Organisasjon

Øverste leder for Avdeling for lærerutdanning er dekan. Med seg i ledergruppen har dekan fire studieledere, en FoU-leder, administrasjonssjef for studiested Halden og en administrativ rådgiver. 

Avdelingsstyret er dekans rådgivende og besluttende organ og skal bidra til at den faglige virksomheten ved avdelingen holder høy kvalitet og videreutvikles.

Avdelingens FoU-utvalg er et koordinerende og rådgivende organ for FoU-leder av ledergruppa i forsknings- og utviklingssaker.  

Lokalt utvalg for utdanningskvalitet (LUKU) er et koordinerende og rådgivende organ rettet om utdanningskvalitet. 

De fagansatte ved avdelingen er fordelt i seksjoner etter fagområde. Hver seksjon ledes av en seksjonsleder. 

Hvert program har trinnledere, kullansvarlige eller lignende, som har delegert ansvar for daglig drift av de aktuelle kullene innenfor hvert studieprogram. 

Avdelingens administrative støtte er organisert under Studiestedsadministrasjonen for studiested Halden, med administrasjonssjef som øverste leder. 

En viktig ressurs for avdelingen er studiekonsulentene, som blant annet har ansvar for organisering av praksisopplæring og  studentveiledning. 

Publisert 15. juni 2018 01:02 - Sist endret 15. juni 2018 01:03