Råd og utvalg

Avdeling for lærerutdanning har to råd og utvalg i tillegg til avdelingsstyret. Dette er FoU-utvalget og Lokalt utvalg for utdanningskvalitet (LUKU)

I tillegg er avdelingen representert i en rekke andre styrer, råd og utvalg ved Høgskolen i Østfold. Avdelingens ansatte er også representert i råd og utvalg utenfor Høgskolen i Østfold.

Les mer om Avdeling for lærerutdannings representasjon i andre styrer, råd og utvalg ved Høgskolen i Østfold. 

Les mer om Avdeling for lærerutdannings representasjon i eksterne styrer, råd og utvalg.  

Publisert 18. juni 2018 15:19 - Sist endret 9. aug. 2018 16:46