Dialekt i Østfold - Historie, humor og litt grammatikk

Velkommen til en artig kveld om dialekter. Hvilke holdninger har vi til dialekter og spesielt Østfold-dialekten? Dialektene er sterke og viktige kulturbærere, de utgjør en helt sentral del av identiteten vår. Hvordan er holdninga til Østfold-dialekten sammenlignet med andre dialekter?

Fotoillustrasjon benyttes etter avtale med Visit Fredrikstad og Hvaler.

Dette og mer til får du høre om i kveldens tre foredrag.

På sporet av Ingeborg Hoff

Dosent Benthe Kolberg Jansson forteller om åssen Ingeborg Hoff, en pioner i norsk dialektgransking, har bidratt til kunnskap om dialektene i Østfold. Hoff har blant anna skrevet ei stor avhandling om Østfoldmål (Skjetvemålet) i 1946.

Dialektbruk og humor

Førsteamanuensis Karine Stjernholm snakker om hvordan dialekter brukes i humor. Mange mener at Raymond har satt østfoldmålet i et dårlig lys, men har han egentlig det? Hvorfor ler vi av dialekter? Og hvordan skille humor fra mobbing?

Dialektgrammatikk: Østfold i det nordiske dialektlandskapet

Førsteamanuensis Åshild Søfteland snakker om hvilke dialekttrekk fra Østfold som fortsatt er i bruk. Mye er skjedd siden Ingeborg Hoff undersøkte talemålet i regionen, og nyere innsamling av dialekter viser at Østfoldmålet har gjennomgått store endringer.

Benthe Kolberg Jansson, Karine Stjernholm og Åshild Søfteland jobber alle ved Norskseksjonen ved Avdeling for lærerutdanning, Høgskolen i Østfold. De underviser og forsker på det store mangfoldet vi har i tale og skrift i Norge. Spesielt relevant her er fokuset på talespråksvariasjon og språklige og sosiale analyser av dialektbruk og -holdninger, og aller mest glade er de i Østfoldmål. 
 

Arrangør

Høgskolen i Østfold
Emneord: språk, dialekter
Publisert 6. mars 2019 11:18 - Sist endret 15. mars 2019 13:51