Anders Nordahl-Hansen

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Professor
Kontakt
+4769608174
+4740873179
Studiested
Halden
Kontornr.
F1-070
Jeg legger ut all min forskning og fulltekster på Researchgate.net: Klikk her

Min Twitterprofil

Faglige interesser

 • Autisme og Autismespekterforstyrrelser
 • Barneautisme
 • Småbarnsutvikling
 • Autisme & Media
 • Virtual Reality Intervensjoner 
 • Nevroutviklingsforstyrrelser
 • Utviklingshemming
 • Kvantitative forskningsmetoder
 • Measurement

Høgskolen i Østfolds satsing på forskning i "Det Digitale Samfunn"

Mine forskningsinteresser innen HiØs PhD-satsing på Det Digitale Samfunn relateres til både helse- og utdanningsforskning på spesialpedagogiske- og psykiatriske grupper. Blant annet er vi igang med en intervensjon for barn og unge med autisme der vi bruke Virtual Reality som teknologisk hjelpemiddel. I samarbeid med Nasjonalt Senter for E-helseforskning, UiT, University of Edinburgh og California State University Channel Islands er vi i gang med et forskningsprosjekt der vi undersøker hvordan medier fremstiller ulike grupper med psykiatriske diagnoser, og hvilken påvirkning dette har på samfunnet og gruppene selv.   

 

Mine PhD-studenter

Anders Dechsling

Line Børtveit

Ingjerd Skafle

Undervisning

 • Autismespekterforstyrrelser
 • Utviklingshemming
 • Utviklingspsykologi
 • Læringspsykologi
 • Språk og sosial utvikling
 • Kvantitativ metode
 • Veiledning Master
 • Veiledning PhD

Bakgrunn

 • 2016-2018: PostDoc, Institutt for Spesialpedagogikk
 • 2015-2016: Førsteamanuensis, Bjørknes Høyskole, avd. for psykologi
 • 2011-2015: Stipendiat, Pedagogisk Forskningsinstitutt, Det Utdanningsvitenskapelige Fakultet, Universitetet i Oslo
 • 2009-2010: M.Phil. Master i pedagogikk, Pedagogisk Forskningsinstitutt, Det Utdanningsvitenskapelige Fakultet, Universitetet i Oslo
 • 2008-2011: Forskningsmedarbeider, Enhet forskning psykisk helse barn og ungdom, Oslo Universitetssykehus
 • 2007-2008: Bachelor, Bachelorgrad i kultur og samfunnsfag, Pedagogisk Forskningsinstitutt, Det Utdanningsvitenskapelige Fakultet, Universitetet i Oslo

Samarbeid

På nåværende tidspunkt samarbeider jeg med forskere fra følgende institusjoner

 • Universitetet i Tromsø
 • Nasjonalt Senter for E-Helseforskning
 • Yale University
 • University of Edinburgh
 • Medical University of Graz
 • Universitetet i Oslo
 • University College London Royal Holloway
 • University of Goettingen
 • Nanyang Technological University, Singapore
 • University of Helsinki
 • California State University Channel Island

Priser

 • Høgskolen i Østfolds forskningspris 2019

Redaktør tidsskrifter

2020-        Associate Editor: Research in Developmental Disabilities

2020-        Editorial Board: Journal of Autism and Developmental Disorders

2019-        Associate Editor: Frontiers in Digital Health 

2019-2020 Special Issue Editor: Research in Developmental Disabilities Technological     Advancements in the Assessment and Intervention of  Developmental Disabilities 

2018         (Special Issue Editor) Journal of Autism and Developmental Disorders. Parent, Primary Caregivers and Autism Spectrum Disorders.

Reviewer For

The Lancet, The Lancet e-Clinical Medicine, Neuroscience & Biobehavioral Reviews, The British Journal of Psychiatry, Developmental Medicine & Child Neurology, BJPsych Open, Autism, Autism Research, Journal of Autism and Developmental Disorders, Autism in Adulthood, Health Expectations, Research in Developmental Disabilities, Frontiers in Digital Health, Research in Autism Spectrum Disorders, Current Psychology, International Journal of Speech-Language Pathology, Scandinavian Journal of Educational Research, International Journal of Developmental Disabilities, Norsk Pedagogisk Tidsskrift, Norsk Tidsskrift for Logopedi, Uniped, The International Handbook of Language Development

Emneord: Autisme, Autismespekterforstyrrelse, Utviklingsforstyrrelser, Barns Utvikling

Publikasjoner

 • Dechsling, Anders; Sütterlin, Stefan & Nordahl-Hansen, Anders (2020). Acceptability and normative considerations in research on Autism Spectrum Disorders and Virtual Reality. Lecture Notes in Computer Science (LNCS).  ISSN 0302-9743.  12197, s 161- 170 . doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-50439-7_11
 • Dechsling, Anders; Øien, Roald A & Nordahl-Hansen, Anders (2020). Om metode: Bruk av inter-observatør enighet og inter-rater reliabilitet i NTA, og forslag til utvidelse av repertoaret i atferdsanalytiske studier. Norsk Tidsskrift for Atferdsanalyse (NTA).  ISSN 0809-781X.  47(1), s 5- 12 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nordahl-Hansen, Anders; Dechsling, Anders; Sütterlin, Stefan; Børtveit, Line; Zhang, Dajie; Øien, Roald A & Marschik, Peter B. (2020). An Overview of Virtual Reality Interventions for two Neurodevelopmental Disorders: Intellectual Disabilities and Autism. Lecture Notes in Computer Science (LNCS).  ISSN 0302-9743.  12197, s 257- 267 . doi: https://doi.org/10.1007/978-3-030-50439-7_17
 • Nordahl-Hansen, Anders & Kvernbekk, Tone (2020). Construct Validity in Scientific Representation: A Philosophical Tour. Nordisk tidsskrift for pedagogikk og kritikk.  ISSN 2387-5739.  6, s 88- 99 . doi: https://doi.org/10.23865/ntpk.v6.1704 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Skafle, Ingjerd; Øien, Roald A & Nordahl-Hansen, Anders (2020). Secondary and Postsecondary Students with Autism Spectrum Disorder, In Fred R. Volkmar (ed.),  Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders: living edition.  Springer Science+Business Media B.V..  ISBN 978-1-4614-6435-8.  102202. Vis sammendrag
 • Kaale, Anett & Nordahl-Hansen, Anders (2019). Barn og unge med autismespekterforstyrrelse, I:  Spesialpedagogikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202592059.  21.  s 523 - 547
 • Nordahl-Hansen, Anders; Donolato, Enrica; Lervåg, Arne; Norbury, Courtenay Frazier & Melby-Lervåg, Monica (2019). PROTOCOL: Language interventions for improving oral language outcomes in children with neurodevelopmental disorders: A systematic review. Campbell systematic reviews.  ISSN 1891-1803.  15:e1062(4), s 1- 21 . doi: 10.1002/cl2.1062 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Skafle, Ingjerd; Nordahl-Hansen, Anders & Øien, Roald A (2019). Short report: Social perception of High School students with ASD in Norway. Journal of Autism and Developmental Disorders.  ISSN 0162-3257.  s 1- 6 . doi: 10.1007/s10803-019-04281-w Fulltekst i vitenarkiv.
 • Zhang, Dajie; Bedogni, Francesco; Boterberg, Sofie; Camfield, Carol; Camfield, Peter; Charman, Tony; Curfs, Leopold; Einspieler, Christa; Esposito, Gianluca; De Filippis, Bianca; Goin-Kochel, Robin P.; Höglinger, Günter U.; Holzinger, Daniel; Iosif, Ana-Maria; Lancioni, Giulio E.; Landsberger, Nicoletta; Laviola, Giovanni; Marco, Eva M.; Müler, Michael; Neul, Jeffrey L.; Nielsen-Saines, Karin; Nordahl-Hansen, Anders; O'Reilly, Mark; Ozonoff, Sally; Poustka, Luise; Roeyers, Herbert; Rankovic, Marija; Sigafoos, Jeff; Tammimies, Kristiina; Townsend, Gillian; Zwaigenbaum, Lonnie; Zweckstetter, Markus; Bölte, Sven & Marschik, Peter B. (2019). Towards a consensus on developmental regression. Neuroscience and Biobehavioral Reviews.  ISSN 0149-7634. . doi: https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2019.08.014
 • Øien, Roald A; Nordahl-Hansen, Anders & Chawarski, Marek (2019). Substance Use Problems/Disorders in Individuals with ASD, In Fred R. Volkmar (ed.),  Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders.  Springer Science+Business Media B.V..  ISBN 978-1-4614-6435-8.  Vitenskapelig oversiktsartikkel.
 • Øien, Roald A; Nordahl-Hansen, Anders & Schjølberg, Synnve (2019). Mental Health and ASD, In Fred R. Volkmar (ed.),  Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders.  Springer Science+Business Media B.V..  ISBN 978-1-4614-6435-8.  Mental Health and ASD.
 • Øien, Roald A; Nordahl-Hansen, Anders & Schjølberg, Synnve (2019). Screening Instruments for ASD, In Fred R. Volkmar (ed.),  Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders.  Springer Science+Business Media B.V..  ISBN 978-1-4614-6435-8.  Chapter.
 • Nordahl-Hansen, Anders Johan; Tøndevold, Magnus & Fletcher-Watson, Sue (2018). Mental health on screen: a DSM-5 dissection of portrayals of Autism Spectrum Disorders in film and TV. Psychiatry Research.  ISSN 0165-1781.  262, s 351- 353 . doi: 10.1016/j.psychres.2017.08.050 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nordahl-Hansen, Anders; Cicchetti, Domenic V. & Øien, Roald A (2018). A Review Update on Gender Dysphoria and ASD and Response to Corrections. Journal of Autism and Developmental Disorders.  ISSN 0162-3257. . doi: 10.1007/s10803-018-3863-8
 • Nordahl-Hansen, Anders; Tøndevold, Magnus; Øien, Roald A & Fletcher-Watson, Sue (2018). En Empirisk Studie av Autisme på Film og TV. Tidsskrift for Norsk Psykologforening.  ISSN 0332-6470.  55(12) Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Nordahl-Hansen, Anders & Øien, Roald A (2018). Movie and TV Depictions of Autism Spectrum Disorder, In Fred R. Volkmar (ed.),  Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders.  Springer.  ISBN 978-1-4614-6435-8.  M.  s 1 - 5
 • Nordahl-Hansen, Anders; Øien, Roald A; Volkmar, Fred R.; Shic, Frederick & Cicchetti, Domenic V. (2018). Enhancing the Understanding of Clinically Meaningful Results: A Clinical Research Perspective. Psychiatry Research.  ISSN 0165-1781.  270, s 801- 806 . doi: 10.1016/j.psychres.2018.10.069 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Smedsrud, Jørgen; Nordahl-Hansen, Anders; Idsøe, Ella Maria Cosmovici; Ulvund, Stein Erik; Idsøe, Thormod & Lang-Ree, Ole Christian (2018). The Associations Between Math Achievement and Perceived Relationships in School Among High Intelligent Versus Average Adolescents. Scandinavian Journal of Educational Research.  ISSN 0031-3831.  s 1- 15 . doi: 10.1080/00313831.2018.1476406 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Øien, Roald A; Bergman, Ella Maja & Nordahl-Hansen, Anders (2018). Gender Dysphoria and Autism Spectrum Disorders, In Fred R. Volkmar (ed.),  Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders.  Springer.  ISBN 978-1-4614-6435-8.  7.  s 1 - 4 Vis sammendrag
 • Øien, Roald A; Cicchetti, Domenic V. & Nordahl-Hansen, Anders (2018). Gender Dysphoria, Sexuality and Autism Spectrum Disorders: A Systematic Map Review. Journal of Autism and Developmental Disorders.  ISSN 0162-3257.  s 1- 10 . doi: 10.1007/s10803-018-3686-7 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Øien, Roald A; Schjølberg, Synnve; Volkmar, Fred R.; Shic, Frederick; Cicchetti, Domenic V.; Nordahl-Hansen, Anders Johan; Stenberg, Nina; Hornig, Mady; Havdahl, Karoline Alexandra; Øyen, Anne-Siri; Ventola, Pamela; Susser, Ezra S.; Eisemann, Martin & Chawarska, Katarzyna (2018). Clinical Features of Children With Autism Who Passed 18-Month Screening. Pediatrics.  ISSN 0031-4005.  141(6) . doi: 10.1542/peds.2017-3596 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Øien, Roald A; Vambheim, Sara Magelssen; Hart, Logan; Nordahl-Hansen, Anders; Erickson, Craig; Wink, Logan; Eisemann, Martin; Shic, Frederick; Volkmar, Fred R. & Grodberg, David (2018). Sex-Differences in Children Referred for Assessment: An Exploratory Analysis of the Autism Mental Status Exam (AMSE). Journal of Autism and Developmental Disorders.  ISSN 0162-3257.  48(7), s 2286- 2292 . doi: 10.1007/s10803-018-3488-y Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Kaale, Anett; Smith, Lars; Nordahl-Hansen, Anders; Fagerland, Morten & Kasari, Connie (2017). Early interaction in autism spectrum disorder: Mothers' and children's behaviours during joint engagement. Child: Care, Health and Development.  ISSN 0305-1862.  44(2), s 312- 318 . doi: 10.1111/cch.12532 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2017). Atypical: A typical portrayal of Autism?. Lancet psychiatry.  ISSN 2215-0374.  4(11), s 837- 838 . doi: 10.1016/S2215-0366(17)30397-8 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Øien, Roald A; Hart, Logan; Schjølberg, Synnve; Wall, Carla A.; Kim, Elizabeth S.; Nordahl-Hansen, Anders; Eisemann, Martin; Chawarska, Katarzyna; Volkmar, Fred R. & Shic, Frederick (2017). Parent-Endorsed Sex Differences in Toddlers with and Without ASD: Utilizing the M-CHAT. Journal of Autism and Developmental Disorders.  ISSN 0162-3257.  47(1), s 126- 134 . doi: 10.1007/s10803-016-2945-8 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nordahl-Hansen, Anders; Fletcher-Watson, Sue; McConachie, Helen & Kaale, Anett (2016). Relations between specific and global outcome measures in a social-communication intervention for children with autism spectrum disorder. Research in Autism Spectrum Disorders.  ISSN 1750-9467.  29-30, s 19- 29 . doi: 10.1016/j.rasd.2016.05.005 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nordahl-Hansen, Anders; Kaale, Anett & Ulvund, Stein Erik (2014). Language assessment in children with autism spectrum disorder: Concurrent validity between report-based assessments and direct tests. Research in Autism Spectrum Disorders.  ISSN 1750-9467.  8(9), s 1100- 1106 . doi: 10.1016/j.rasd.2014.05.017
 • Nordahl-Hansen, Anders; Kaale, Anett & Ulvund, Stein Erik (2013). Inter-rater reliability of parent and preschool teacher ratings of language in children with autism. Research in Autism Spectrum Disorders.  ISSN 1750-9467.  7(11), s 1391- 1396 . doi: 10.1016/j.rasd.2013.08.006

Se alle arbeider i Cristin

 • Dean, Michelle & Nordahl-Hansen, Anders (2020). Film and Television Representations of ASD: It’s Not Just about Hollywood. Vis sammendrag
 • Dechsling, Anders; Orm, Stian; Øien, Roald A; Sütterlin, Stefan & Nordahl-Hansen, Anders (2020). Virtual Reality and Behavior Analytic Interventions on Social Skills for People with Autism Spectrum Disorders: A Systematic Review.
 • Dechsling, Anders; Sütterlin, Stefan & Nordahl-Hansen, Anders (2020). Acceptability and normative considerations in research on Autism Spectrum Disorders and Virtual Reality.
 • Jelsness-Jørgensen, Lars-Petter; Dechsling, Anders & Nordahl-Hansen, Anders (2020, 17. januar). Slik har du aldri sett høyskolerektoren før – nå skal denne VR-teknologien hjelpe barn med autisme.  Fredriksstad Blad.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2020). Autisme: Myter og Fakta skapt av Media.
 • Nordahl-Hansen, Anders; Dechsling, Anders; Sütterlin, Stefan; Børtveit, Line; Zhang, Dajie; Øien, Roald A & Marschik, Peter B. (2020). Virtual Reality Interventions: Autism and Intellectual Disabilities.
 • Skafle, Ingjerd & Nordahl-Hansen, Anders (2020). Å tilrettelegge for ensomhet. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  32(2), s 59- 61
 • Dechsling, Anders; Nordahl-Hansen, Anders & Øien, Roald A (2019). Derfor vil Virtual Reality kunne bedre hverdagen til barn og unge med autisme. Forskning.no.  ISSN 1891-635X.
 • Dechsling, Anders; Orm, Stian; Sütterlin, Stefan; Øien, Roald A & Nordahl-Hansen, Anders (2019). Virtual reality interventions for persons with autism spectrum disorders:: A systematic scoping review.
 • Kim, Jae-Hyun; Chen, Yu-Wei; Nordahl-Hansen, Anders; Wu, Ho Ching; Cordier, Reinie & Speyer, Renee (2019). What Inverventions can we use for Autistic Adults?.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2019, 28. juli). Autism och Schizofreni - filmskaparnas favoriter. [Radio].  Sveriges Radio P1.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2019, 18. september). Autism på vita duken: "De som jobbar med film har blivit medvetna". [Fagblad].  SpecialNest.se.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2019). Autistic Portrayal on film and TV.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2019, 28. januar). Autistiske karakterer på TV og film forsterker stereotypier. [Internett].  Forskning.no.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2019). Media og Autisme.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2019). Regression in Autism is Far More Common Than Once Thought. Neuroscience and Biobehavioral Reviews.  ISSN 0149-7634.  103, s 29- 30 . doi: https://doi.org/10.1016/j.neubiorev.2019.06.023
 • Nordahl-Hansen, Anders (2019). Video Observation and Coding Strategies in Research on Children.
 • Nordahl-Hansen, Anders & Øien, Roald A (2019). Autism: What do we know about Social Development and Intervention, In Meltem Yilmaz (ed.),  Otizm ve Egitim, Sanat, Mekan: Autism & Education, Art, Space.  Ankara Pegem Akademi.  ISBN 9786052416549.  1.  s 1 - 18
 • Pesonen, Henri; Nordahl-Hansen, Anders; Itkonen, Tiina & Nislin, Mari (2019). How is Autism Framed in Newspaper Media.
 • Skafle, Ingjerd; Øien, Roald A & Nordahl-Hansen, Anders (2019). Autistic students Perception of Social Inclusion in Upper High-School: A Fresh Start.
 • Øien, Roald A; Cicchetti, Domenic Vincent; Nordahl-Hansen, Anders & Schjølberg, Synnve (2019). A commentary to “Toddler Screening for Autism Spectrum Disorder: A meta-analysis of diagnostic accuracy”. Journal of Autism and Developmental Disorders.  ISSN 0162-3257.  s 1- 2 . doi: 10.1007/s10803-019-04226-3
 • Øien, Roald A; Klin, Ami; Saulnier, Celine; Chawarska, Katarzyna; McPartland, James; Nordahl-Hansen, Anders & Volkmar, Fred R. (2019). In Memoriam: Domenic V. Cicchetti, PhD. 1937-2019. Journal of Autism and Developmental Disorders.  ISSN 0162-3257. . doi: https://doi.org/10.1007/s10803-019-04143-5
 • Nordahl-Hansen, Anders (2018, 04. desember). Anders Nordahl-Hansen om Autisme på film og TV. [Internett].  Krumsvik & Co Podcast.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2018, 27. mars). Autisme på film og TV.  Stavanger Aftenblad.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2018, 03. desember). Autisten i oss. [Tidsskrift].  Tidsskrift for Norsk Psykologforening.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2018). Feil bruk av statistikk i klinisk forskning kan gi behandling på galt grunnlag. Forskerforum.no.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2018, 24. mars). Krimheltenes Superevner.  Stavanger Aftenblad.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2018, 01. juni). Spectrum in real life: an exploration into what it's really like to be on the autism spectrum. [Internett].  Wordpress.
 • Nordahl-Hansen, Anders & Fletcher-Watson, Sue (2018). I Know all about autism, I've seen that Movie you know: Portrayals of autism on film and TV.
 • Nordahl-Hansen, Anders; Hart, Logan & Øien, Roald A (2018). The Scientific Study of Parents and Caregivers of Children with ASD: A Flourishing Field but Still Work to be Done. Journal of Autism and Developmental Disorders.  ISSN 0162-3257.  48(4), s 976- 979 . doi: 10.1007/s10803-018-3526-9 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Nordahl-Hansen, Anders; Lervåg, Arne; Norbury, Courtenay & Melby-Lervåg, Monica (2018). Language-based interventions for improving oral Language outcomes in children With ASD and other Neurodevelopmental disorders.
 • Øien, Roald A & Nordahl-Hansen, Anders (2018). Bias in Assessment Instruments for Autism, In Fred R. Volkmar (ed.),  Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders.  Springer.  ISBN 978-1-4614-6435-8.  Chapter.  s 1 - 2
 • Øien, Roald A & Nordahl-Hansen, Anders (2018). Norway and autism, In Fred R. Volkmar (ed.),  Encyclopedia of Autism Spectrum Disorders.  Springer.  ISBN 978-1-4614-6435-8.  Chapter.
 • Hart, Logan; Øien, Roald A; Velasquez, E; Wang, Q; Mademtzi, M; Nordahl-Hansen, Anders; Volkmar, Fred R. & Shic, Frederick (2017). Using Positional Tracking to Monitor Gaze in VR - Pilot Study.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2017, 15. september). – Fremstilles som supermennesker på film. [Internett].  NRK.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2017). Roundtable Discussion on Autism and Art.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2017, 16. september). Stereotyp autism på film. [Internett].  SVT Svensk Televisjon.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2017, 30. november). Stereotypisk framstilling av autisme på TV og film.  Aftenposten.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2017, 06. januar). Tar du ofte barnet ditt i å lyve om småting?. [Internett].  Mamma.no.
 • Nordahl-Hansen, Anders; Øien, Roald A & Fletcher-Watson, Sue (2017). Pros and cons of character portrayals of autism on TV and film. Journal of Autism and Developmental Disorders.  ISSN 0162-3257.  48(2), s 635- 636 . doi: 10.1007/s10803-017-3390-z Vis sammendrag
 • Øien, Roald A; Vambheim, Sara Magelssen; Nordahl-Hansen, Anders; Hart, Logan; Eisemann, Martin; Shic, Frederick & Grodberg, David (2017). Sex Differences in Children Referred for Assessment: Utilizing the Autism Mental Status Exam (AMSE).
 • Nordahl-Hansen, Anders (2016). En presentasjon av Brief Observation of Social Communication Change (BOSCC).
 • Nordahl-Hansen, Anders (2016, 24. oktober). Kan Shakespeare hjelpe autistiske barn til å kommunisere bedre?. [Fagblad].  Forskning.no.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2016). Målingsproblematikk i studier med barn med autisme.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2016). Results from the Project: Assessment of Language and Social Communication in Children with Autism: Measurement Issues.
 • Nordahl-Hansen, Anders; Tøndevold, Magnus & Fletcher-Watson, Sue (2016). Autism on the Screen: Shaping Public Knowledge of Autism.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2015). Assessment of Language and Social Communication in Children with Autism: Measurement Issues. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 236.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2015, 11. juni). Autisme og inkludering. [Radio].  NRK.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2015, 11. juni). Om forskning på autisme. [TV].  NRK.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2015). Social communication and language measurement in Autism.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2015). The use of specific and global measures for assessing change in a community based intervention for children with autistic disorder.
 • Nordahl-Hansen, Anders; Fletcher-Watson, Sue; McConachie, Helen & Kaale, Anett (2015). Measuring treatment effect in children with ASD using specific and global outcomes through Joint Engagement coding and an early verison of BOSCC.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2014). Assessment of language among children with Autism Spectrum Disorder.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2014, 03. oktober). Sender toåringer på organisert turn. [Internett].  Avis.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2014, 01. september). Smårollinger i idrettskø.  Stavanger Aftenblad.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2014). Språk og språkmål hos førskolebarn med autisme.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2014, 03. oktober). Tror de er dårlige foreldre.  Budstikka.no.
 • Nordahl-Hansen, Anders; Blanc, Romuald; Kaale, Anett; McConachie, Helen & Fletcher-Watson, Sue (2014). A Review of the Brief Observation of Social Communication change (BOSCC).
 • Nordahl Hansen, Anders (2013, 24. mai). Kom og lek.  VG.
 • Nordahl Hansen, Anders (2013). Måling av språk hos barn med autisme.
 • Nordahl Hansen, Anders (2013, 05. januar). Ti år med knuste drømmer.  Aftenposten.
 • Nordahl Hansen, Anders & Kaale, Anett (2013). Inter-rater reliability and concurrent validity of language measures for young children with autism.
 • Nordahl Hansen, Anders; Kaale, Anett & Ulvund, Stein Erik (2013). Inter-rater reliability for the MacArthur-Bates Communicative Development Inventory: Parent and preschool teacher ratings of children with childhood autism.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2013, 07. oktober). Barn smittes av foreldre-stress.  VG.
 • Nordahl-Hansen, Anders (2013). Measuring language in children with autism.
 • Nordahl-Hansen, Anders; Kaale, Anett & Ulvund, Stein Erik (2013). Concurrent validity between parent report and direct assessment of language in young children with autistic disorder.
 • Nordahl Hansen, Anders (2012). Autismespekterforstyrrelser. Pedagogisk profil.  ISSN 0805-5610.  19(01), s 20- 20
 • Nordahl Hansen, Anders (2012, 13. januar). Barn skal mestre kniv. [Internett].  http://www.nrk.no.
 • Nordahl Hansen, Anders (2012, 02. oktober). Barn som lyver. [Internett].  Foreldre & Barn.
 • Nordahl Hansen, Anders (2012, 21. juni). Bygg opp barnas indre styrke.  Dagbladet Magasinet.
 • Nordahl Hansen, Anders (2012, 26. mai). Disse barna blir best likt av andre. [Internett].  Foreldre & barn.
 • Nordahl Hansen, Anders (2012, 05. november). Fritidsaktiviteter - må vi det?.  Mamma.
 • Nordahl Hansen, Anders (2012, 30. mars). Kickboksing for 3-åringer. [Internett].  Foreldre&Barn-Klikk.no.
 • Nordahl Hansen, Anders (2012, 05. januar). La barna styre fritiden selv. [Internett].  Foreldre & Barn-Klikk.no.
 • Nordahl Hansen, Anders (2012). Læring i skolen - Foredrag.
 • Nordahl Hansen, Anders (2012, 11. juni). NRK Supernytt: Fritidsaktiviteter og stress. [TV].  NRK.
 • Nordahl Hansen, Anders (2012, 29. mai). Skryt på riktig måte. [Internett].  Foreldre & barn.
 • Nordahl Hansen, Anders (2012, 21. juni). Tar ikke ferie ved skoleslutt.  Aftenposten Aften.
 • Kaale, Anett; Smith, Lars; Sponheim, Eili & Nordahl Hansen, Anders Johan (2011). Joint Engagement and Joint attention during mother-child and preschool teacher-child play: similarities and differences.
 • Nordahl Hansen, Anders (2011, 21. november). La barnet bestemme. [Internett].  Dagbladet.
 • Nordahl Hansen, Anders Johan; Kaale, Anett & Ulvund, Stein Erik (2011). Synchronization of Interplay In Children with Autistic Disorder and Preschool Teachers. Vis sammendrag
 • Kaale, Anett & Nordahl Hansen, Anders Johan (2010). Young Children with Autism: Playfulness and Joint Engagement uring mother-child play.
 • Nordahl Hansen, Anders (2010). Les Choristes. Pedagogisk profil.  ISSN 0805-5610.  17(2)
 • Nordahl Hansen, Anders (2010). Michael Tomasello anbefaler: Jerome S. Bruners "Acts of Meaning". Pedagogisk profil.  ISSN 0805-5610.  17(1)
 • Nordahl Hansen, Anders Johan (2010). Joint Engagement in Children with Autism: Assessment of children with autism in free-play with mothers and preschool-teachers.
 • Nordahl Hansen, Anders (2009). "A guru on bilingualism: An interview with Catherine Snow". Pedagogisk profil.  ISSN 0805-5610.  16(3)
 • Nordahl Hansen, Anders (2009). Book-review "Asperger and Autism: The Facts" by Simon Baron Cohen. Pedagogisk profil.  ISSN 0805-5610.
 • Nordahl Hansen, Anders (2009). Book-review on Michael Tomasello's "Origins of Human communication". Pedagogisk profil.  ISSN 0805-5610.
 • Nordahl Hansen, Anders (2009). Jerome Bruner anbefaler: Edvard Chase Tolmans "Purposive behavior in animals and men". Pedagogisk profil.  ISSN 0805-5610.  16(3)
 • Nordahl Hansen, Anders (2008). Anmeldelse "Joint Attention: It's origins and role in development". Pedagogisk profil.  ISSN 0805-5610.
 • Nordahl Hansen, Anders (2008). Bokanmeldelse "Mirroring People: The new science of how we connect with others". Pedagogisk profil.  ISSN 0805-5610.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 30. juli 2018 14:20 - Sist endret 27. sep. 2020 07:40