Anne Beate Reinertsen

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Professor
Kontakt
+4769608397
+4792237019
Studiested
Halden
Kontornr.
EU1-58

Faglige interesser

 • Vitenskapsteori og kvalitative forskningsmetodologier.
 • Forskning på vurdering og kvalitet.
 • Pedagogisk filosofi og utdanningssemiotikk.
 • Ecolingvistikk og bærekraft
 • Digitalisering: Utdanningsteknologi
 • Praktisk kunnskap og subjektiv profesjons-utvikling.
 • Innovasjon i offentlig sektor.
 • Læring i organisasjoner.
 • Pedagogisk ledelse.
 • Fagdidaktikk.
 • Veiledningspedagogikk.
 • Posthumane og ny-materielle teoretiske perspektiver.
 • Utdanning, bærekraft og epistemisk rettferdighet.

Undervisning

Praktisk-pedagogisk utdanning

Internkurs: Veiledning av masterstudenter

Bakgrunn

Jeg har arbeidet 15 år som lærer og leder i videregående skoler. Jeg har undervisningserfaring i engelsk, samfunnsvitenskap, historie og utviklingsstudier.

Etter 2000 har jeg arbeidet som lærerutdanner på ulike nivå fra barnehagelærerutdanning til utdanning av lærere for videregående skole.

Jeg har en Dr.Polit. grad fra NTNU (2007) om skoleutvikling og teamarbeid i videregående skole og oppnådde professorkompetanse i praktisk kunnskap og vurderingsforskning i 2013. 

I 2018 oppnådde jeg professorkompetanse i kvalitativ forskningsmetodologi og barnehagepedagogikk. Jeg har arbeidet med masterutdanninger i veiledning og ledelse.  Jeg veileder studenter på master og PhD. nivå

Verv

Medlem vitenskapelig komité European Congress of Qualitative Inquiry 

Prosjekter

Publikasjoner

 • Crisostomo, Anita Tvedt & Reinertsen, Anne Beate (2020). Technology and sustainability for/in early childhood education and care. Policy Futures in Education.  ISSN 1478-2103.  18(4), s 545- 555 . doi: 10.1177/1478210320921691
 • Reinertsen, Anne Beate (2020). Democratic Ontologies of Knowledge: Importance Should Be a Given and My Ethical Task Is to Intensify It. Knowledge Cultures.  ISSN 2327-5731. . doi: 10.22381/KC812020 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Reinertsen, Anne Beate (2020). Fuzzytechie languaging and consilience: Dataphilosophy and transdisciplinary digital force for justic. Policy Futures in Education.  ISSN 1478-2103. Vis sammendrag
 • Reinertsen, Anne Beate (2020). The fuzzy and the techie: The ontology of education and epistemic justice: Dataphilosophy and transcurricular praxis in the digital society and education. Policy Futures in Education.  ISSN 1478-2103. . doi: 10.1177/1478210320923107
 • Chernik, Valerii; Afonkina, Julia; Kuzmicheva, Tatiana; Merzliakova, Elena; Stien, Kirsten Elisabeth & Reinertsen, Anne Beate (2019). Explorations across national borders: wor(l)ding differences together. Qualitative Inquiry.  ISSN 1077-8004.  s 1- 11 . doi: 10.1177/1077800419879186
 • Reinertsen, Anne Beate (2019). The End of Criticism Producing Unconscious: Non-personal Activist Academic Writing, In Louise M Thomas & Anne Beate Reinertsen (ed.),  Academic writing and identity constructions.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-01673-9.  Kapittel 3.  s 31 - 54
 • Reinertsen, Anne Beate (2019). The thing is that I need to think myself Other- Ontologies of sustainability. The Journal of Environmental Education.  ISSN 0095-8964. . doi: 10.1080/00958964.2019.1687404 Vis sammendrag
 • Reinertsen, Anne Beate (2019). The thing is that I need to think myself other- ontologies of sustainability. The Journal of Environmental Education.  ISSN 0095-8964.  50(4-6), s 259- 269 . doi: https://doi.org/10.1080/00958964.2019.1687404
 • Reinertsen, Anne Beate & Thomas, Louise (2019). A Democratic Ontology of Knowledge, All of Us Slipping Out the Back Door, In Louise Thomas & Anne Reinertsen (ed.),  Academic Writing and Identity Constructions: Performativity, Space and Territory in Academic Workplaces.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-01673-9.  Kapittel 11.  s 195 - 199
 • Reinertsen, Anne Beate & Thomas, Louise M (2019). Stepping into the Flow… Lif/ve De-comforting Academic Writing: Smooth and Striated Spaces for Being Becoming Performances, In Louise M Thomas & Anne Beate Reinertsen (ed.),  Academic writing and identity constructions.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-01673-9.  Kapittel 1.  s 1 - 11
 • Moe, Merete & Reinertsen, Anne Beate (2018). Poeticalization and Storying; www.mmm.com. Qualitative Inquiry.  ISSN 1077-8004. . doi: 10.1177/1077800418806613
 • Reinertsen, Anne Beate (2018). My ordinary r/evolutions. Educational Philosophy and Theory.  ISSN 0013-1857. . doi: 10.1080/00131857.2018.1458776
 • Reinertsen, Anne Beate (2018). Poetry/moments of educational justice and research: pedagogical encounters and the production of new worldly collectivities. Qualitative Inquiry.  ISSN 1077-8004. . doi: 10.1177/1077800418806615
 • Reinertsen, Anne Beate (2017). Body as Profession or What Is It With Irma?. Cultural Studies - Critical Methodologies.  ISSN 1532-7086.  17(3), s 244- 250 . doi: 10.1177/1532708616673658
 • Reinertsen, Anne Beate (2017). The A/Un/grammatical Child/hood/s and Writing: Nature/Culture Edusemiotic Entangling With Affective Outside Encounters and Sustainability Events to Come. Qualitative Inquiry.  ISSN 1077-8004.  23(3), s 240- 248 . doi: 10.1177/1077800416643998
 • Reinertsen, Anne Beate & Otterstad, Ann Merete (2017). Immanence and Our Live Data Apology., In  Disrupting Data in Qualitative Inquiry. Entanglements with the Post-Critical and Post-Anthropocentric.  Peter Lang Publishing Group.  ISBN 9781433133374.  12.  s 161 - 172
 • Reinertsen, Anne Beate (2016). A Phaedrus baroque art of maintenance or constant fabulating qualia becoming quality. Contemporary Issues in Early Childhood.  ISSN 1463-9491.  17(1), s 112- 123 . doi: 10.1177/1463949115627909
 • Reinertsen, Anne Beate (2016). Becoming Earth. A new materialism turn in educational discourses collapsing nature culture divides or greenish post-anthroposcene humanities, In Anne Beate Reinertsen (ed.),  Becoming earth: A post human turn in educational discourse collapsing nature/culture divides.  Sense Publishers.  ISBN 978-94-6300-428-2.  1.  s 1 - 13
 • Reinertsen, Anne Beate (2016). Hva er det med Irma? På veg mot immanente kritikk praksiser og rettferdige utdanningsøyeblikk. Nordisk Barnehageforskning.  ISSN 1890-9167.  12(6) . doi: 10.7577/nbf.1630
 • Reinertsen, Anne Beate (2016). SUSTAINABLE ECO-JUSTICE PLACEMAKING, In Anne Beate Reinertsen (ed.),  Becoming earth: A post human turn in educational discourse collapsing nature/culture divides.  Sense Publishers.  ISBN 978-94-6300-428-2.  13.  s 163 - 175
 • Reinertsen, Anne Beate (2016). The embrained body of a child: On neurodidactics and edusemiotic 21st century becoming machines. Global Studies of Childhood.  ISSN 2043-6106. . doi: 10.1177/2043610615619514
 • Reinertsen, Anne Beate & Rossholt, Nina (2016). Po/etisk pedagogisk ledelse for kvalitet gjennom skriving mot immanente vurderingspraksiser og tvilens og kroppens vitenskap og metoder. Reconceptualizing Educational Research Methodology (RERM).  ISSN 1892-042X.  7(2), s 74- 84 . doi: 10.7577/rerm.1843 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Thomas, Louise & Reinertsen, Anne Beate (2016). Writing matters in leadership practice. Reconceptualizing Educational Research Methodology (RERM).  ISSN 1892-042X.  7(2), s 85- 100 . doi: 10.7577/rerm.1844
 • Reinertsen, Anne Beate (2015). A minor research and educational language: Beyond critique and the imperceptible beingness of engagement: Creating spaces for collective subjectivity intensities for change, and for social justice. Qualitative Inquiry.  ISSN 1077-8004.  21(7), s 623- 627 . doi: 10.1177/1077800414555074
 • Reinertsen, Anne Beate (2015). A wild multiple apparatus of knowing discussion: Waiting pentimento intraobservation. Qualitative Inquiry.  ISSN 1077-8004.  22(4), s 263- 273 . doi: 10.1177/1077800414566685
 • Reinertsen, Anne Beate (2015). Uten store ord. Autoetnografisk etnometodologisk 3D-skriving, I: Ann Merete Otterstad & Anne Beate Reinertsen (red.),  Metodefestival og øyeblikksrealisme: -eksperimenterende kvalitative forskningspassasjer.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1395-5.  18.  s 265 - 293
 • Reinertsen, Anne Beate & Borgenvik, Katrine (2015). Come Dance With Fredrikke Me: Subjective Empowered Professionalism Togethermade 3D. Qualitative Inquiry.  ISSN 1077-8004.  21(4), s 327- 331 . doi: 10.1177/1077800414563805
 • Reinertsen, Anne Beate (2014). Becoming with dataDeveloping self assessing recursive pedagogies in schools and using second order cybernetics as thinking tool. Policy Futures in Education.  ISSN 1478-2103.  12(2), s 310- 322
 • Reinertsen, Anne Beate (2014). Kjære Ronja: Om poststrukturell og posthuman hypertekst lesing av lovgivning om oppfølgingstjenesten som ledd i ny giv i norge. Nordic Studies in Education.  ISSN 1891-5914.  34(4), s 265- 278
 • Reinertsen, Anne Beate (2014). Outdoor becoming thinking with data Dewey, Derrida and Deleuze: assessment for health and happiness. Qualitative Inquiry.  ISSN 1077-8004.  20(8), s 1022- 1032 . doi: 10.1177/1077800413489529
 • Reinertsen, Anne Beate (2014). "Skeiv" skolebasert selvvurdering. Nordic Studies in Education.  ISSN 1891-5914.  34(1), s 48- 58
 • Reinertsen, Anne Beate (2014). The Bike With the Pink Tires-On Global Science Gateways, Safespaces, and Benefiting From Confusions. Qualitative Inquiry.  ISSN 1077-8004.  20(5), s 668- 673 . doi: 10.1177/1077800413489274 Vis sammendrag
 • Reinertsen, Anne Beate (2014). Welcome to My Brain. Qualitative Inquiry.  ISSN 1077-8004.  20(3), s 255- 266 . doi: 10.1177/1077800413489534
 • Reinertsen, Anne Beate (2014). Writing Race Roma 3D: "Put in Vase to Give Nice," She Said-And Nobody's Here But Me. Qualitative Inquiry.  ISSN 1077-8004.  20(4), s 489- 494 . doi: 10.1177/1077800413513734
 • Reinertsen, Anne Beate; Ben-Horin, Oded & Borgenvik, Katrine (2014). Articlepoem: Poetry and reality in research in poetry and reality. International review of Qualitative Research.  ISSN 1940-8447.  7(4), s 465- 485
 • Reinertsen, Anne Beate; Otterstad, Ann Merete & Ben-Horin, Oded (2014). Our little land and the urgency of showing, not telling, our subjectivities. Policy Futures in Education.  ISSN 1478-2103.  12(1), s 137- 148 . doi: 10.2304/pfie.2014.12.1.137
 • Reinertsen, Anne Beate (2013). Come on dear gal: On learning democracies; Mygazes, Mymethods, Mylanguages, Myforces and Mychanges. Cultural Studies - Critical Methodologies.  ISSN 1532-7086.  13(6), s 562- 569 . doi: 10.1177/1532708613503783
 • Reinertsen, Anne Beate (2013). Outdoor Becoming Thinking with Data Dewey Derrida Deleuze:Assessment for Health and Happiness. Qualitative Inquiry.  ISSN 1077-8004. . doi: 10.1177/1077800413489529
 • Reinertsen, Anne Beate (2013). Queer School-Based Self-Assessment, Inspiraction Research, and Second-Order Cybernetics as Thinking Tool. International review of Qualitative Research.  ISSN 1940-8447.  6(1), s 79- 102 . doi: 10.1525/irqr.2013.6.1.79
 • Reinertsen, Anne Beate & Otterstad, Ann Merete (2013). Being data and datadream/ing pedagogies with Pinter-a dream/dialogue/data/play about being ruthlessly honest about own motives eventually Max Stirner. Cultural Studies - Critical Methodologies.  ISSN 1532-7086. . doi: 10.1177/1532708613487865
 • Reinertsen, Anne Beate; Ryen, Anne; Otterstad, Ann Merete & Ben-Horin, Oded (2013). The Inefficiency of Knowledge and the Limits of Explanations; the Necessity of Critique. Qualitative Inquiry.  ISSN 1077-8004.  19(3), s 147- 162 . doi: 10.1177/1077800412466047
 • Reinertsen, Anne Beate (2012). Do It with Joy, and you are the Solution: practical philosophy as conversations about assessment in school. Policy Futures in Education.  ISSN 1478-2103.  10(4), s 475- 486 Vis sammendrag
 • Reinertsen, Anne Beate (2012). Second order pedagogy as an example of second order cybernetics. Reconceptualizing Educational Research Methodology (RERM).  ISSN 1892-042X.  3(1)
 • Reinertsen, Anne Beate (2011). Sans Souci and the Pedagogical Experience. International review of Qualitative Research.  ISSN 1940-8447.  4(1), s 93- 144
 • Reinertsen, Anne B. (2009). DDD+ Assemblages or Yuo(o)biography. International review of Qualitative Research.  ISSN 1940-8447.  2(2) Vis sammendrag
 • Reinertsen, Anne B. (2009). Skriving som skole : på vei mot deautoriserte og doble(de) perspektiver på forskning, utvikling og læring i skolen, I:  Verden satt ut av spill : postmoderne pedagogiske perspektiver.  Tapir Akademisk Forlag.  s 33 - 45 Vis sammendrag
 • Reinertsen, Anne B. (2009). Vurdering som læring innenfor en usikkerhetspedagogikk, I:  Vurdering, prinsipper og praksis : Nye perspektiver på elev- og læringsvurdering.  Gyldendal Akademisk.  s 130 - 142
 • Reinertsen, Anne B. (2008). A Writing Story: Opening up to Judgement- Individual Assessment as System Assessment or writing as school. US-China Education Review.  ISSN 1548-6613.  5(10) Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Thomas, Louise M & Reinertsen, Anne Beate (ed.) (2019). Academic writing and identity constructions. Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-01673-9.  209 s.
 • Reinertsen, Anne Beate & Flatås, Berit (2017). Ledelse og Poesi i Barnehagen; Affektive perspektiver i pedagogiske praksiser. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2129-5.  245 s.
 • Reinertsen, Anne Beate (ed.) (2016). Becoming earth: A post human turn in educational discourse collapsing nature/culture divides. Sense Publishers.  ISBN 978-94-6300-428-2.  175 s.
 • Otterstad, Ann Merete & Reinertsen, Anne Beate (red.) (2015). Metodefestival og øyeblikksrealisme: -eksperimenterende kvalitative forskningspassasjer. Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1395-5.  400 s.
 • Reinertsen, Anne Beate; Groven, Berit; Knutas, Kerstin Agneta & Holm, Astri (red.) (2014). FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning. Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-04215.  291 s.
 • Pareliussen, Ingar; Moen, Bente Bolme; Reinertsen, Anne Beate & Solhaug, Trond (red.) (2013). Proceedings of FoU i praksis 2012 : conference proceedings. Trondheim, 23. og 24. april 2012. Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-0086-6.
 • Reinertsen, Anne B. (2009). Spunk - a love story. Teacher community not. Writing towards a deauthorized and double(d) perspective of research and reform in schools. VDM Verlag Dr. Müller Aktiengesellschaft & Co. KG.  ISBN 9783639192698.  188 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Reinertsen, Anne Beate; Crisostomo, Anita Tvedt & Fallingen, Nina Kristin (2020). EcoTechnoDataPhilosophical workshop with wood as/and knowledgeconstructions.
 • Reinertsen, Anne Beate (2019). Digital Slow or where does the speed and creative force reside.
 • Reinertsen, Anne Beate (2019). Languaging Critical lemon Pedagogies; Liminal Moments of Connectivity and Eco-Justice Place.Making.
 • Reinertsen, Anne Beate (2019). Poetry and research.
 • Reinertsen, Anne Beate (2019). Post-Approaches to Education; Post-human Methodologies.
 • Reinertsen, Anne Beate (2019). Unconscious activisms and research as event.
 • Hovik, Lise & Reinertsen, Anne Beate (2018). Betydningen av affekt i kunst for barnehagebarn. Vis sammendrag
 • Hovik, Lise & Reinertsen, Anne Beate (2018). Posthumanisme og kunst for barnehagebarn. Vis sammendrag
 • Reinertsen, Anne Beate (2017). Polycriticality and polyfactual diffractive pedagogies: Polyapproaches to education.
 • Reinertsen, Anne Beate (2017). Qualia in qualitative inquiry: Compassionate methods for compassionate research generating new insights and theories of education.
 • Moe, Merete & Reinertsen, Anne Beate (2016). Poeticalization and storying Sis and work and.
 • Moe, Merete & Reinertsen, Anne Beate (2016). Poeticalization and storying Sissel.
 • Reinertsen, Anne Beate (2016). Methodsfestival and moments of realisms; Pedagogies for the 21st.century.
 • Reinertsen, Anne Beate (2016). New methodologies for learning to lead in early childhood education.
 • Reinertsen, Anne Beate (2016). Poeticalization and storying Sis and work and.
 • Reinertsen, Anne Beate (2016). Progressing human compassion through jolting Piketty animations;becoming the po/etic analytic voice of everyday life through corpovirtual utopian thinking.
 • Reinertsen, Anne Beate; Stien, Kirsten; Liabø, Rebekka Brox & Juntilla, Kristine (2016). Methodsfestival and moments of realism; Pedagogies for the 21.st. century.
 • Andersen, Camilla Eline; Otterstad, Ann Merete & Reinertsen, Anne Beate (2015). A metaphysichs of quality - Traversing childhood as non-teleological.
 • Kramvig, Britt; Stien, Kirsten & Reinertsen, Anne Beate (2015). Ettersnakk: Øyeblikk AV Realisme i møte med ungdom som vil snakke for seg selv.
 • Reinertsen, Anne Beate (2015). Becoming Earth and Piketty Talk: The Double(d) Logic of the Gift collapsing the nature –culture divide.
 • Reinertsen, Anne Beate (2015). Judith Butler, en av kjønnsforskningens viktigste og mest innflytelsesrike tenkere. Barnehagefolk.  ISSN 1500-6905.  (3)
 • Reinertsen, Anne Beate & Otterstad, Ann Merete (2015). Faglige forflytninger i søken etter metodefest, I: Ann Merete Otterstad & Anne Beate Reinertsen (red.),  Metodefestival og øyeblikksrealisme: -eksperimenterende kvalitative forskningspassasjer.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1395-5.  Kapittel.  s 17 - 24
 • Reinertsen, Anne Beate & Otterstad, Ann Merete (2015). PosthumanRousseauPsalms Performative Subjective Professionalism; becoming educators building in critical dense dynamics from the start.
 • Reinertsen, Anne Beate & Thomas, Louise (2015). Writing organizations; Management, Leadership and Appraisal.
 • Otterstad, Ann Merete & Reinertsen, Anne Beate (2014). Becoming a metodology book.
 • Reinertsen, Anne Beate (2014). MyInspirAction - MIA (post) methods.
 • Reinertsen, Anne Beate (2014). Waiting pentimento observation all afterwards.
 • Reinertsen, Anne Beate (2014). Wordly methodologies.
 • Reinertsen, Anne Beate & Otterstad, Ann Merete (2014). Data wisdom? I hope... -perhaps -to come – become -everyday.
 • Reinertsen, Anne Beate; Otterstad, Ann Merete; Andersen, Camilla Eline; Ben-Horin, Oded & Waade, Roy Aksel (2014). A working constitution 1814-2014 21-24 May 2014.
 • Reinertsen, Anne Beate (2013). Vurderingsspråk. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.
 • Reinertsen, Anne Beate; Otterstad, Ann Merete; Ben-Horin, Oded; Ryen, Anne; Waade, Roy Aksel & Vågan Jørgensen, Marilen (2013). En artikkel om forskning i et improvisasjonsbasert jazzuttrykk.
 • Reinertsen, Anne Beate (2012). Poetry in Language and Democracy. The EuropeanWergelandCentre Statement Series.  ISSN 1892-5553.
 • Reinertsen, Anne Beate (2012). Recursive Pedagogies.
 • Reinertsen, Anne Beate; Ryen, Anne; Ben-Horin, Oded & Otterstad, Ann Merete (2012). The Inefficiancy of knowledge and the limits of explanations; the necessity of critique.
 • Reinertsen, Anne B. (2011). Det er jo vi som er operaen. Utdanning.  ISSN 1502-9778. Vis sammendrag
 • Reinertsen, Anne B. (2011). Det finske paradoks. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (1), s 88- 89
 • Reinertsen, Anne B. (2011). Robust kunnskap og kvalitet. Utdanning.  ISSN 1502-9778.  (1), s 35
 • Reinertsen, Anne B. (2010). Developing and Managing Sustainable Assessment Cultures i Norwegian Schools.
 • Reinertsen, Anne B. (2010). Double(d) standards : Neutral formalism and inspiring forward challenging the ontological space of peer review perhaps.
 • Reinertsen, Anne B. (2010). Fram og tilbake er like langt. Adresseavisen.  ISSN 0805-3804. Vis sammendrag
 • Reinertsen, Anne B. (2010). Innovasjon og negasjon. Trønder-avisa.  ISSN 0805-4045.
 • Reinertsen, Anne B. (2010). Pestalozzi, Europarådet og utdanning. Trønder-avisa.  ISSN 0805-4045.
 • Reinertsen, Anne B. (2010). Quality Orientered Research: Conversations about assessment in schools.
 • Reinertsen, Anne B. (2010). Quality oriented - or "slow research": Conversations about assessment in schools or building dynamics into both design and results.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:19 - Sist endret 25. sep. 2019 12:30