Møteplan studieåret 2019/2020

Personalmøter med mer

- alle personalmøter kl 14.15-15:45

Høst:

 • 07. - 08. august: Personalseminar
 • 12. september
 • 31. oktober 
 • 14. november
 • 12. desember
 • 19. desember: Julelunsj - kl 12.00-14.00

Vår:

 • 6. januar: Personalseminar
 • 6. februar
 • 5. mars
 • 2. april
 • 14. mai
 • 11. juni
 • 18. juni: Sommerlunsj - kl 12.00-14.00

Avdelingsstyret

- alle møter kl 14.15-16.00.

Høst: 

 • 26. september
 • 24. oktober
 • 5. desember

Vår: 

 • 30. januar
 • 27. februar
 • 7. mai
 • 4. juni

FoU-utvalget (forskning og utvikling)

- alle møter kl. 14.15 - 15.30

Høst: 

 • 3. september
 • 24. september
 • 5. november
 • 3. desember

Vår: 

 • 4. februar
 • 17. mars
 • 21. april
 • 12. mai

LUKU (lokalt utvalg for kvalitet i utdanningen)

Høst: 

 • 29. august kl. 14.00

Vår:

IDF-møter (informasjon, drøfting og forhandling med tillitsvalgte)

Høst: Oppdateres

Vår: Oppdateres