Avdelingsstyret

Avdelingsstyret er et besluttende og rådgivende organ som sammen med dekan skal bidra til at den faglige virksomheten ved avdelingen holder høy kvalitet og videreutvikles. 

Avdelingsstyrets medlemmer for perioden (01.08.2017 - 31.07.2021)

Espen Schjetne (leder)
Åshild Søfteland (nestleder)
Kristine Høeg Karlsen (medlem)
Marianne Puvatcha (medlem)
Rune Aae (medlem)

Kjersti Berggraf Jacobsen (dekan)

Preben Reinaas Rotlid (studentrepresentant)
Helene Hove Gjøs (studentrepresentant)

Anita Gundrosen, Gimle skole (ekstern representant skole)
Tommy Larsen, Stenrød barnehage (ekstern representant barnehage)

Sekretær: Irene Felde Olaussen

Varamedlemmer

1. vara: Harald Oseland
2. vara: Marianne Østli
3. vara: Espen Braaten
4. vara: Hilde Sofie Fjeld

Avdelingsstyrets mandat

Avdelingsstyrets størrelse, sammensetning mm er nedfelt i § 3 i høgskolens valgreglement.

Avdelingsstyrets virkeområde (mandat) er nedfelt i kapittel 7 i Delegeringsreglementet av 2015 ved Høgskolen i Østfold (lenke kommer).

Innkallinger og protokoll

Innkallinger, sakspapirer og protokoller fra avdelingsstyret finner du på høgskolens sider for råd og utvalg. Her finner du også avdelingsstyrets møtekalender.

Publisert 15. juni 2018 01:19 - Sist endret 7. des. 2018 09:52