Bachelorkonferanse 2018

Bli med på årets bachelorkonferanse for Grunnskolelærerutdanningene for 1. - 7. trinn og 5. - 10. trinn! Her presenterer alle fjerdeårsstudentene resultater fra bacheloroppgaven de skrev i våres. 

Konferansen er en gylden mulighet til å få innblikk i hva studentene forsker på!

Arbeidsgruppa for bachelorkonferansen inviterer alle lærerutdannere i praksisskoler og ved høgskolen, skoleledere og andre interesserte til å delta på årets bachelorkonferanse. 

Program

 • Velkommen til konferansen v/prorektor Lars-Petter Jelsness-Jørgensen 
 • En utforskende lærer v/praksislærer Hilde Øen ved Karlshus skole 
 • Fjerdeårsstudentene presenterer sine bacheloroppgaver - hver presentasjon er på 10 minutter. 

Til sammen presenteres nærmere 100 ulike bacheloroppgaver - hele 97 for å være nøyaktig. 

Det er er bredt spekter i temaene som presenteres, noe eksempler er:  

 • Hvilke metoder og strategier brukes for å skape motivasjon for læring hos elever og hvordan jobber lærere med dette i praksis?
 • Hvordan kan samarbeidet mellom aktørene i skolen bidra til at elever i en innføringsklasse mestrer det faglige og sosiale samspillet og det norske språk?
 • Hva er status for dagens astronomiundervisning i grunnskole og hvilke læringsmetoder blir brukt? 
 • Hvordan kan du som lærer benytte elevenes kreative evner for å tilpasse opplæringen for hver enkelt elev?
 • Hvordan tilpasser læreren begynneropplæring i engelsk som fremmedspråk på småskoletrinnet? 
 • Hvordan kan sosiale medier brukes som ressurs i klasserommet?
 • Hvordan kan fysisk aktivitet påvirke motivasjonen til elevene i matematikk?
 • Kan undervisning om lokalhistorie med digitale verktøy øke interesse og engasjement blant elever i samfunnsfag?

Se en oversikt over alle bacheloroppgavene her (pdf).

Praktiske spørsmål

Det vil henge en oversikt over presentasjoner fordelt på rom utenfor Aud Max, her framgår også studentenes navn. Du kan være tilskuer der du synes det er interessante temaer.

Ingen påmelding er nødvendig, det er bare å møte opp.

Har du spørsmål kan du kontakte Kari Spernes

Vi håper å se deg!

 

Publisert 28. sep. 2018 14:57 - Sist endret 2. okt. 2018 08:14