Anders Farholm

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608243
Studiested
Halden
Kontornr.
FU2-72

Faglige interesser

Mine faglige interesser er knyttet til motivasjon og hvordan legge til rette for miljøer som fremmer hensiktsmessig motivasjon. Jeg er også interessert i sammenhengen mellom fysisk aktivitet og psykisk og fysisk helse, samt hvordan fysisk aktivitet kan brukes i helhetlig behandling av personer med psykiske helseproblemer. 

Fremover ønsker jeg jobbe tettere på problemstillinger knyttet til kroppsøving, blant annet elever sin motivasjon for kroppsøving, hvordan ulike organiseringsformer og lærerstiler kan påvirke elever sin læring, aktivitet og motivasjon og hvordan vi best kan ruste fremtidige kroppsøvingslærer til å møte utfordringer knyttet til kroppsøvingsfaget     

Undervisning

Jeg er ansvarlig for emne 102 "Inkluderende kroppsøving i et mangfoldig samfunn" og underviser også i emne 101 "Praktisk undervisning og læring i bevegelse". Jeg har også ansvar for følgende praktiske aktiviteter: Fotball, racket, skøyter og innebandy. For studenter som velger kroppsøving er dette emner innenfor følgende studieprogram:   

Bakgrunn

Verv

 • Styremedlem i Norsk Forening for Idrettspsykologi (2013-2015)
 • Styremedlem i Stipendiatenes Interesseorganisasjon (2014) og styrets medlem i Forskningsutvalget i UHR
 • Nestleder ved NIH stipendiat og postdoktororganisasjon (2014-2016)

Publikasjoner

 • Sørensen, Marit; Bentzen, Marte & Farholm, Anders (2020). Lessons Learned From a Physical Activity Intervention in Psychiatric Treatment: Patient, Staff, and Leader Perspectives. Frontiers in Psychiatry.  ISSN 1664-0640.  11 . doi: 10.3389/fpsyt.2020.00087 Vis sammendrag
 • Farholm, Anders; Halvari, Hallgeir; Niemiec, Christopher P.; Williams, Geoffrey C. & Deci, Edward (2017). Changes in return to work among patients in vocational rehabilitation: a self-determination theory perspective. Disability and Rehabilitation.  ISSN 0963-8288.  39(20), s 2039- 2046 . doi: 10.1080/09638288.2016.1215559 Vis sammendrag
 • Farholm, Anders; Sørensen, Marit & Halvari, Hallgeir (2017). Motivational factors associated with physical activity and quality of life in people with severe mental illness. Scandinavian Journal of Caring Sciences.  ISSN 0283-9318.  31(4), s 914- 921 . doi: 10.1111/scs.12413 Vis sammendrag
 • Farholm, Anders; Sørensen, Marit; Halvari, Hallgeir & Hynnekleiv, Torfinn (2017). Associations between physical activity and motivation, competence, functioning, and apathy in inhabitants with mental illness from a rural municipality: a cross-sectional study. BMC Psychiatry.  ISSN 1471-244X.  17:359, s 1- 11 . doi: 10.1186/s12888-017-1528-3 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Farholm, Anders & Sørensen, Marit (2016). Motivation for physical activity and exercise in severe mental illness: A systematic review of cross-sectional studies. International Journal of Mental Health Nursing.  ISSN 1445-8330.  25(2), s 116- 126 . doi: 10.1111/inm.12217 Vis sammendrag
 • Farholm, Anders & Sørensen, Marit (2016). Motivation for physical activity and exercise in severe mental illness: A systematic review of intervention studies. International Journal of Mental Health Nursing.  ISSN 1445-8330.  25(3), s 194- 205 . doi: 10.1111/inm.12214 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Sveen, Ole; Farholm, Anders; Holte, Kjersti E. Lien & Oseland, Harald (2019). Motivation, physical fitness, and vitality in 5th grade pupils taking part in physical activity classes organized by a local sport team.
 • Bentzen, Marte; Farholm, Anders; Ivarsson, Andreas & Sørensen, Marit (2018). Longitudinal Relations between Needs Satisfaction and Physical Activity among Patients with Dual Diagnosis of Severe Mental Illness and Addiction.
 • Farholm, Anders (2018). Motivasjon og fysisk aktivitet for personer med psykiske helseutfordringer: Hvordan kan fagfolk bli gode til å motivere og få i gang fysisk aktivitet?.
 • Bentzen, Marte; Farholm, Anders & Sørensen, Marit (2017). Lessons learned from a physical activity intervention study in psychiatric treatment: Perspectives from patients, staff, and leaders..
 • Sørensen, Marit; Bentzen, Marte; Farholm, Anders & Loukova, Tereza (2016). Physical Activity as Part of Psychiatric Treatment: Construction of a motivational intervention.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:19 - Sist endret 26. sep. 2019 20:40