Valgstyre for avdelingsstyret

Valgstyret forbereder og gjennomfører valg til avdelingsstyret og er i tillegg aktive pådrivere for å få frem kandidater til avdelingsstyret. Funksjonstiden til valgstyret er den samme som funksjonstiden til avdelingsstyret. 

Valgstyrets medlemmer for perioden juni 2019 - 31.07.2021

Christian Bjerke (leder)
Victor Tymczuk (nestleder)
Solveig Toft

Frida Vidme (studentrepresentant)
Helene Hove Gjøs (studentrepresentant)

Sekretær: Irene Felde Olaussen

Valgstyrets mandat

Valgstyrets størrelse, sammensetning og mandat er nedfelt i Bestemmelser om valg ved Høgskolen i Østfold (valgreglementet).

Publisert 26. juni 2019 10:50 - Sist endret 7. feb. 2020 15:50