Nettverkssamling for PfDK i lærerutdanningen

Temaet for denne samlingen blir "Fagfornyelsen i et digitalt perspektiv - endret faginnhold og nye lærer-/elevroller".

Tema for samlingen

Temaet for denne samlingen blir "Fagfornyelsen i et digitalt perspektiv - endret faginnhold og nye lærer-/elevroller".

Frist for påmelding er 5. november.

Program

Mandag 18. november
17:00-20:00 TeachMeet

Tirsdag 19. november
Det går buss fra Halden stasjon til campus på morgenen.

08:30-09:00 Registrering
09:00-09:15 Velkommen
09:15-10:15 Fagfornyelsen i 1:1 klasserommet, Øystein Gilje, UiO

Øystein Gilje presenterer hovedfunnene i GEPP-prosjektet (i regi av FIKS) som i løpet av det siste året har studert undervisning og læring i over 50 timer på 10 ungdomsskoler som alle har arbeidet med 1:1 i over ett år. Disse funnene blir belyst med bakgrunn i en ny internasjonal forskningsgjennomgang på 1:1-klasserommet, og til sammen danner dette grunnlaget for sju innspill for hva PfDK er i fagfornyede 1:1 klasserom.

10:15-10:30 Kaffepause
10:30-11:30 Workshop, fem spor:

  • Realfag
  • Språkfag
  • Samfunnsfag
  • Praktisk-estetiske fag
  • Tverrfaglig

Målet med workshopen er å få et tydeligere bilde av hva fagfornyelsen, og særlig digitalisering i læreplaner, betyr for de enkelte fagområder. Vi vil også arbeide med konkrete ideer for hva vi kan gjøre slik at lærerstudenter er forberedt når de kommer ut i skolen. Du kan delta i et spor som passer for ditt fag.

11:30-12:15 Lunsj
12:15-13:00 Workshopen fortsetter
13:00-13:45 Deling av resultater fra workshop med kaffe og kake
13:45-14:15 Profesjonsfaglig digital kompetanse for lærere - i teori og praksis, Cathrine Tømte, UiA Susanne Stav Graasvoll, Vardåsen skole

Vi presenter og deler erfaringer fra det helt nye emnet tilbudt GLU-studenter ved UiA: IS-215 Digitalisering i skolen og lærerens profesjonsfaglige digitale kompetanse. Emnet er på 30 stp og ble gjennomført første gang våren 2019.

14:15-14:30 Avslutning
14:45 Buss til Halden for tog til Oslo kl. 15:10

Publisert 6. nov. 2019 09:44 - Sist endret 6. nov. 2019 09:44