Lærerutdanningsskoler

Sist endret 24. jan. 2019 12:45 av Irene Felde Olaussen

Lærerutdanningsskoler 2025 har som mål å etablere et tett samarbeid mellom kommunene, grunnskolelærerutdanningene ved Høgskolen i Østfold og utvalgte skoler. Samarbeidet skal styrke skolens aktivitet og elevenes læring, og dermed også lærerutdanningene.