Anders Nordahl-Hansen

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Professor
Kontakt
+4769608174
+4740873179
Studiested
Halden
Kontornr.
F1-070
Jeg legger ut all min forskning og fulltekster på Researchgate.net: Klikk her

Min Twitterprofil

Faglige interesser

 • Autisme og Autismespekterforstyrrelser
 • Barneautisme
 • Småbarnsutvikling
 • Autisme & Media
 • Virtual Reality Intervensjoner 
 • Nevroutviklingsforstyrrelser
 • Utviklingshemming
 • Kvantitative forskningsmetoder
 • Measurement

Høgskolen i Østfolds satsing på forskning i "Det Digitale Samfunn"

Mine forskningsinteresser innen HiØs PhD-satsing på Det Digitale Samfunn relateres til både helse- og utdanningsforskning på spesialpedagogiske- og psykiatriske grupper. Blant annet er vi igang med en intervensjon for barn og unge med autisme der vi bruke Virtual Reality som teknologisk hjelpemiddel. I samarbeid med Nasjonalt Senter for E-helseforskning, UiT, University of Edinburgh og California State University Channel Islands er vi i gang med et forskningsprosjekt der vi undersøker hvordan medier fremstiller ulike grupper med psykiatriske diagnoser, og hvilken påvirkning dette har på samfunnet og gruppene selv.   

Undervisning

 • Autismespekterforstyrrelser
 • Utviklingshemming
 • Utviklingspsykologi
 • Læringspsykologi
 • Språk og sosial utvikling
 • Kvantitativ metode
 • Veiledning Master
 • Veiledning PhD

Bakgrunn

 • 2016-2018: PostDoc, Institutt for Spesialpedagogikk
 • 2015-2016: Førsteamanuensis, Bjørknes Høyskole, avd. for psykologi
 • 2011-2015: Stipendiat, Pedagogisk Forskningsinstitutt, Det Utdanningsvitenskapelige Fakultet, Universitetet i Oslo
 • 2009-2010: M.Phil. Master i pedagogikk, Pedagogisk Forskningsinstitutt, Det Utdanningsvitenskapelige Fakultet, Universitetet i Oslo
 • 2008-2011: Forskningsmedarbeider, Enhet forskning psykisk helse barn og ungdom, Oslo Universitetssykehus
 • 2007-2008: Bachelor, Bachelorgrad i kultur og samfunnsfag, Pedagogisk Forskningsinstitutt, Det Utdanningsvitenskapelige Fakultet, Universitetet i Oslo

Samarbeid

På nåværende tidspunkt samarbeider jeg med forskere fra følgende institusjoner

 • Universitetet i Tromsø
 • Nasjonalt Senter for E-Helseforskning
 • Yale University
 • University of Edinburgh
 • Medical University of Graz
 • Universitetet i Oslo
 • University College London Royal Holloway
 • University of Goettingen
 • Nanyang Technological University, Singapore
 • University of Helsinki
 • California State University Channel Island

Priser

 • Høgskolen i Østfolds forskningspris 2019

Redaktørarbeid

2019-        : Frontiers in Digital Health

2019-2020: Research in Developmental Disabilitites: Technological Advancements in the Assessment and Intervention of Developmental Disabilities https://www.journals.elsevier.com/research-in-developmental-disabilities/call-for-papers/technological-advancements

 

2018.        : Journal of Autism and Developmental Disorders: Special Issue: Parent, Primary Caregivers and Autism Spectrum Disorders. https://link.springer.com/journal/10803/48/4

Reviewer For

Neuroscience & Biobehavioral Reviews, The British Journal of Psychiatry, Developmental Medicine & Child Neurology, BJPsych Open, Autism, Autism Research, Journal of Autism and Developmental Disorders, Autism in Adulthood, Health Expectations, Research in Autism Spectrum Disorders, Current Psychology, International Journal of Speech-Language Pathology, Scandinavian Journal of Educational Research, International Journal of Developmental Disabilities, Norsk Pedagogisk Tidsskrift, Norsk Tidsskrift for Logopedi, Uniped, The International Handbook of Language Development

Emneord: Autisme, Autismespekterforstyrrelse, Utviklingsforstyrrelser, Barns Utvikling

Publikasjoner

 • Dechsling, Anders; Sütterlin, Stefan & Nordahl-Hansen, Anders (2020). Normative considerations in research on Autism Spectrum Disorders and Virtual Reality. Lecture Notes in Computer Science (LNCS).  ISSN 0302-9743.
 • Nordahl-Hansen, Anders; Dechsling, Anders; Øien, Roald A; Zhang, Dajie; Sütterlin, Stefan & Marschik, Peter B. (2020). Virtual Reality Interventions in Neurodevelopmental Disorders: A Systematic Overview of Outcome Measures. Lecture Notes in Computer Science (LNCS).  ISSN 0302-9743.
 • Kaale, Anett & Nordahl-Hansen, Anders (2019). Barn og unge med autismespekterforstyrrelse, I:  Spesialpedagogikk 6. utgave.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 978-82-02-59205-9.  21.  s 523 - 547
 • Nordahl-Hansen, Anders; Donolato, Enrica; Lervåg, Arne; Norbury, Courtenay Frazier & Melby-Lervåg, Monica (2019). PROTOCOL: Language interventions for improving oral language outcomes in children with neurodevelopmental disorders: A systematic review. Campbell systematic reviews.  ISSN 1891-1803.  15:e1062(4), s 1- 21 . doi: 10.1002/cl2.1062 Vis sammendrag
 • Skafle, Ingjerd; Nordahl-Hansen, Anders & Øien, Roald A (2019). Short report: Social perception of High School students with ASD in Norway. Journal of Autism and Developmental Disorders.  ISSN 0162-3257.  s 1- 6 . doi: 10.1007/s10803-019-04281-w Fulltekst i vitenarkiv.
 • Zhang, Dajie; Bedogni, Francesco; Boterberg, Sofie; Camfield, Carol; Camfield, Peter; Charman, Tony; Curfs, Leopold; Einspieler, Christa; Esposito, Gianluca; De Filippis, Bianca; Goin-Kochel, Robin P.; Höglinger, Günter U.; Holzinger, Daniel; Iosif, Ana-Maria; Lancioni, Giulio E.; Landsberger, Nicoletta; Laviola, Giovanni; Marco, Eva M.; Müler, Michael; Neul, Jeffrey L.; Nielsen-Saines, Karin; Nordahl-Hansen, Anders; O'Reilly, Mark; Ozonoff, Sally; Poustka, Luise; Roeyers, Herbert; Rankovic, Marija; Sigafoos, Jeff; Tammimies, Kristiina; Townsend, Gillian; Zwaigenbaum, Lonnie; Zweckstetter, Markus; Bölte, Sven & Marschik, Peter B. (2019). Towards a consensus on developmental regression. Neuroscience and Biobehavioral Reviews.  ISSN 0149-7634. . doi: https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2019.08.014
 • Øien, Roald A; Nordahl-Hansen, Anders & Chawarski, Marek (2019). Substance Use Problems/Disorders in Individuals with ASD, In Fred R. Volkmar (ed.),  Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders.  Springer Science+Business Media B.V..  ISBN 978-1-4614-6435-8.  Vitenskapelig oversiktsartikkel.
 • Øien, Roald A; Nordahl-Hansen, Anders & Schjølberg, Synnve (2019). Mental Health and ASD, In Fred R. Volkmar (ed.),  Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders.  Springer Science+Business Media B.V..  ISBN 978-1-4614-6435-8.  Mental Health and ASD.
 • Øien, Roald A; Nordahl-Hansen, Anders & Schjølberg, Synnve (2019). Screening Instruments for ASD, In Fred R. Volkmar (ed.),  Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders.  Springer Science+Business Media B.V..  ISBN 978-1-4614-6435-8.  Chapter.
 • Nordahl-Hansen, Anders Johan; Tøndevold, Magnus & Fletcher-Watson, Sue (2018). Mental health on screen: a DSM-5 dissection of portrayals of Autism Spectrum Disorders in film and TV. Psychiatry Research.  ISSN 0165-1781.  262, s 351- 353 . doi: 10.1016/j.psychres.2017.08.050 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nordahl-Hansen, Anders; Cicchetti, Domenic V. & Øien, Roald A (2018). A Review Update on Gender Dysphoria and ASD and Response to Corrections. Journal of Autism and Developmental Disorders.  ISSN 0162-3257. . doi: 10.1007/s10803-018-3863-8
 • Nordahl-Hansen, Anders; Tøndevold, Magnus; Øien, Roald A & Fletcher-Watson, Sue (2018). En Empirisk Studie av Autisme på Film og TV. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  55(12) Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nordahl-Hansen, Anders & Øien, Roald A (2018). Movie and TV Depictions of Autism Spectrum Disorder, In Fred R. Volkmar (ed.),  Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders.  Springer.  ISBN 978-1-4614-6435-8.  M.  s 1 - 5
 • Nordahl-Hansen, Anders; Øien, Roald A; Volkmar, Fred R.; Shic, Frederick & Cicchetti, Domenic V. (2018). Enhancing the Understanding of Clinically Meaningful Results: A Clinical Research Perspective. Psychiatry Research.  ISSN 0165-1781.  270, s 801- 806 . doi: 10.1016/j.psychres.2018.10.069 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Smedsrud, Jørgen; Nordahl-Hansen, Anders; Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Ulvund, Stein Erik; Idsøe, Thormod & Lang-Ree, Ole Christian (2018). The Associations Between Math Achievement and Perceived Relationships in School Among High Intelligent Versus Average Adolescents. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  s 1- 15 . doi: 10.1080/00313831.2018.1476406 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Øien, Roald A; Bergman, Ella Maja & Nordahl-Hansen, Anders (2018). Gender Dysphoria and Autism Spectrum Disorders, In Fred R. Volkmar (ed.),  Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders.  Springer.  ISBN 978-1-4614-6435-8.  7.  s 1 - 4 Vis sammendrag
 • Øien, Roald A; Cicchetti, Domenic V. & Nordahl-Hansen, Anders (2018). Gender Dysphoria, Sexuality and Autism Spectrum Disorders: A Systematic Map Review. Journal of Autism and Developmental Disorders.  ISSN 0162-3257.  s 1- 10 . doi: 10.1007/s10803-018-3686-7 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Øien, Roald A; Schjølberg, Synnve; Volkmar, Fred R.; Shic, Frederick; Cicchetti, Domenic V.; Nordahl-Hansen, Anders Johan; Stenberg, Nina; Hornig, Mady; Havdahl, Karoline Alexandra; Øyen, Anne-Siri; Ventola, Pamela; Susser, Ezra S.; Eisemann, Martin & Chawarska, Katarzyna (2018). Clinical Features of Children With Autism Who Passed 18-Month Screening. Pediatrics.  ISSN 0031-4005.  141(6) . doi: 10.1542/peds.2017-3596 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Øien, Roald A; Vambheim, Sara Magelssen; Hart, Logan; Nordahl-Hansen, Anders; Erickson, Craig; Wink, Logan; Eisemann, Martin; Shic, Frederick; Volkmar, Fred R. & Grodberg, David (2018). Sex-Differences in Children Referred for Assessment: An Exploratory Analysis of the Autism Mental Status Exam (AMSE). Journal of Autism and Developmental Disorders.  ISSN 0162-3257.  48(7), s 2286- 2292 . doi: 10.1007/s10803-018-3488-y Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kaale, Anett; Smith, Lars; Nordahl-Hansen, Anders; Fagerland, Morten & Kasari, Connie (2017). Early interaction in autism spectrum disorder: Mothers' and children's behaviours during joint engagement. Child: Care, Health and Development.  ISSN 0305-1862.  44(2), s 312- 318 . doi: 10.1111/cch.12532 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2017). Atypical: A typical portrayal of Autism?. Lancet psychiatry.  ISSN 2215-0374.  4(11), s 837- 838 . doi: 10.1016/S2215-0366(17)30397-8 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Øien, Roald A; Hart, Logan; Schjølberg, Synnve; Wall, Carla A.; Kim, Elizabeth S.; Nordahl-Hansen, Anders; Eisemann, Martin; Chawarska, Katarzyna; Volkmar, Fred R. & Shic, Frederick (2017). Parent-Endorsed Sex Differences in Toddlers with and Without ASD: Utilizing the M-CHAT. Journal of Autism and Developmental Disorders.  ISSN 0162-3257.  47(1), s 126- 134 . doi: 10.1007/s10803-016-2945-8 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nordahl-Hansen, Anders; Fletcher-Watson, Sue; McConachie, Helen & Kaale, Anett (2016). Relations between specific and global outcome measures in a social-communication intervention for children with autism spectrum disorder. Research in Autism Spectrum Disorders.  ISSN 1750-9467.  29-30, s 19- 29 . doi: 10.1016/j.rasd.2016.05.005 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nordahl-Hansen, Anders; Kaale, Anett & Ulvund, Stein Erik (2014). Language assessment in children with autism spectrum disorder: Concurrent validity between report-based assessments and direct tests. Research in Autism Spectrum Disorders.  ISSN 1750-9467.  8(9), s 1100- 1106 . doi: 10.1016/j.rasd.2014.05.017
 • Nordahl-Hansen, Anders; Kaale, Anett & Ulvund, Stein Erik (2013). Inter-rater reliability of parent and preschool teacher ratings of language in children with autism. Research in Autism Spectrum Disorders.  ISSN 1750-9467.  7(11), s 1391- 1396 . doi: 10.1016/j.rasd.2013.08.006

Se alle arbeider i Cristin

 • Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter; Dechsling, Anders & Nordahl-Hansen, Anders (2020, 17. januar). Slik har du aldri sett høyskolerektoren før – nå skal denne VR-teknologien hjelpe barn med autisme.  Fredriksstad Blad.
 • Dechsling, Anders; Nordahl-Hansen, Anders & Øien, Roald A (2019). Derfor vil Virtual Reality kunne bedre hverdagen til barn og unge med autisme. Forskning.no : nettavis med nyheter fra norsk og internasjonal forskning.
 • Dechsling, Anders; Orm, Stian; Sütterlin, Stefan; Øien, Roald A & Nordahl-Hansen, Anders (2019). Virtual reality interventions for persons with autism spectrum disorders:: A systematic scoping review.
 • Kim, Jae-Hyun; Chen, Yu-Wei; Nordahl-Hansen, Anders; Wu, Ho Ching; Cordier, Reinie & Speyer, Renee (2019). What Inverventions can we use for Autistic Adults?.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2019, 28. juli). Autism och Schizofreni - filmskaparnas favoriter. [Radio].  Sveriges Radio P1.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2019, 18. september). Autism på vita duken: "De som jobbar med film har blivit medvetna". [Fagblad].  SpecialNest.se.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2019). Autistic Portrayal on film and TV.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2019, 28. januar). Autistiske karakterer på TV og film forsterker stereotypier. [Internett].  Forskning.no.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2019). Media og Autisme.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2019). Regression in Autism is Far More Common Than Once Thought. Neuroscience and Biobehavioral Reviews.  ISSN 0149-7634.  103, s 29- 30 . doi: https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2019.06.023
 • Nordahl-Hansen, Anders (2019). Video Observation and Coding Strategies in Research on Children.
 • Nordahl-Hansen, Anders & Øien, Roald A (2019). Autism: What do we know about Social Development and Intervention, In Meltem Yilmaz (ed.),  Otizm ve Egitim, Sanat, Mekan: Autism & Education, Art, Space.  Ankara Pegem Akademi.  ISBN 9786052416549.  1.  s 1 - 18
 • Pesonen, Henri; Nordahl-Hansen, Anders; Itkonen, Tiina & Nislin, Mari (2019). How is Autism Framed in Newspaper Media.
 • Skafle, Ingjerd; Øien, Roald A & Nordahl-Hansen, Anders (2019). Autistic students Perception of Social Inclusion in Upper High-School: A Fresh Start.
 • Øien, Roald A; Cicchetti, Domenic Vincent; Nordahl-Hansen, Anders & Schjølberg, Synnve (2019). A Commentary to “Toddler Screening for Autism Spectrum Disorder: A Meta-Analysis of Diagnostic Accuracy”. Journal of Autism and Developmental Disorders.  ISSN 0162-3257.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2018, 04. desember). Anders Nordahl-Hansen om Autisme på film og TV. [Internett].  Krumsvik & Co Podcast.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2018, 27. mars). Autisme på film og TV.  Stavanger Aftenblad.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2018, 03. desember). Autisten i oss. [Tidsskrift].  Tidsskrift for Norsk Psykologforening.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2018). Feil bruk av statistikk i klinisk forskning kan gi behandling på galt grunnlag. Forskerforum.no.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2018, 24. mars). Krimheltenes Superevner.  Stavanger Aftenblad.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2018, 01. juni). Spectrum in real life: an exploration into what it's really like to be on the autism spectrum. [Internett].  Wordpress.
 • Nordahl-Hansen, Anders & Fletcher-Watson, Sue (2018). I Know all about autism, I've seen that Movie you know: Portrayals of autism on film and TV.
 • Nordahl-Hansen, Anders; Hart, Logan & Øien, Roald A (2018). The Scientific Study of Parents and Caregivers of Children with ASD: A Flourishing Field but Still Work to be Done. Journal of Autism and Developmental Disorders.  ISSN 0162-3257.  48(4), s 976- 979 . doi: 10.1007/s10803-018-3526-9 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nordahl-Hansen, Anders; Lervåg, Arne; Norbury, Courtenay & Melby-Lervåg, Monica (2018). Language-based interventions for improving oral Language outcomes in children With ASD and other Neurodevelopmental disorders.
 • Øien, Roald A & Nordahl-Hansen, Anders (2018). Bias in Assessment Instruments for Autism, In Fred R. Volkmar (ed.),  Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders.  Springer.  ISBN 978-1-4614-6435-8.  Chapter.  s 1 - 2
 • Øien, Roald A & Nordahl-Hansen, Anders (2018). Norway and autism, In Fred R. Volkmar (ed.),  Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders.  Springer.  ISBN 978-1-4614-6435-8.  Chapter.
 • Hart, Logan; Øien, Roald A; Velasquez, E; Wang, Q; Mademtzi, M; Nordahl-Hansen, Anders; Volkmar, Fred R. & Shic, Frederick (2017). Using Positional Tracking to Monitor Gaze in VR - Pilot Study.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2017, 15. september). – Fremstilles som supermennesker på film. [Internett].  NRK.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2017). Roundtable Discussion on Autism and Art.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2017, 16. september). Stereotyp autism på film. [Internett].  SVT Svensk Televisjon.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2017, 30. november). Stereotypisk framstilling av autisme på TV og film.  Aftenposten.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2017, 06. januar). Tar du ofte barnet ditt i å lyve om småting?. [Internett].  Mamma.no.
 • Nordahl-Hansen, Anders; Øien, Roald A & Fletcher-Watson, Sue (2017). Pros and cons of character portrayals of autism on TV and film. Journal of Autism and Developmental Disorders.  ISSN 0162-3257.  48(2), s 635- 636 . doi: 10.1007/s10803-017-3390-z Vis sammendrag
 • Øien, Roald A; Vambheim, Sara Magelssen; Nordahl-Hansen, Anders; Hart, Logan; Eisemann, Martin; Shic, Frederick & Grodberg, David (2017). Sex Differences in Children Referred for Assessment: Utilizing the Autism Mental Status Exam (AMSE).
 • Nordahl-Hansen, Anders (2016). En presentasjon av Brief Observation of Social Communication Change (BOSCC).
 • Nordahl-Hansen, Anders (2016, 24. oktober). Kan Shakespeare hjelpe autistiske barn til å kommunisere bedre?. [Fagblad].  Forskning.no.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2016). Målingsproblematikk i studier med barn med autisme.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2016). Results from the Project: Assessment of Language and Social Communication in Children with Autism: Measurement Issues.
 • Nordahl-Hansen, Anders; Tøndevold, Magnus & Fletcher-Watson, Sue (2016). Autism on the Screen: Shaping Public Knowledge of Autism.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2015). Assessment of Language and Social Communication in Children with Autism: Measurement Issues. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 236.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2015, 11. juni). Autisme og inkludering. [Radio].  NRK.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2015, 11. juni). Om forskning på autisme. [TV].  NRK.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2015). Social communication and language measurement in Autism.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2015). The use of specific and global measures for assessing change in a community based intervention for children with autistic disorder.
 • Nordahl-Hansen, Anders; Fletcher-Watson, Sue; McConachie, Helen & Kaale, Anett (2015). Measuring treatment effect in children with ASD using specific and global outcomes through Joint Engagement coding and an early verison of BOSCC.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2014). Assessment of language among children with Autism Spectrum Disorder.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2014, 03. oktober). Sender toåringer på organisert turn. [Internett].  Avis.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2014, 01. september). Smårollinger i idrettskø.  Stavanger Aftenblad.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2014). Språk og språkmål hos førskolebarn med autisme.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2014, 03. oktober). Tror de er dårlige foreldre.  Budstikka.no.
 • Nordahl-Hansen, Anders; Blanc, Romuald; Kaale, Anett; McConachie, Helen & Fletcher-Watson, Sue (2014). A Review of the Brief Observation of Social Communication change (BOSCC).
 • Nordahl Hansen, Anders (2013, 24. mai). Kom og lek.  VG.
 • Nordahl Hansen, Anders (2013). Måling av språk hos barn med autisme.
 • Nordahl Hansen, Anders (2013, 05. januar). Ti år med knuste drømmer.  Aftenposten.
 • Nordahl Hansen, Anders & Kaale, Anett (2013). Inter-rater reliability and concurrent validity of language measures for young children with autism.
 • Nordahl Hansen, Anders; Kaale, Anett & Ulvund, Stein Erik (2013). Inter-rater reliability for the MacArthur-Bates Communicative Development Inventory: Parent and preschool teacher ratings of children with childhood autism.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2013, 07. oktober). Barn smittes av foreldre-stress.  VG.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2013). Measuring language in children with autism.
 • Nordahl-Hansen, Anders; Kaale, Anett & Ulvund, Stein Erik (2013). Concurrent validity between parent report and direct assessment of language in young children with autistic disorder.
 • Nordahl Hansen, Anders (2012). Autismespekterforstyrrelser. Pedagogisk profil.  ISSN 0805-5610.  19(01), s 20- 20
 • Nordahl Hansen, Anders (2012, 13. januar). Barn skal mestre kniv. [Internett].  http://www.nrk.no.
 • Nordahl Hansen, Anders (2012, 02. oktober). Barn som lyver. [Internett].  Foreldre & Barn.
 • Nordahl Hansen, Anders (2012, 21. juni). Bygg opp barnas indre styrke.  Dagbladet Magasinet.
 • Nordahl Hansen, Anders (2012, 26. mai). Disse barna blir best likt av andre. [Internett].  Foreldre & barn.
 • Nordahl Hansen, Anders (2012, 05. november). Fritidsaktiviteter - må vi det?.  Mamma.
 • Nordahl Hansen, Anders (2012, 30. mars). Kickboksing for 3-åringer. [Internett].  Foreldre&Barn-Klikk.no.
 • Nordahl Hansen, Anders (2012, 05. januar). La barna styre fritiden selv. [Internett].  Foreldre & Barn-Klikk.no.
 • Nordahl Hansen, Anders (2012). Læring i skolen - Foredrag.
 • Nordahl Hansen, Anders (2012, 11. juni). NRK Supernytt: Fritidsaktiviteter og stress. [TV].  NRK.
 • Nordahl Hansen, Anders (2012, 29. mai). Skryt på riktig måte. [Internett].  Foreldre & barn.
 • Nordahl Hansen, Anders (2012, 21. juni). Tar ikke ferie ved skoleslutt.  Aftenposten Aften.
 • Kaale, Anett; Smith, Lars; Sponheim, Eili & Nordahl Hansen, Anders Johan (2011). Joint Engagement and Joint attention during mother-child and preschool teacher-child play: similarities and differences.
 • Nordahl Hansen, Anders (2011, 21. november). La barnet bestemme. [Internett].  Dagbladet.
 • Nordahl Hansen, Anders Johan; Kaale, Anett & Ulvund, Stein Erik (2011). Synchronization of Interplay In Children with Autistic Disorder and Preschool Teachers. Vis sammendrag
 • Kaale, Anett & Nordahl Hansen, Anders Johan (2010). Young Children with Autism: Playfulness and Joint Engagement uring mother-child play.
 • Nordahl Hansen, Anders (2010). Les Choristes. Pedagogisk profil.  ISSN 0805-5610.  17(2)
 • Nordahl Hansen, Anders (2010). Michael Tomasello anbefaler: Jerome S. Bruners "Acts of Meaning". Pedagogisk profil.  ISSN 0805-5610.  17(1)
 • Nordahl Hansen, Anders Johan (2010). Joint Engagement in Children with Autism: Assessment of children with autism in free-play with mothers and preschool-teachers.
 • Nordahl Hansen, Anders (2009). "A guru on bilingualism: An interview with Catherine Snow". Pedagogisk profil.  ISSN 0805-5610.  16(3)
 • Nordahl Hansen, Anders (2009). Book-review "Asperger and Autism: The Facts" by Simon Baron Cohen. Pedagogisk profil.  ISSN 0805-5610.
 • Nordahl Hansen, Anders (2009). Book-review on Michael Tomasello's "Origins of Human communication". Pedagogisk profil.  ISSN 0805-5610.
 • Nordahl Hansen, Anders (2009). Jerome Bruner anbefaler: Edvard Chase Tolmans "Purposive behavior in animals and men". Pedagogisk profil.  ISSN 0805-5610.  16(3)
 • Nordahl Hansen, Anders (2008). Anmeldelse "Joint Attention: It's origins and role in development". Pedagogisk profil.  ISSN 0805-5610.
 • Nordahl Hansen, Anders (2008). Bokanmeldelse "Mirroring People: The new science of how we connect with others". Pedagogisk profil.  ISSN 0805-5610.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 30. juli 2018 14:20 - Sist endret 13. jan. 2020 09:37