Ansatte fordelt på fagseksjoner

Nedenfor finner du ansatte ved Avdeling for lærerutdanning fordelt på fagseksjoner. Seksjonsleder er ført opp først under hver seksjon.

Fagseksjoner

Stipendiater

Andre stillinger

Drama

IKT i læring

Kroppsøving

Kunst og håndverk

Matematikk

Musikk

Naturfag

Norsk

Pedagogikk barnehagelærerutdanning (BLU)

Pedagogikk grunnskolelærerutdanning (GLU)

Pedagogikk praktisk-pedagogisk utdanning (PPU)

Pedagogikk - Spesialpedagogikk

Religion, livssyn og etikk (RLE)

Samfunnsfag

Stipendiater

Andre stillinger

Publisert 13. sep. 2018 14:35 - Sist endret 4. sep. 2020 03:19