Samarbeidspartnere i lærerutdanningene

Avdeling for lærerutdanning har flerårige samarbeidsavtaler med barnehager og skoler i profesjonsutdanningene våre; barnehagelærerutdanning, grunnskolelærerutdanning og praktisk-pedagogisk utdanning (PPU). I tillegg til de faste avtalene, samarbeider vi i kortere eller lengre perioder med andre barnehager, grunnskoler og videregående skoler.


Barnehager

Fredrikstad kommune:

Halden kommune:

Hvaler kommune: 

Indre Østfold kommune:

Moss kommune:

Rakkestad kommune:

Sarpsborg kommune:


Grunnskoler

Fredrikstad kommune

Halden kommune:

Hvaler kommune: 

Moss kommune:

Rakkestad kommune:

Råde kommune:

Sarpsborg kommune:


Videregående skoler

Avdelingen samarbeider også med Inspiria Science Senter.

Publisert 9. mai 2018 14:36 - Sist endret 5. mars 2020 13:57