Anders Dechsling

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Stipendiat
Kontakt
+4769608782
+4741471185
Studiested
Halden
Kontornr.
A-301

Faglige interesser

Autismespekterforstyrrelser og Virtual Reality (VR), med hovedvekt på sosiale ferdigheter.

 

Anvendt atferdsanalyse, herunder:

Systematisk miljøarbeid, endrings- og opplæringstiltak, og utfordrende atferd.

Eksperimentell atferdsanalyse:

Stimulusekvivalens og sortering.

Annet:

Normative vurderinger og begrunnelser for tiltak. Alternativ og supplerende kommunikasjon.

Undervisning

Bachelorstudium i vernepleie:

https://www.hiof.no/studier/programmer/ve3-bachelorstudium-i-vernepleie-heltid/index.html
https://www.hiof.no/studier/programmer/ve4-bachelor-vernepleie-deltid/index.html
 

Bakgrunn

Vernepleier med mastergrad i Læring i komplekse systemer.

Tidligere jobbet som miljøterapeut og familieveileder.

Verv

NAFO Østfold, leder.

Reviewer for:

Journal of Autism and Developmental Disorders

Research in Developmental Disabilities

Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse

Publikasjoner

 • Dechsling, Anders; Sütterlin, Stefan & Nordahl-Hansen, Anders (2020). Acceptability and normative considerations in research on Autism Spectrum Disorders and Virtual Reality. Lecture Notes in Computer Science (LNCS).  ISSN 0302-9743.  12197, s 161- 170 . doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-50439-7_11
 • Dechsling, Anders; Øien, Roald A & Nordahl-Hansen, Anders (2020). Om metode: Bruk av inter-observatør enighet og inter-rater reliabilitet i NTA, og forslag til utvidelse av repertoaret i atferdsanalytiske studier. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA).  ISSN 0809-781X.  47(1), s 5- 12 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nordahl-Hansen, Anders; Dechsling, Anders; Sütterlin, Stefan; Børtveit, Line; Zhang, Dajie; Øien, Roald A & Marschik, Peter B. (2020). An Overview of Virtual Reality Interventions for two Neurodevelopmental Disorders: Intellectual Disabilities and Autism. Lecture Notes in Computer Science (LNCS).  ISSN 0302-9743.  12197, s 257- 267 . doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-50439-7_17
 • Dechsling, Anders & Arntzen, Erik (2019). Emergente relasjoner og mulige konsekvenser for begrepet stimulusklasser. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA).  ISSN 0809-781X.  46(1), s 1- 13 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Dechsling, Anders; Larssen, Lill Melissa & Herikstad, Yngve (2019). Bruk av tegnøkonomi for å korte ned latenstiden etter friminutt for en elev med Downs syndrom. En systematisk replikasjon. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA).  ISSN 0809-781X.  46(2), s 65- 69 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Løkke, Jon Arne; Orm, Stian & Dechsling, Anders (2019). Misforståelser om anvendt atferdsanalyse i nevrodiversitetsbevegelsen. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA).  ISSN 0809-781X.  46(1), s 55- 63 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Granmo, Sjur; Løkke, Jon Arne; Halvorsen, Lars Rune; Dechsling, Anders; Kvebæk, Sindre & Navestad, Bjørn Erik (2017). Preferansebasert mandopplæring for barnehagebarn med forsinket utvikling i barnehage. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA).  ISSN 0809-781X.  44(2), s 63- 78 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Dechsling, Anders (2020). Husk denne følelsen av tapt frihet. For noen er det hverdagen. Fredrikstad Blad.
 • Dechsling, Anders; Orm, Stian; Øien, Roald A; Sütterlin, Stefan & Nordahl-Hansen, Anders (2020). Virtual Reality and Behavior Analytic Interventions on Social Skills for People with Autism Spectrum Disorders: A Systematic Review.
 • Dechsling, Anders; Sütterlin, Stefan & Nordahl-Hansen, Anders (2020). Acceptability and normative considerations in research on Autism Spectrum Disorders and Virtual Reality.
 • Herikstad, Yngve; Tøfte, Håkon; Dechsling, Anders & Løkke, Jon Arne (2020). Her er tips til hvordan du kan snakke om selvmord. Khrono.no.  ISSN 1894-8995.
 • Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter; Dechsling, Anders & Nordahl-Hansen, Anders (2020, 17. januar). Slik har du aldri sett høyskolerektoren før – nå skal denne VR-teknologien hjelpe barn med autisme.  Fredriksstad Blad.
 • Løkke, Jon Arne; Orm, Stian & Dechsling, Anders (2020). Misconceptions About Behavior Analysis Among Neurodiversity Proponents. Vis sammendrag
 • Nordahl-Hansen, Anders; Dechsling, Anders; Sütterlin, Stefan; Børtveit, Line; Zhang, Dajie; Øien, Roald A & Marschik, Peter B. (2020). Virtual Reality Interventions: Autism and Intellectual Disabilities.
 • Andersen, Fredrik & Dechsling, Anders (2019). Nudging, bør vi egentlig drive med det?.
 • Dechsling, Anders (2019, 11. desember). Om forskningsprosjektet: A Virtual Reality Intervention for Children with Autism. [TV].  NRK.
 • Dechsling, Anders (2019). Session Chair: Experiences in Special Education (2).
 • Dechsling, Anders (2019, 11. desember). VR kan gi autister en bedre hverdag. [Radio].  NRK1 Østfoldnytt.
 • Dechsling, Anders; Arntzen, Erik & Fields, Lanny (2019). Formation and Expansion of Stimulus Classes Documented by Sorting Tests.
 • Dechsling, Anders & Løkke, Jon Arne (2019). Tre steg for å se mennesket foran diagnosen. Vernepleier.no.
 • Dechsling, Anders; Nordahl-Hansen, Anders & Øien, Roald A (2019). Derfor vil Virtual Reality kunne bedre hverdagen til barn og unge med autisme. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Dechsling, Anders; Orm, Stian; Sütterlin, Stefan; Øien, Roald A & Nordahl-Hansen, Anders (2019). Virtual reality interventions for persons with autism spectrum disorders:: A systematic scoping review.
 • Løkke, Jon Arne; Orm, Stian & Dechsling, Anders (2019). Misforståelser om atferdsanalyse i nevrodiversitetskulturen: en gjennomgang av fremstillinger i ulike medier. Vis sammendrag
 • Orm, Stian & Dechsling, Anders (2019). Autisme og spesialpedagogikk i barnehage.
 • Orm, Stian & Dechsling, Anders (2019). Autismespekterforstyrrelser i barnehagen.
 • Orm, Stian; Løkke, Jon Arne & Dechsling, Anders (2019, 14. august). Stian Orm og Jon Arne Løkke for NAFO Østfold 2018. [Internett].  Vimeo.com.
 • Arntzen, Erik; Dechsling, Anders & Fields, Lanny (2018). Sorting documents the formation and expansion of stimulus classes.
 • Dechsling, Anders (2018). Verdien av kartlegging.
 • Dechsling, Anders (2017). Bruk av DRI-prosedyre med tegnøkonomi og response cost for å redusere uvaner hos normaltfungerende gutt.
 • Dechsling, Anders; Kvebæk, Sindre; Navestad, Bjørn Erik; Granmo, Sjur; Halvorsen, Lars Rune & Løkke, Jon (2016). Etablering av spontane vokale mands hos et førskolebarn med forsinket utvikling.
 • Løkke, Jon Arne; Granmo, Sjur; Halvorsen, Lars Rune; Dechsling, Anders; Kvebæk, Sindre & Navestad, Bjørn Erik (2016). A preference-based mand intervention in a Discrete Trial Training (DTT).
Publisert 30. juli 2018 14:03 - Sist endret 5. mai 2020 10:15