Kroppsspråket kan si mer enn tusen ord

I et møte mellom mennesker er det mange elementer som er med på å avgjøre i hva slags inntrykk personene får av hverandre.

Fotoillustrasjon: Colourbox.com

Selvsagt betyr det mye hvilke ord som sies, men det er ikke det eneste. Som lærerutdanner med fag som drama og teater, kommunikasjon og formidling valgte Liv Anne Fossbråten å forske på lærerens kroppsspråk. Dette er overførbart til voksnes kroppsspråk generelt.

Hva er det vi formidler i tillegg til det verbale språket?

– I det aller første møtet mellom 2 ukjente er det i de fleste kulturer høflig å si navnet sitt. Et spørsmål som i alle fall i vår vestlige kultur raskt dukker opp, er hva vi arbeider med. Ofte har jeg ønsket å kunne svare noe uvanlig eller eksotisk på dette. Hjernekirurg eller asfaltarbeider, kanskje?

Når jeg svarer at jeg er lærer, lar ikke reaksjonene vente på seg. Enkelte har en fysisk reaksjon, de trekker seg en halvmeter tilbake og hviler tyngden på det bakre benet med et skeptisk uttrykk i ansiktet, mistroisk til at noen kan velge et slikt yrke. Andre betror ganske snart at de ikke har så mye skolegang og ikke trivdes så godt på skolen.

Forskeren i meg våkner, og jeg må spørre hvorfor.

Forbausende ofte har det konkret med læreren å gjøre.
«Jeg tror ikke læreren likte meg noe særlig.
«Sa han det,da?»
«Nei, såklart, det kunne han vel ikke, men jeg merket det likevel».


Liv Anne Fossbråten er førstelektor ved Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold. Hennes fagkompetanse er innen områdene kommunikasjon, kroppsspråk, barneteater, stand-up, revy og dramaturgi.

Arrangør

Høgskolen i Østfold
Publisert 6. nov. 2018 10:42 - Sist endret 6. nov. 2018 10:42