Alexander Lykke disputerer

Master Alexander Kristoffersen Lykke ved Institutt for lingvistiske og nordiske studier vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: Norsk i Amerika: Hva skjer med den mentale grammatikken når norsk er minoritetsspråk?

Funnene i avhandlinga tyder på at dess mindre mennesker bruker et språk, dess større er sjansen for endring i den mentale kunnskapen om dette språket, altså i (den mentale) grammatikken. På dette området bekrefter Lykkes funn det som er gjengs innen forskning på flerspråklighet og språkendring.

Tid og sted: 25.sept 2020 kl.13:15, Digital disputas via Zoom og i Eilert Sundts hus, auditorium 4

Informasjon og påmelding

  • Delta på disputas digitalt - klikk på det røde feltet for lenke
  • Fysisk deltakelse - se påmeldingsskjema lenger ned på siden
Publisert 16. sep. 2020 15:38 - Sist endret 16. sep. 2020 15:39