Undervisnings- og forskningsansatte - Side 7

Søk etter personer

Personer 121 - 140 av 144
Navn Stilling Telefon E-post Emneord
Bilde av Sabreen Selvik Selvik, Sabreen Førsteamanuensis +4769608177 +4793899303 sabreen.selvik@hiof.no
Bilde av Ammar Bahadur Singh Singh, Ammar Bahadur Stipendiat +4769608122 ammar.b.singh@hiof.no
Bilde av Elin Sørum Skjeklesæter Skjeklesæter, Elin Sørum Høgskolelektor +4769608172 elin.s.skjeklesater@hiof.no
Bilde av Kari Iren Spernes Spernes, Kari Iren Dosent +4769608343 +4791721178 kari.i.spernes@hiof.no
Steinsholt, Kjetil Professor kjetil.steinsholt@hiof.no
Bilde av Henrik Stigberg Stigberg, Henrik Høgskolelektor +4769608256 henrik.stigberg@hiof.no
Bilde av Karine Stjernholm Stjernholm, Karine Førsteamanuensis +4769608306 karine.stjernholm@hiof.no Språk og samfunn, sosiolingvistikk, flerspråklighet, oslomål, østfoldmål, metode, globaliseringsteori, vitenskapsteori
Bilde av Dan Roger Sträng Sträng, Dan Roger Professor +4769608346 +46702014370 dan.r.strang@hiof.no kulturanalyse, aktørberedskap i organisasjoner, organisasjonsutvikling, rådgivning, profesjonsveiledning, Innovasjon
Bilde av Ole Sveen Sveen, Ole Førstelektor +4769608131 ole.sveen@hiof.no
Bilde av Åshild Søfteland Søfteland, Åshild Førsteamanuensis +4769608351 ashild.softeland@hiof.no
Bilde av Dag Sørmo Sørmo, Dag Førstelektor +4769608116 dag.sormo@hiof.no Kommunikasjon, Atferd, Reflekterende team, skoleutvikling, Veiledning
Bilde av Steffen Tangen Tangen, Steffen Høgskolelektor +4769608117 +4792661558 steffen.tangen@hiof.no
Bilde av Josef Thingnes Thingnes, Josef Førsteamanuensis +4769608391 +4790206836 josef.thingnes@hiof.no
Bilde av Andrew John Thomas Thomas, Andrew John Førsteamanuensis +4769608212 +4797190742 andrew.thomas@hiof.no Religionspedagogikk, religionsdidaktikk, religion i skolen, kristendommens historie, religionsfilosofi, hellige dårer, språkfilosofi, lærebokforskning, kildebruk i religionsundervisning, teater og medborgerskap, kreativitet, enhetsskolen, inkludering, normalisering
Bilde av Jon Sverre Thorstensen Thorstensen, Jon Sverre Førsteamanuensis +4769608430 +4799363439 jon.s.thorstensen@hiof.no
Bilde av Solveig Toft Toft, Solveig Høgskolelektor +4769608353 solveig.toft@hiof.no
Bilde av Christina Berg Tveitan Tveitan, Christina Berg Høgskolelektor +4769608446 christina.b.tveitan@hiof.no
Bilde av Victor Tymczuk Tymczuk, Victor Høgskolelektor +4769608170 victor.tymczuk@hiof.no
Bilde av Bente Ulla Ulla, Bente Førsteamanuensis +4769608358 bente.ulla@hiof.no
Vold, Leif Erik Høgskolelektor +4769608360 +46730613491 leif.e.vold@hiof.no