Sandra Fylkesnes disputerer

Sandra Fylkesnes disputerer over sin doktorgradsavhandling: Whiteness in teacher education discourses: An analysis of the usage and meaning making of the term "cultural diversity". 

Sandra Fylkesnes. Kilde: OsloMet

Sandra Fylkesnes har halv stilling som høgskolelektor i pedagogikk ved Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold. Hun er i avslutningsfasen av sin doktorgrad, som hun tar ved OsloMet. 

Mer informasjon om disputasen og avhandlingen finnes på nettsidene til OsloMet.

 

Publisert 29. jan. 2019 08:53 - Sist endret 29. jan. 2019 08:53