Møteplan studieåret 2018/2019

Personalmøter med mer

- alle personalmøter kl 14.15-15:45

Høst:

 • 09.-10. august: Personalseminar - Program 
 • 13. september
 • 11. oktober 
 • 8. november
 • 13. desember
 • Ekstraordinært møte 14. desember kl. 13.00-15.00
 • 20. desember: Julelunsj - kl 12.00-14.00

Vår:

 • 4. januar: Personalseminar
 • 7. februar
 • 7. mars
 • 11. april
 • 9. mai
 • 13. juni
 • 20. juni: Sommerlunsj - kl 12.00-14.00

Avdelingsstyret

- alle møter kl 14.15-16.00.

Høst:

 • 23.-24. august: Seminar
 • 27. september
 • 25. oktober
 • 6. desember

Vår: 

 • 24. januar
 • 28. februar
 • 4. april
 • 2. mai
 • 6. juni

FoU-utvalget (forskning og utvikling)

- alle møter kl. 14.15 - 15.30

Høst: 

 • 4. september 
 • 16. oktober
 • 13. november

Vår:

 • 5. februar
 • 5. mars
 • 2. april
 • 7. mai
 • 4. juni

LUKU (lokalt utvalg for kvalitet i utdanningen)

Høst: 

Vår:

 • 14. februar kl. 09.00 - 11.00

IDF-møter (informasjon, drøfting og forhandling med tillitsvalgte)

Høst: 

 • 12. september - kl 13.30-15.00
 • 15. oktober - kl 13.00-14.30
 • 22. november - kl 14.00-15.30 - flyttet til 3. desember kl. 13.00-14.30

Vår: 

 • 10. januar - kl. 14.00-15.30
 • 14. februar - kl. 14.00-15.30
 • 21. mars - kl. 14.00-15.30
 • 23. april - kl. 14.00-15.30
 • 23. mai - kl. 13.30-15.00