Samfunnsfagkonferansen 2019

Samfunnsfagkonferansen 2019 ønsker å belyse utfordringene og mulighetene digitalisering gir for lærerutdanningene. Konferansen vil ha en bred tilnærming og inviterer til innovative bidrag som kan bidra til å kaste lys over situasjonen nå, og ta pulsen på fremtiden. 

Nasjonalt nettverk for samfunnsfaga i lærer-, lektor- og barnehagelærerutdanningene inviterer til Samfunnsfagkonferansen 2019: 

Grenseløs læring - samfunnet i en digital virkelighet. Hvordan vil digitalisering påvirke lærerutdanningene og samfunnfagene mot år 2025?

Høgskolen i Østfold er vertskap for årets konferanse. All informasjon om konferansen finnes på nettverkets egen nettside

Velkommen til Høgskolen i Østfold!

Publisert 19. mars 2019 11:05 - Sist endret 17. okt. 2019 08:51