Møteplan studieåret 2020/2021

Personalmøter

- Møtetidspunkt kl. 14.15-16:00

Høst:

 • 06.- 07. august: Personalseminar
 • 10. september
 • 08. oktober 
 • 05. november
 • 03. desember
 • 17. desember: Julelunsj - kl 12.00-14.00

Vår:

 • 04. januar: Personalseminar
 • 04. februar
 • 04. mars
 • 15. april
 • 13. mai
 • 03. juni
 • 17. juni: Sommerlunsj - kl 12.00-14.00

Avdelingsstyret

- Møtetidspunkt kl. 14.15-16.00.

Høst: 

 • 24. september
 • 22. oktober
 • 10. desember

Vår: 

 • 21. januar
 • 25. februar
 • 6. mai
 • 10. juni

FoU-utvalget (forskning og utvikling)

- Møtetidspunkt kl. 14.15 - 15.30

Høst: 

 • 07. september
 • 05. oktober
 • 02. november
 • 07. desember

Vår:

 • 01. februar
 • 01. mars
 • 12. april
 • 03. mai

IDF-møter (informasjon, drøfting og forhandling med tillitsvalgte)

- Møtetidspunkt: 14.15-16.00

Høst: 

 • 14. september
 • 12. oktober
 • 30. november

Vår:

 • 13. januar
 • 15. februar
 • 26. april
 • 31. mai