DigiLU - Digitalisering i Lærerutdanningene

Kort om DigiLU - Digitalisering i Lærerutdanningene

Høgskolen i Østfold satser på moderne fremtidsrettet lærerutdanning. Dette prosjektet vil heve den profesjonsfaglige digitale kompetanse til både ansatte, lærere i praksisfeltet og studenter.

Prosjektet finansieres av Kunnskapsdepartementet med 18 mill kr over perioden 2018 - 2020. DigiLU er høgskolens største prosjekt finansiert av eksterne midler.

Kontakt

Aktuelt

 • syvende-digilu 1-2-3-4-5-6-DigiSJU 6. sep. 2019

  Den sjuende DigiLU-samlingen gikk av stabelen, for ansatte ved LU, onsdag 28. august på Fredriksten festning. Med denne samlingen er DigiLU-prosjektet allerede over halvveis gjennomført! Det kommende semesteret skal kompetansehevingen dreie seg om omvendt undervisning, eller «flipped classroom». I artikkelen kan du lese mer om seminaret OG vår uhøytidlige underveisvurdering av prosjektet.

 • who-when-why Kick off! Digital dømmekraft 28. mars 2019

  Denne våren jobber DigiLU-lærerne ved HiØ og lærerne ved de tre DigiLU-samarbeidsskolene med «digital dømmekraft». Det er et svært viktig område i utviklingen av en lærers profesjonsfaglige digitale kompetanse. Les mer om hva to av skolelederne sier om oppstarten og erfaringene så langt.

Arrangementer

Ingen kommende arrangementer

Stemmer fra prosjektet

 • lfk2018kopi2 «Bøker kan aldri erstattes» 8. mars 2019

  Stemme: Marion Elisenberg, høgskolelektor i norsk, HiØ og Camilla Häbler, høgskolelektor i norsk, HiØ

  Grunnleggende lese- og skriveopplæring er et av de viktigste emnene i skolen. Utvikling av lese- og skriveevnen er komplekse læringsaktiviteter som innbefatter mange ferdigheter på ulike nivåer. Vi har i de siste årene sett endringer i hvordan begynneropplæringen i lesing og skriving foregår. Mange norske seksåringer bytter ut blyanten med nettbrett i den første lese- og skriveopplæringen, og mange lærere tar i bruk ulike applikasjoner i begynneropplæringen.

 • gitte-monica Hva skal vi med alle disse dingsene? 11. feb. 2019

  STEMME: Gitte Cecilie Motzfeldt, Førstelektor Samfunnsfag, HiØ & Monica Nordbakke, Høgskolelektor Matematikk, HiØ - 06. feb. 2019

Ressurser for kompetanseheving

Er du lærer i skole eller høyere utdanning og gjerne vil ha tilgang til ressursene vi bruker for kompetanseheving her ved HiØ og hos våre samarbeidsskoler?