Programutvalg

Programutvalg er et rådgivende utvalg for dekan og programansvarlig / studieleder i arbeidet med utvikling av kvaliteten i studieprogram og studentenes læringsmiljø.

Alle profesjonsutdanninger og masterstudier ved Avdeling for lærerutdanning har programutvalg. 

Les mer om programutvalg her. 

Programutvalgenes sammensetning og representasjon

Barnehagelærerutdanning (heltid og deltid)

 • Sigrid Eskestrand Hoveid (studieleder)
 • Terese Engedahl (studiekonsulent)
 • nn (studentrepresentant)
 • Kjartan Belseth, Beate Lund, Kamilla Lindstrand, Mette Røe Nyhus (trinnledere)
 • Truls Thøgersen, Begbyenga barnehage (ekstern representant)
 • Steffen Tangen - NHB - natur, helse og bevegelse, Pål Jom - STM - språk, tekst og matematikk (emneansvarlige fra sentrale emner)

PPU for allmenne fag (heltid og deltid)

 • Alf Rolin (studieleder)
 • Anne-Marit Brække (studiekonsulent)
 • nn (studentrepresentant)
 • Karl-Arne Korseberg (koordinator og pedagogikklærer)
 • Øyvind Gressløs, St. Olav videregående skole (ekstern representant)
 • Andrew Thomas (fagdidaktikklærer)

PPU for yrkesfag trinn 8-13

 • Alf Rolin (studieleder)
 • Anne-Marit Brække (studiekonsulent)
 • Tonje Kornelie Russvoll (studentrepresentant)
 • Eva Martinesen Dyrnes (koordinator og pedagogikklærer)
 • Torill Eklund, Malakoff videregående skole (ekstern representant)
 • Martta Brännström (fagdidaktikklærer)

Grunnskolelærerutdanning 1-7

 • Lin Ramberg (studieleder)
 • Åsmund Solli (studiekonsulent)
 • nn (studentrepresentanter)
 • Christian Bjerke, Reidun Hoff-Jensen, Hilde Fjeld (trinnledere)
 • Runa Hammeren - rektor ved Nøkleby skole, Kjersti Margareta Møller - lærer ved Gimle skole (eksterne representanter)
 • Odd Tore Kaufmann - matematikk, Lasse Ellefsen - engelsk (emneansvarlige fra sentrale emner)
 • Sigrun Staahl Hafstad (prosjektleder LUS - ved aktuelle saker)

Grunnskolelærerutdanning 5-10

 • Jarl Hagen (studieleder)
 • Åsmund Solli (studiekonsulent)
 • nn (studentrepresentanter)
 • Camilla Häbler/Jon Pihlstrøm, nn, Kari Spernes (trinnledere)
 • nn (eksterne)
 • nn (emneansvarlige fra sentrale emner)
 • Sigrun Staahl Hafstad (prosjektleder LUS - ved aktuelle saker)

Master i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap (0-3 år)

 • Sigrid Eskestrand Hoveid (studieleder)
 • Monica Magnussen (studentrepresentant)
 • Ninni Sandvik (koordinator)
 • Hege Sennerud, Festningsåsen barnehage (ekstern representant)
 • Bente Ulla, Ann Sofi Larsen, Nina Johannesen (emneansvarlige)

Master i norsk i skolen

 • Lin Ramberg (studieleder)
 • nn (studentrepresentant)
 • Åshild Søfteland (seksjonsleder norsk)
 • Karine Stjernholm (koordinator)
 • Marcus Axelsson (emneansvarlig)
 • Barbro Bredesen Opset (vara)

Master i spesialpedagogikk

 • Jarl Hagen (studieleder)
 • nn (studentrepresentant)
 • Rune Andreassen (seksjonsleder/koordinator)
 • Tor Freyr, Anders Nordahl-Hansen (emneansvarlige)
Publisert 5. mars 2020 15:14 - Sist endret 17. juni 2020 14:31