Om avdelingen

Om avdelingen

Avdeling for lærerutdanning er lokalisert på Remmen i Halden. Avdelingen er i vekst og er en attraktiv arbeidsgiver - vi har idag over 2.000 studenter og 130 ansatte. I tillegg samarbeider vi med ansatte i nærmere 140 barnehager og skoler over hele fylket om praksisopplæring av våre studenter. 

Vi utdanner lærere til barnehage, grunnskole og videregående skole gjennom våre profesjonsutdanninger. Vi har også et stort spekter av etter- og videreutdanninger rettet mot barnehage- og skolesektoren. Tilbudet gjenspeiles i stor grad av nasjonale satsinger og vi har stor aktivitet både innenfor Kompetanse for kvalitet, Kompetanse for framtidens barnehage og innenfor den desentraliserte modellen for etterutdanning. 

Digital kompetanse er et satsingsområde ved avdelingen. Våre nettstudier er organisert som MOOC (Massive Open Online Courses) innenfor profesjonsfaglig digital kompetanse / IKT og er svært populære. Vi driver også prosjektet DigiLU - Digitalisering i lærerutdanningen, som både studenter, ansatte og praksisfeltet nyter godt av. 

I tillegg til undervisning driver avdelingens fagpersonale et utstrakt profesjonsrettet forsknings- og utviklingsarbeid. De ansatte er organisert i tverrfaglige forskergrupper og har utover dette både nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere.  Flere av våre fagansatte har fått nasjonale og internasjonale utmerkelser. 

Kontakt

Sentralbord (+47) 69 60 80 00
Åpningstid servicetorget:
Mandag - fredag kl. 08:00 – 15:45

Organisasjon

Samarbeidspartnere

Avdeling for lærerutdanning har flerårige samarbeidsavtaler med barnehager og skoler i profesjonsutdanningene våre. I tillegg til de faste avtalene, samarbeider vi også med andre barnehager, grunnskoler og videregående skoler - i kortere eller lengre perioder. 

Finn fram

Bygninger, adresser, områder og kart

Samarbeid med oss

Vi ønsker større samarbeid med samfunnet rundt oss. Ta gjerne kontakt om du ønsker å høre hva vi arbeider med eller ønsker å samarbeide med oss.