Arrangementer

Tidligere

Tid og sted: 7. des. 2018 09:14 - 14:00, Studiested Halden, VIP-rommet i kantina

Hør på den nyeste forskningen til kjernedeltakerne i høgskolens satsingsområde SKuL - Skole, kunnskap og lærerutdanning. SKuL, v/leder Hilde Afdal, inviterer til det halvårlige SKuL-seminaret. Syv arbeider blir presentert og diskutert på seminaret, arbeidene er innenfor fokusområdene språkdidaktikk, realfag/matematikk og kunnskapsprosesser i skole og lærerutdanning. 

Tid og sted: 28. nov. 2018 13:45 - 15:45, Studiested Halden, Aud 2

AVLYST - Grunnet sykdom er gjesteforelesningen dessverre avslyst.

Master i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) inviterer til åpen gjesteforelesning med professor Solveig Østrem ved OsloMet.

I foredraget Profesjonelt ansvar - profesjonell uro vil Østrem blant annet stille spørsmål om hva det at barnehagelæreryrket er en profesjon innebærer av ansvar, forpliktelser og autonomi. 

Tid: 21. nov. 2018 10:00 - 15:45

Seksjon for IKT og læring ved HiØ har den store glede av å ønske velkommen 17MAGLU-studenter, DigiLU-lærere og lærere fra samarbeidsskolene våre til profesjonsdag den 21. november 2018. Temaet for dagen er "Gode eksempler på digital praksis". Vi har invitert dyktige, digitale lærere fra ulike skoletrinn og med ulik faglig bakgrunn, som skal komme til høgskolen og bidra med sine gode eksempler på digital praksis.

Tid og sted: 14. nov. 2018 11:30 - 15:00, Studiested Halden, rom E1-059

Seminaret gir et overblikk på ulike metodiske tilnærminger; kvantitative-, kvalitative- og mixed methods tilnærming. Fordeler og ulemper med ulike metoder drøftes i det de knyttes til aktuelle problemstillinger. 

Tid og sted: 13. nov. 2018 12:00 - 3. des. 2018 16:00, Studiested Halden, Galleri BOX (tvers overfor Styrerommet)
Tid og sted: 12. nov. 2018 19:00 - 20:00, Litteraturhuset i Fredrikstad

I et møte mellom mennesker er det mange elementer som er med på å avgjøre i hva slags inntrykk personene får av hverandre.

Tid og sted: 8. nov. 2018 08:30 - 14:00, Studiested Halden.

Forskergruppen Bevegelse og kunst i lærerutdanningene inviterer til åpent seminar om Storyline med Carlo Omand. Seminaret passer for alle som er opptatt av utforskende og kreativ undervisning i lærerutdanning. 

Tid: 31. okt. 2018

Er forskning nytt for deg? Trenger du hjelp til å realisere en idé til et forskningsprosjekt? Dette er en workshop med lavterskeltilbud og "prosjekt" kan i denne sammenhengen også bety en publikasjon. 

Tid og sted: 25. okt. 2018 19:00 - 21:30, Studiested Halden, Aud 6 (kantina)

Jobber du i skolen eller i lærerutdanningen? Ta med deg kolleger og bli med på en sosial, hyggelig og inspirerende kveld!

Tid og sted: 17. okt. 2018 09:15 - 13:15, AudMax, Studiested Halden

Bli med på årets bachelorkonferanse for Grunnskolelærerutdanningene for 1. - 7. trinn og 5. - 10. trinn! Her presenterer alle fjerdeårsstudentene resultater fra bacheloroppgaven de skrev i våres. 

Konferansen er en gylden mulighet til å få innblikk i hva studentene forsker på!

Tid og sted: 10. okt. 2018 11:30 - 15:00, Studiested Halden.

Satsingsområdet SKuL - Skole, kunnskap og lærerutdanning - inviterer til seminar om bruk av teori i empirisk forskning. Seminaret holdes av avdelingens professor II Geir Afdal.

Tid og sted: 8. okt. 2018 12:00 - 9. okt. 2018 15:00, Høgskolen i Østfold, studiested Halden

Vi har gleden av å invitere til den 3. konferansen av Pedagogikk i barnehagelærerutdanningen - Pedagogikk i barnehagelærerutdanningen - Kollektive læringsprosesser. Dette året arrangeres konferansen ved Høgskolen i Østfold, studiested Halden.