Strategiplaner o.l.

Avdelingen vedtok i februar 2019 Strategisk plan for FoU 2019-2022 - Avdeling for lærerutdanning. Strategien vil bli fulgt opp av en handlingsplan for FoU-arbeidet i perioden, denne er under utarbeidelse.  

I april 2019 ble Strategiplan for internasjonalisering 2019-2025 - Avdeling for lærerutdanning vedtatt. 

Avdelingens Aktivitetsplan for 2019 finnes her.

Publisert 21. aug. 2019 15:32 - Sist endret 30. okt. 2019 14:21