.

Tips: Se video om hva Vegar uttalte om læreryrket da utdanningsministeren var på besøk!

VIDEO: FEM STUDENTER ANBEFALER LÆRERYRKET

5 lærerstudenter besøkte i fjor Halden videregående sammen med utdanningsministeren.
 

Aktuelle lenker:

Grunnskolelærerutdanning 1-7
Grunnskolelærerutdanning 5-10
Alle studier ved Høgskolen i Østfold

Av Bård Halvorsen
Publisert 5. feb. 2020 13:37 - Sist endret 5. feb. 2020 14:49