Strategiplaner

Avdelingen vedtok i februar 2019 Strategisk plan for FoU 2019-2022 - Avdeling for lærerutdanning. Strategien følges opp av en egen Handlingsplan for FoU 2019-2022.  

I april 2019 ble Strategiplan for internasjonalisering 2019-2025 - Avdeling for lærerutdanning vedtatt. 

Aktivitetsplanen oppdateres med løpende statusmeldinger under avdelingsstyret for lærerutdanning

Publisert 21. aug. 2019 15:32 - Sist endret 22. juni 2020 10:54