2019

Tidligere

Tid og sted: 29. nov. 2019 11:3015:00, Fredriksten Hotell, Halden

Satsingsområdet SKuL er avsluttet og blitt til After-SKuL. Gjennom After-SKuL fortsetter våre vitenskapsteoretiske og metodologiske seminarer. 

Tid og sted: 28. nov. 2019 08:4511:30, Høgskolen i Østfold, studiested Halden, Remmen, rom E1-042

Velkommen til erfaringsbasert inspirasjonsseminar om gode veiledningsordninger for nyutdannede nyansatte lærere i barnehager og skoler i Østfold. Seminaret er for eiere og ledere i barnehage- og skolesektoren i Østfold og veilederinteresserte i skoler og barnehager.

Tid og sted: 10. okt. 2019 17:4520:00, Studiested Halden, Remmen.

Kveldsprogrammet (forbeholdt eiere og personalet i lærerutdanningsbarnehagene, assistenter, fagarbeidere og barnehagelærere, pedagogiske ledere og praksislærere)

Tid og sted: 10. okt. 2019 12:0017:00, Studiested Halden, Remmen.

Formiddagsprogrammet (forbeholdt praksislærerne i lærerutdanningsbarnehagene og praksislærerne i partnerbarnehagene)

Hovedforedragsholder Elaine Munthe. Kilde: Universitetet i Stavanger
Tid og sted: 12. juni 2019 09:0015:00, Høgskolen i Østfold, Studiested Remmen, rom Auditorium 1/D1-058

Velkommen til sluttkonferanse i satsingsområdet Skole, kunnskap og lærerutdanning (SKuL). Konferansen er åpen for alle interesserte. 

Tid og sted: 24. apr. 2019 10:0013:00, Studiested Halden, Vrimle

Rekordmange elever, 2 500 sjette- og syvendeklassinger, fra 45 skoler over hele Østfold har deltatt på SMART i regi av Ungt Entreprenørskap i løpet av skoleåret. Vinnergruppene fra hver enkelt skole møtes ved Høgskolen i Østfold for å presentere sine kreative oppfinnelser.

Tid og sted: 11. mars 2019 19:0020:30, Litteraturhuset i Fredrikstad

Velkommen til en artig kveld om dialekter. Hvilke holdninger har vi til dialekter og spesielt Østfold-dialekten? Dialektene er sterke og viktige kulturbærere, de utgjør en helt sentral del av identiteten vår. Hvordan er holdninga til Østfold-dialekten sammenlignet med andre dialekter?