Marit Eriksen

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Studieleder
Kontakt
+4769608257
Studiested
Halden
Kontornr.
C2-048

Arbeidsområder

Studieleder for: Bachelor barnehagelærer og Master i barnehagepedagogikk og småbarnsvitenskap.

Faglige interesser

Barnehagelærerutdanning og FOU-ledelse. Styring og ledelse av høyere utdanning, akkreditering som styringsredskap. Biologi, mykorrhiza, økologi, kulturlandskap, akkreditering, naturfagundervisning for nyankomne  

Bakgrunn

Jeg har vært miljøvernkonsulent for Haldenvassdraget og arbeidet i videregående skole.    

Jeg har arbeidet i lærerutdanningen ved Høgskolen i Østfold i ulike program siden 1992. I perioden 2007 - 2018 var jeg hovedtillitsvalgt ved Høgskolen for Forskerforbundet og satt også en periode i hovedstyret for organisasjonen. 

Fra 2018 er jeg studieleder ved Avdeling for Lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold.  

Jeg har hovedfag i systematisk botanikk og taksonomi fra Universitetet i Oslo og en doktorgrad i økologi fra NMBU. I tillegg har jeg en fersk mastergrad i organisasjon og ledelse fra Høgskolen i Østfold med en avhandling om akkreditering av grunnskolelærerutdanning.  

Verv

Hovedtillitsvalgt for UNIO ved Høgskolen i Østfold 2007-2018

Medlem av hovedstyret i Forskerforbundet

Leder av valgkomiteen i Forskerforbundet

Leder av Norsk Botanisk Forening

Samarbeid

Jeg samarbeider med ansatte på Srinakharinwirot University i Thailand om prosjekter som omhandler vegetasjon og utdanning, samt praksis for studenter.

Prosjekter

Ingen pågående prosjekter

Publikasjoner

 • Larpkern, Panadda; Eriksen, Marit & Waiboonya, Panya (2017). Diversity and Uses of Tree Species in the Deciduous Dipterocarp Forest, Mae Chaem District, Chiang Mai Province, Northern Thailand.. Naresuan University Journal: Science and Technology.  ISSN 0858-7418.  25(3), s 43- 55 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Eriksen, Marit (2004). Vegetasjon og planteliv, I:  Aremark : Bygd i grenseland.  Fredrikshalds bokforlag.  s 19 - 26
 • Eriksen, Marit (2003). Mykorrhiza i kulturlandskapet i Norge og Thailand,, I:  40 år med lærerutdanning i Halden. Papers til fagdebatikkseminar 31.oktober 2003.  Høgskolen i Østfold. Avdeling for lærerutdanning.  faglig_bok_institusjon.  s 45 - 46
 • Larpkern, Panadda; Eriksen, Marit; Ampornpan, La-aw & Dhillion, Shivcharn S. (2003). Mycorrhizal status of plants in Na Heao, In  The Environment of Na Haeo, Thailand: biodiversity, non-timber products and conservation.  Craftsman Press Ltd..  Kapittel.  s 111 - 120
 • Eriksen, Marit; Bjureke, Kristina & Dhillion, Shivcharn S. (2002). Mycorrhizal plants of traditionally managed boreal grasslands in Norway. Mycorrhiza.  ISSN 0940-6360.  12(3), s 117- 123 . doi: 10.1007/s00572-002-0165-x
 • Eriksen, Marit & Eriksen, Marit (2000). Bakkesøte - har den en framtid i Østfold?. Natur i Østfold.  ISSN 0800-0352.  19(1), s 3- 9 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Eriksen, Marit (2017). Akkreditering: Kvalitet i studier eller kontroll av de ansatte?.
 • Eriksen, Marit (2017). FOU- plikt, rettighet eller bare en del av jobben? Hvordan ser dette ut i et kjønnsperspektiv?.
 • Eriksen, Marit (2017). Ledervalg i Forskerforbundet. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.  (6), s 39
 • Eriksen, Marit (2017). Medicinalväxter i trädgård och vild natur.
 • Eriksen, Marit (2017). Utfordringer og muligheter for en ensom ulv.
 • Eriksen, Marit (2016, 07. mars). Hva er en blomstereng? Morran i Østfold, NRK Østfold https://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-oestfold/DKOS02004616/07-03-2016. [Radio].  Fredrikstad.
 • Eriksen, Marit (2016, 13. september). Høsting av svartrot i Morran i Østfold. [Radio].  NRK Østfold.
 • Eriksen, Marit (2016, 31. mai). Kjøkkenhagen i Morran i Østfold. [Radio].  NRK Østfold.
 • Eriksen, Marit (2016, 10. mars). Vi forbereder kjøkkenhagen. Morran i Østfold. [Radio].  NRK Østfold.
 • Eriksen, Marit & Nordgren, Mona (2016). Et stunt i praksisfeltet og samarbeid på tvers - nyttige arbeidsmåter for å bedre lærerutdanningens fokus på det flerspråklige klasserommet?.
 • Båtvik, Jan Ingar Iversen & Eriksen, Marit (2015). Tur rundt Berg kirke og prestegård, Halden, 15 juni (tur 2.) [ekskursjonsreferat]. Natur i Østfold.  ISSN 0800-0352.  34(1-2), s 127
 • Eriksen, Marit (2015, 21. juni). Drøm deg bort i din egen blomstereng. [Internett].  NRK Østfold.
 • Eriksen, Marit (2015, 23. juni). I enga til Marit Eriksen. [Radio].  NRK Østfold.
 • Eriksen, Marit (2015, 05. august). Morran NRK Østfold - På matjakt i hagen. [Radio].  NRK Østfold.
 • Eriksen, Marit (2015, 05. august). Morran NRK Østfold Spiselige blomster. [Radio].  NRK Østfold.
 • Eriksen, Marit (2015, 23. juni). Vi plukker blomster til St.Hans. [Radio].  NRK Østfold.
 • Eriksen, Marit; Larpkern, Panadda; Moungsrimuangdee, Boontida & Waibooya, Panya (2015). Ecotourism, education and conservation in Ban Mae Kued Luang Community forest, Northern Thailand. Vis sammendrag
 • Eriksen, Marit (2014). Mat fra grøftekanten.
 • Eriksen, Marit (2014, 23. september). Morran - Nå er det tid for å høste nyper 23.9.14 NRK Østfold http://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-oestfold/DKOS02018914/23-09-2014#t=1h6m35s. [Radio].  http://radio.nrk.no/serie/distriktsprogram-oestfold/DKOS0201.
 • Eriksen, Marit (2014). Nordens flora-verdens best kjente?.
 • Eriksen, Marit (2013). Planter til nytte og glede.
 • Eriksen, Marit (2013). Planter til nytte og glede 2.
 • Eriksen, Marit (2012). Building a bridge to the future through education.
 • Eriksen, Marit (2012). En avblåst fusjon?. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.  44(5), s 46
 • Eriksen, Marit (2012). Oslofjordalliansen-et eksempel på en SAK-prosess med hovedvekt på medbestemmelse i prosessen.
 • Eriksen, Marit (2012). Ängens betydelse.
 • Eriksen, Marit; Buhre, Louise; Bäckstrand, Andreas; Nordström, Margareta & Walseng, Bjørn (2011). The river Enningdalselva, a biological diverse watershed along the border, well suited for teaching purposes. Vis sammendrag
 • Eriksen, Marit; Buhre, Louise; Bäckstrand, Andreas; Nordström, Margareta & Walseng, Bjørn (2010). The River Enningdalselva, a biological diverse watershed along the border, well suited for teaching purposes. Vis sammendrag
 • Eriksen, Marit; Dimmen, Åsmund & Vadder, Lars (2010). Hva må ofres ved fusjoner?. Forskerforum.  ISSN 0800-1715.  (6), s 40- 41
 • Eriksen, Marit; Dimmen, Åsmund & Vadder, Lars (2010). Mangfold, universitet og fusjon. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Eriksen, Marit (2008, 02. juli). Kommuneblomster i Østfold. [Radio].
 • Eriksen, Marit (2008, 17. juli). Kommuneblomster i Østfold. [Radio].
 • Eriksen, Marit (2008, 16. juli). Kommuneblomster i Østfold. [Radio].
 • Eriksen, Marit (2008, 15. juli). Kommuneblomster i Østfold. [Radio].
 • Eriksen, Marit (2008, 14. juli). Kommuneblomster i Østfold. [Radio].
 • Eriksen, Marit (2008, 11. juli). Kommuneblomster i Østfold. [Radio].
 • Eriksen, Marit (2008, 10. juli). Kommuneblomster i Østfold. [Radio].
 • Eriksen, Marit (2008, 09. juli). Kommuneblomster i Østfold. [Radio].
 • Eriksen, Marit (2008, 08. juli). Kommuneblomster i Østfold. [Radio].
 • Eriksen, Marit (2008, 07. juli). Kommuneblomster i Østfold. [Radio].
 • Eriksen, Marit (2008, 04. juli). Kommuneblomster i Østfold. [Radio].
 • Eriksen, Marit (2008, 03. juli). Kommuneblomster i Østfold. [Radio].
 • Eriksen, Marit (2008, 01. juli). Kommuneblomster i Østfold. [Radio].
 • Eriksen, Marit (2008, 30. juni). Kommuneblomster i Østfold. [Radio].
 • Eriksen, Marit (2008, 26. juni). Kommuneblomster i Østfold. [Radio].
 • Eriksen, Marit (2008, 25. juni). Kommuneblomster i Østfold. [Radio].
 • Eriksen, Marit (2008, 23. juni). Kommuneblomster i Østfold. [Radio].
 • Eriksen, Marit & Nordström, Margareta (2008). Shared concerns across the border- practice in restoration and management of species rich semi-natural grasslands in Sweden and Norway : CD-rom, In  6th European Conference on Ecological Restoration. Towards a sustainable future for European ecosystems. Providing restoration guidelines for Natura 2000 habitats and species. Papers. 8.-12.September 2008.  Society of Ecological Restoration (SER).  s 91 Vis sammendrag
 • Eriksen, Marit & Nordström, Margareta (2008). Shared concerns across the border- practice in restoration and management of species rich semi-natural grasslands in Sweden and Norway : Paper, In  6th European Conference on Ecological Restoration. Towards a sustainable future for European ecosystems. Providing restoration guidelines for Natura 2000 habitats and species.  Society of Ecological restoration (SER).  s 103 Vis sammendrag
 • Eriksen, Marit & Nordström, Margareta (2008). Shared concerns across the border- practice in restoration and management of species rich semi-natural grasslands in Sweden and Norway : Poster. Vis sammendrag
 • Eriksen, Marit (2007). Att sköta en äng. Vis sammendrag
 • Eriksen, Marit (2007). Att sköta en äng. Vis sammendrag
 • Eriksen, Marit (2007). Blomstervandring i Dalen. Vis sammendrag
 • Eriksen, Marit (2007). Flora og skjøtsel av slåttenger. Vis sammendrag
 • Eriksen, Marit (2007, 12. juni). Lag en blomsterkrans. [Radio]. Vis sammendrag
 • Eriksen, Marit (2007, 21. mai). Mangfald i ängen. [Radio]. Vis sammendrag
 • Eriksen, Marit (2007, 14. august). TV2-Farmen truer sjeldne planter. [Radio]. Vis sammendrag
 • Eriksen, Marit (2006). Mykorrhiza - en av blomsterengas forutsetninger.
 • Eriksen, Marit; Bjureke, Kristina & Dhillion, Shivcharn S. (2006). Mycorrhizal plants of traditionally managed boreal grasslands in Norway; Gentianella campestris - an example, In  Land use changes in Europe as a challenge for restoration - ecological, economical and ethical dimentions.Conference Programme & Abstracts. 5th European Conference on Ecological Restoration.  Society for Ecological Restoration - SER.  Kapittel. Vis sammendrag
 • Eriksen, Marit; Bjureke, Kristina & Dhillion, Shivcharn S. (2006). Mycorrhizal plants of traditionally managed boreal grasslands in Norway; Gentianella campestris - an example. Vis sammendrag
 • Eriksen, Marit; Larpkern, Panadda; Dhillion, Shivcharn S. & Ampornpan, La-aw (2005). Mycorrhizal herbaceous plants in the land use types of an agro-forest landscape in Northeastern Thailand, In  The World Conference on Ecological Restoration - Conference Abstracts.  Society for Ecological restoration International.  Kapittel. Vis sammendrag
 • Eriksen, Marit; Larpkern, Panadda; Dhillion, Shivcharn S. & Ampornpan, La-aw (2005). Mycorrhizal herbaceous plants in the land use types of an agro-forest landscape in northeastern Thailand. Vis sammendrag
 • Eriksen, Marit; Dhillion, Shivcharn S.; Ampornpan, La-aw & Larpkern, Panadda (2004). Mycorrhizal herbaceous plants in the land use types of an agro-forest landscape in northeastern Thailand. Vis sammendrag
 • Eriksen, Marit (2003). Arbuscular mycorrhiza of herbaceous species in the cultural landscape of Na Haeo, Northeastern Thailand.
 • Eriksen, Marit (2002). Biodiversity management at Na Heao, Thailand : on-going studies.
 • Eriksen, Marit; Bjureke, Kristina & Dhillion, Shivcharn S. (2002). Mycorrhizal plants of traditional managed boreal grasslands in Norway. Vis sammendrag
 • Eriksen, Marit; Dhillion, Shivcharn S.; Ampornpan, La-aw & Choosang, Anussara (2002). Land use and biodiversity status, use and maintenance : the case of Na Heao, Thailand.
 • Eriksen, Marit; Bjureke, Kristina & Dhillion, Shivcharn S. (2001). Forekomst av arbuskulær mykorrhiza hos plantearter på enger med tradisjonell hevd i Øst-Norge Mycorrhizal plants of traditional managed boreal grasslands in Norway.
 • Eriksen, Marit & Eriksen, Marit (2000). Artsbegrepet.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:22 - Sist endret 1. okt. 2019 11:34