Forskerseminar om samarbeid med praksisfeltet

Bli med på spennende forskerseminar og få nyttig informasjon om aktuelle samarbeidsprosjekter med lærerutdanningsskolene tilknyttet avdelingen. I neste omgang kan du søke om stipend for å gjennomføre prosjekter. Både stipend og seminar er åpent for alle avdelingens ansatte, ikke bare de som er knyttet til grunnskolelærerutdanningen. 

Hva er en lærerutdanningsskole?

En lærerutdanningsskole er en spesielt utvalgt partnerskole som skal samarbeide nært med Høgskolen i Østfold om praksisopplæring og forsknings- og utviklingsarbeid i grunnskolelærerutdanningene. En viktig målsetting i samarbeidet er å etablere forsknings- og utviklingssamarbeid med grunnskoler som også inkluderer studenter som medforskere. Dette seminaret er derfor det første i en rekke av forskerseminarer, som etter hvert også vil inkludere grunnskolelærerstudentene på masternivå.

Formålet med forskerseminaret

Formålet med forskerseminaret er at fagansatte på lærerutdanningen og ansatte ved lærerutdanningsskolene skal bli kjent og eventuelt finne fram til noen forsknings- og utviklingsprosjekter i fellesskap. Skolene vil presentere sine løsninger og utfordringer som de ønsker å sette søkelys på.

Stipend til forskning i samarbeid med lærerutdanningsskolene

I forbindelse med seminaret lyses det ut opp til 5 stipender til forsking i samarbeid med lærerutdanningsskolene. Hvert stipend er på 75.000 kr og går til forskerteam på to personer (eventuelt tre) der den ene er publiseringsaktiv forsker med flere publikasjoner «på nivå», og de(n) andre er mer «uerfaren» med få eller ingen slike publikasjoner.

Krav til prosjektet

  • Prosjektet skal skje i samarbeid med en eller flere av Lærerutdanningsskolene (dvs. Os skole, Hjortsberg skole, Gimle skole, Kruseløkka ungdomsskole, Rakkestad ungdomsskole og Haugeåsen ungdomsskole). Samarbeidet skal avtales på dette forskerseminaret (18.03.20).
  • Prosjektet skal resultere i en artikkel i et nasjonalt eller internasjonalt tidsskrift.
  • Prosjektet skal gjennomføres i studieåret 2020-2021, og ferdig manuskript skal være levert tidsskriftredaksjonen i løpet av 2021.

Krav til søknaden

Søknaden skal inneholde:

  • Informasjon om hvem som søker og deltakernes publiseringshistorikk for de siste fem åra
  • Informasjon om hvilken lærerutdanningsskole man skal samarbeide med, kontaktperson(er) der og kort beskrivelse av det tenkte samarbeidet
  • Kort skisse av problemstilling, metode og relevant teori som skal brukes
  • Skisse for tidsplan og budsjett

Både stipend og seminar er åpent for alle avdelingens ansatte, ikke bare de som er knyttet til grunnskolelærerutdanningen. Tema det forskes på må være relevant for grunnskolen (i tillegg til eventuelt andre målgrupper).

I vurderinga av søknadene vil man legge vekt på kvalitet og sannsynlighet for gjennomføring, i tillegg til at man ønsker en rimelig spredning mellom ulike fagområder og mellom 1-7 og 5-10.

Midlene som tildeles kan primært brukes til frikjøp, skriveopphold og eventuelt konferansedeltakelse der man legger fram forskingsarbeidet.

Søknadsfrist

15. april 2020.

­­­­­­­­­Foreløpig program for forskerseminaret

11.00-11.45: Foredrag: Kunnskaping i lærende organisasjoner v/ Anne Beate Reinertsen

11.45-12.30: Lunsj

12.30-13.15: Eksempler på aktuelle forskning- og utviklingsarbeid v/Marianne Maugesten og Kari Spernes

13.15-15.30: Skolene presenterer aktuelle temaer til forsknings- og utviklingssamarbeid. Refleksjon og gruppesamtaler.

Påmelding

Påmelding gjøres elektronisk (lenke og dato kommer). 

Velkommen!

Publisert 13. jan. 2020 21:46 - Sist endret 14. jan. 2020 13:48