Arrangementer

Kommende

Tid og sted: 10. sep. 2019 13:0015:30, Remmen, VIP-rommet

Forskergruppen Bevegelse og kunst i lærerutdanningene inviterer til åpent seminar om Storyline som undervisningsmetode. Vi får besøk av skotske Carol Omand som er verdenskjent på tema. Seminaret er også aktuelt for lærere i grunnskolen og pedagoger i barnehagen.

Tid og sted: 10. okt. 2019 09:0012. okt. 2019 16:00, Fredriksten Hotel, Halden, Norway

Østfold University College are deligthed to host the Tenth Annual Workshop on Immigrant Languages in the Americas (WILA 10) and wish you all welcome to Fredriksten Hotell at Fredriksten Festning (the fortress of Fredriksten). 

Tid og sted: 20. nov. 2019 09:0016:00, Høgskolen i Østfold, Studiested Halden

Samfunnsfagkonferansen 2019 ønsker å belyse utfordringene og mulighetene digitalisering gir for lærerutdanningene. Konferansen vil ha en bred tilnærming og inviterer til innovative bidrag som kan bidra til å kaste lys over situasjonen nå, og ta pulsen på fremtiden. 

Tidligere

Hovedforedragsholder Elaine Munthe. Kilde: Universitetet i Stavanger
Tid og sted: 12. juni 2019 09:0015:00, Høgskolen i Østfold, Studiested Remmen, rom Auditorium 1/D1-058

Velkommen til sluttkonferanse i satsingsområdet Skole, kunnskap og lærerutdanning (SKuL). Konferansen er åpen for alle interesserte. 

Tid og sted: 12. juni 2019 08:4511:30, Høgskolen i Østfold, Studiested Halden, rom E1-074

AVLYST grunnet liten påmelding. Veiledernettverk Østfold inviterer til Frokostseminar med fokus på gode veiledningsordninger for nyutdannede lærere i barnehage og skole. Seminaret er for eiere og ledere i barnehage- og skolesektoren i Østfold og veilederinteresserte i skoler og barnehager.

Tid og sted: 7. mai 2019 09:008. mai 2019 15:30, Quality Hotell Fredrikstad

Tema i år er: «Tett på studenten» Konferansen setter fokus på lærerstudenten og på ulike sider ved studenttilværelsen. Hvem er dagens student og hva bør vi vite for å skape en best mulig utdanning?

Tid og sted: 24. apr. 2019 10:0013:00, Studiested Halden, Vrimle

Rekordmange elever, 2 500 sjette- og syvendeklassinger, fra 45 skoler over hele Østfold har deltatt på SMART i regi av Ungt Entreprenørskap i løpet av skoleåret. Vinnergruppene fra hver enkelt skole møtes ved Høgskolen i Østfold for å presentere sine kreative oppfinnelser.

Tid og sted: 10. apr. 2019 10:1515:30, Høgskolen i Østfold, Aud MAX

Hva betyr "kopiering" i en digital kontekst? Hva og hvor mye får du egentlig lov til å skanne eller  "copy and paste" til bruk i klasserommet?

Velkommen til denne profesjonsdagen i samarbeid med Kopinor som vil gi deg svar på disse og flere spørsmål.

Tid og sted: 28. mars 2019 14:0015:00, Studiested Halden, rom C1-007 (VIP-rommet)

I dette foredraget presenterer førsteamanuensis Russell Hatami en viktig kulturskatt i tidlig svensk matematikkutdanning; Rizanesanders Recknekonsten.

bilde av fjorårets TeachMeet
Tid og sted: 13. mars 2019 18:0021:00, Campus Remmen, Aud 6

Seksjon for IKT og læring gjentar fjorårets store suksess og inviterer til et nytt TeachMeet onsdag 13.mars i Aud 6 på Campus Remmen. Ta med deg lærerkolleger og bli med på en sosial, lærerik og inspirerende kveld! 

Meld deg på via denne lenken.

Tid og sted: 11. mars 2019 19:0020:30, Litteraturhuset i Fredrikstad

Velkommen til en artig kveld om dialekter. Hvilke holdninger har vi til dialekter og spesielt Østfold-dialekten? Dialektene er sterke og viktige kulturbærere, de utgjør en helt sentral del av identiteten vår. Hvordan er holdninga til Østfold-dialekten sammenlignet med andre dialekter?

Tid og sted: 4. mars 2019 11:305. mars 2019 13:45, Quality Airport Hotel Gardermoen

Vi inviterer lærerutdannere i matematikk til et aktivt seminar om pedagogisk bruk av Geogebra og programmering i matematikkundervisningen knyttet til Fagfornyelsen.

Tid og sted: 27. feb. 2019 09:0014:00, Studiestad Halden, Aud 3

På dette seminaret får vi presentert viktige sider ved bærekraftig utvikling, av en rekke sentrale personer på området: Siri Eriksen, Pia Ve Dahlen, Elisabeth Irgens Hokstad, Aksel Nærstad og Erik Ljungberg. Seminaret avsluttes med en paneldialog, hvor klimaendringer og ansvarlig forbruk og matproduksjon blir problematisert. 

Tid og sted: 14. feb. 2019 11:3012:45, Studiested Halden, Biblioteket

På selveste Valentinsdagen arrangerer forskningsgruppen «Kreativitet, kunst og innovasjon» lanseringsfest for antologien «Skaperglede, engasjement og utforskertrang - Nye perspektiver på estetiske og tverrfaglige undervisningsmetoder som redskap i pedagogisk virksomhet». Kristine Høeg Karlsen og Gunhild Brænne Bjørnstad er redaktører for boken, gis ut av Universitetsforlaget. Det blir mingling, hjerter, kake og kaffe fra kl.11.00 i biblioteket, før programmet starter kl.11.30.

Tid og sted: 12. feb. 2019 13:1515:00, E1-037

Faculty of Education invites all employes and students to open lectures on women's participation in politics in Turkey. The speaker, Dr. Zeynep Banu Dalaman, is an international capacity.

Tid og sted: 12. feb. 2019 10:0015:00, OsloMet, Pilestredet 32

Sandra Fylkesnes disputerer over sin doktorgradsavhandling: Whiteness in teacher education discourses: An analysis of the usage and meaning making of the term "cultural diversity". 

Tid og sted: 18. jan. 2019 11:3015:00, Østfold University College, VIP

Forskergruppen Bevegelse og kunst i lærerutdanningene inviterer til kick-off på antologien: Teaching through Stories: Renewing the Scottish storyline Approach in Teacher and Higher Education.

Tid og sted: 7. des. 2018 09:1414:00, Studiested Halden, VIP-rommet i kantina

Hør på den nyeste forskningen til kjernedeltakerne i høgskolens satsingsområde SKuL - Skole, kunnskap og lærerutdanning. SKuL, v/leder Hilde Afdal, inviterer til det halvårlige SKuL-seminaret. Syv arbeider blir presentert og diskutert på seminaret, arbeidene er innenfor fokusområdene språkdidaktikk, realfag/matematikk og kunnskapsprosesser i skole og lærerutdanning. 

Tid og sted: 28. nov. 2018 13:4515:45, Studiested Halden, Aud 2

AVLYST - Grunnet sykdom er gjesteforelesningen dessverre avslyst.

Master i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år) inviterer til åpen gjesteforelesning med professor Solveig Østrem ved OsloMet.

I foredraget Profesjonelt ansvar - profesjonell uro vil Østrem blant annet stille spørsmål om hva det at barnehagelæreryrket er en profesjon innebærer av ansvar, forpliktelser og autonomi. 

Tid: 21. nov. 2018 10:0015:45

Seksjon for IKT og læring ved HiØ har den store glede av å ønske velkommen 17MAGLU-studenter, DigiLU-lærere og lærere fra samarbeidsskolene våre til profesjonsdag den 21. november 2018. Temaet for dagen er "Gode eksempler på digital praksis". Vi har invitert dyktige, digitale lærere fra ulike skoletrinn og med ulik faglig bakgrunn, som skal komme til høgskolen og bidra med sine gode eksempler på digital praksis.