Avdelingsstyret

Avdelingsstyret er et besluttende og rådgivende organ som sammen med dekan skal bidra til at den faglige virksomheten ved avdelingen holder høy kvalitet og videreutvikles. 

Avdelingsstyrets medlemmer for perioden (01.08.2017 - 31.07.2021)

Espen Schjetne (leder)
Åshild Søfteland (nestleder)
Marianne Andreassen (medlem)
Kristine Høeg Karlsen (medlem)
Harald Oseland (medlem)
Marianne Østli (medlem)

Kjersti Berggraf Jacobsen (dekan)

Frida Vidme (studentrepresentant)
Maria Lehmann (studentrepresentant)

Anita Gundrosen, Gimle skole (ekstern representant skole)
Tommy Larsen, Stenrød barnehage (ekstern representant barnehage)

Sekretær: Caroline Idebøen Koren

Varamedlemmer

1. vara: Espen Braaten
2. vara: Hilde Sofie Fjeld
3. vara: Ronald Nolet
4. vara: Camilla Blikstad Halstvedt
5. vara: Karl-Arne Næss Korseberg
6. vara: Ragnhild Louise Næsje
7. vara: Anita Lopez-Pedersen

Avdelingsstyrets mandat

Avdelingsstyrets størrelse, sammensetning mm er nedfelt i § 3 i høgskolens valgreglement.

Avdelingsstyrets virkeområde (mandat) er nedfelt i kapittel 7 i Delegeringsreglementet av 2015 ved Høgskolen i Østfold.

Innkallinger og protokoll

Innkallinger, sakspapirer og protokoller fra avdelingsstyret finner du på høgskolens sider for råd og utvalg. Her finner du også avdelingsstyrets møtekalender.

Valgstyre

Et eget valgstyre forbereder og gjennomfører valg til avdelingsstyret og er i tillegg aktive pådrivere for å få frem kandidater til avdelingsstyret. Funksjonstiden til valgstyret er den samme som funksjonstiden til avdelingsstyret. Les mer om valgstyret her.

Publisert 15. juni 2018 01:19 - Sist endret 31. aug. 2020 08:52