Erfarings- og oppstartskonferanse for Lærerutdanningsbarnehageprosjektet (formiddag)

Formiddagsprogrammet (forbeholdt praksislærerne i lærerutdanningsbarnehagene og praksislærerne i partnerbarnehagene)

KL: 12.00-13.00: lunsj Aud 6 og Vip-rommet

13.00-13.15 Velkommen til konferanse! v/Studieleder Marit Eriksen HiØ og Tommy Larsen Stenrød barnehage Aud 4

13.15-13.45: Likhet, likeverd og makt i partnerskap, v/ Mette Jæger Stangeløkka barnehage, Tone Ingvaldsen Harekas barnehage, Beate Lund HiØ og Merete Lunde fra HiØ Aud 4

 

14.00-16.30: Parallellsesjoner: 

14.00-15.00

15.00-15.30

15.30-16.30

1. Læringsnettverk «Garderoben som møteplass» v/Marius Andre Larsen og Tamara Mujakic, Leie barnehage og Merete Lunde HiØ 

 

Kaffe og kake.

 

1. Læringsnettverk «Garderoben som møteplass» v/Marius Andre Larsen og Tamara Mujakic, Leie barnehage og Merete Lunde HiØ

2. Varsel i praksis, v/Helene Storstrøm Auset Stasjonsbyen barnehage og Kjartan Belseth HiØ

2. Varsel i praksis, v/Helene Storstrøm Auset Stasjonsbyen barnehage og Kjartan Belseth HiØ

3. Veiledning av studenter /studenten som subjekt v/Beate Lund HiØ og Monica Braathu Reier barnehage

3. Veiledning av studenter /studenten som subjekt v/Beate Lund HiØ og Monica Braathu Reier barnehage

4. Vurdering Terese Engedahl, Kari-Mette Rudolph og Eileen Tveter HiØ og en praksislærer

4. Vurdering Terese Engedahl, Kari-Mette Rudolph og Eileen Tveter HiØ og en praksislærer

5. Pedagogisk dokumentasjon/kritisk refleksjon v/Ann Sofi Larsen HiØ

5. Pedagogisk dokumentasjon/kritisk refleksjon v/Ann Sofi Larsen HiØ

16.30-17.00: Oppsummering og veien videre i plenum

Velkommen til konferanse!

Publisert 4. okt. 2019 12:45 - Sist endret 4. okt. 2019 12:46