Ann Sofi Larsen

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608305
Studiested
Halden
Kontornr.
C2-041

Faglige interesser

 • Barn, barnehage, barndom
 • Småbarnsvitenskap/de yngste barna (0-3år)
 • Profesjonsutøvelse og profesjonsetikk
 • Profesjonsveiledning og kollektive konstruksjoner av kunnskap 

Undervisning

Bakgrunn

Akademisk bakgrunn: 

 • Doktorgrad/Phd. i Tverrfaglig barneforskning, NTNU, Norsk senter for barneforskning
 • Cand.Polit. Hovedfag i barnehagepedagogikk, Høgskolen i Oslo
 • Sosialpedagogikk, Høgskolen i Østfold
 • Spesialpedagogikk, Høgskolen i Østfold
 • Bachelorgrad: Førskolelærer, Høgskolen i Stavanger 

Praksisbakgrunn:

 • Førskolelærer i barnehage
 • Veileder, barnehageetaten
 • Spesialpedagog barnehage 

Verv

 • Leder for pedagogikkseksjonen ved Barnehagelærerutdanningen, Høgskolen i Østfold (2012-2017)
 • Institusjonsansvarlig for skikkethetsvurderinger ved Høgskolen i Østfold (2017-2018)
 • Vararepresentant i Nasjonalt fagorgan under UHR-Lærerutdanning - barnehagelærerutdanning (2018)

 

Publikasjoner

 • Larsen, Ann Sofi; Johannesen, Nina; Ulla, Bente & Sandvik, Ninni Elisabeth (2020). Teaching in higher education: organic methodologies. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education.  ISSN 0159-6306. . doi: 10.1080/01596306.2020.1828286 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sandvik, Ninni; Larsen, Ann Sofi; Johannesen, Nina & Ulla, Bente (2019). Working with Text(-ures) in Academia: Be Fast, Even While Standing Still!, In Louise Thomas & Anne Reinertsen (ed.),  Academic Writing and Identity Constructions: Performativity, Space and Territory in Academic Workplaces.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-01673-9.  7.  s 115 - 134
 • Ulla, Bente; Sandvik, Ninni; Larsen, Ann Sofi; Nyhus, Mette Røe & Johannesen, Nina (2019). Sounds of Scissors: Eventicising Curriculum in Higher Education, In Carol A. Taylor & Annouchka Bayley (ed.),  Posthumanism and Higher Education: Reimagining Pedagogy, Practice and Research.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9783030146719.  chapter 2.  s 31 - 53
 • Larsen, Ann Sofi (2017). Hvordan kan forholdet mellom produktivitet og etikk i barnehagepedagogiske praksiser forstås ut fra Derridas begreper: Dekonstruksjon, Aporia og L´invention de l´autre?, I: Magne Skibsted Jensen; Geir Sverre Luthen & Thorbjørn Karlsen (red.),  Veiledning og oppdagelse.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205488281.  Kapittel 3.  s 50 - 66
 • Larsen, Ann Sofi (2017). Hvordan stopp skapte nye vilkår for praksis, I: Anne-Lise Arnesen (red.),  Inkludering. Perspektiver i barnehagefaglige praksiser..  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02789-0.  Kapittel 9.  s 206 - 225
 • Larsen, Ann Sofi (2017). Når vanskeligheter vernes om og ønskes velkommen. Kognition & Pædagogik.  ISSN 0906-6225.  27(106), s 32- 44
 • Larsen, Ann Sofi (2017). Oppdagelser og nye begynnelser - å se det vanlige med stadig nye blikk, I: Magne Skibsted Jensen; Geir Sverre Luthen & Thorbjørn Karlsen (red.),  Veiledning og oppdagelse.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205488281.  Kapittel 1.  s 15 - 28
 • Larsen, Ann Sofi (2016). Å føre sine begynnelser til verden., I: Ninni Sandvik (red.),  Småbarnspedagogikkens komplekse komposisjoner. Læring møter filosofi.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1518-8.  kapittel 5.  s 112 - 130
 • Larsen, Ann Sofi (2014). Potensialer i ubestemmelige øyeblikk. Nordisk Barnehageforskning.  ISSN 1890-9167.  8(4), s 1- 13 . doi: 10.7577/nbf.888
 • Johannesen, Nina; Larsen, Ann Sofi & Sandvik, Ninni Elisabeth (2013). Med kjærlighet til barnehagefeltet: forskning som vågestykke, I: Anne Greve; Sissel Mørreaunet & Nina Winger (red.),  Ytringer om likeverd, demokrati og relasjonsbygging i barnehagen.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1281-1.  Kapittel 10.  s 131 - 145
 • Larsen, Ann Sofi (2012). Dwelling,hesitating, but still acting.The aporia of pedagogical work, In Torill Strand & Merethe Roos (ed.),  Education for Social Justice, Equity and Diversity.  LIT Verlag.  ISBN 978-3-643-90255-9.  artikkel.  s 221 - 241
 • Larsen, Ann Sofi (2012). Hvordan stopp skapte nye vilkår for praksis, I: Anne-Lise Arnesen (red.),  Inkludering : perspektiver i barnehagefaglige praksiser.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01927-7.  Kapittel 7.  s 149 - 169
 • Larsen, Ann Sofi (2011). Mentorvirksomhet og kollektive læringsprosesser, I: Thorbjørn Karlsen (red.),  Veiledning under nye vilkår : skapende prosesser i møtet mellom veileder og veisøker.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-41535-5.  Kapittel 10.  s 179 - 194
 • Larsen, Ann Sofi (2011). Å lytte til det uforutsette, det ukjente og det uforutsigbare, I: Thorbjørn Karlsen (red.),  Veiledning under nye vilkår : skapende prosesser i møtet mellom veileder og veisøker.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-41535-5.  Kapittel 3.  s 50 - 67
 • Larsen, Ann Sofi (2010). Dokumentasjoners kraft til å skape bevegelse og oppmerksomhet, I: Bente Aamodtsbakken (red.),  Læring og medvirkning.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01780-8.  kap.  s 153 - 165 Vis sammendrag
 • Larsen, Ann Sofi (2010). Mentorvirksomhet og kollektive læringsprosesser. FoU i praksis.  ISSN 1504-6893.  4(2), s 59- 72 Vis sammendrag
 • Larsen, Ann Sofi (2009). Barns rett til medvirkning - en etisk og demokratisk verdi som utforder barnehagepersonales profesjonsutøvelse og deres evne til kritisk refleksjon. Norsk pedagogisk tidsskrift.  ISSN 0029-2052.  93(1), s 58- 66 Vis sammendrag
 • Larsen, Ann Sofi (2008). Konstruksjon og rekonstruksjon av læreridentitet, I:  Det store spranget. Ny som lærer i skole og barnehage.  Tapir Akademisk Forlag.  faglig_bok_forlag. Vis sammendrag
 • Larsen, Ann Sofi (2007). Hvem er jeg opp i alt dette?, I:  Når starten er god : en artikkelsamling om veiledning av nyutdannede lærere i barnehagen, grunnskolen og videregående opplæring.  Utdanningsdirektoratet.  faglig_bok_institusjon.  s 13 Vis sammendrag
 • Larsen, Ann Sofi (2003). Øvingsopplæring i dagens førskolelærerutdanning, I:  40år med lærerutdanning i Halden -veien vi gikk og veiledn videre.  Høgskolen i Østfold.  faglig_bok_institusjon.  s 110 - 113

Se alle arbeider i Cristin

 • Kolle, Tonje; Larsen, Ann Sofi & Ulla, Bente (2017). Pedagogisk dokumentasjon. Inspirasjoner til bevegelige praksiser. 2. Utgave.. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245019780.  141 s.
 • Kolle, Tonje; Larsen, Ann Sofi & Ulla, Bente (2010). Pedagogisk dokumentasjon. Inspirasjoner til bevegelige praksiser. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245007695.  142 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Larsen, Ann Sofi; Ulla, Bente; Lund, Beate; Luthen, Geir Sverre & Jensen, Magne Skibsted (2019). Tillit, tenkning og trøbbel - ontologiske, etiske og kunnskapsrelaterte vurderinger i profesjonsrettet veiledning.
 • Luthen, Geir Sverre; Ulla, Bente & Larsen, Ann Sofi (2019). Tillit - og trøbbelets transformerende kraft i profesjonsveiledning.
 • Ulla, Bente & Larsen, Ann Sofi (2019). Litt til om tillit. Eller: Tillit med besvær..
 • Larsen, Ann Sofi (2018). Byd tvivlen velkommen.
 • Sandvik, Ninni; Ulla, Bente; Johannesen, Nina; Larsen, Ann Sofi & Nyhus, Mette Røe (2018). Slipp grepet, ikke ansvaret: kooperative læringsprosesser.
 • Ulla, Bente; Nyhus, Mette Røe; Larsen, Ann Sofi & Sandvik, Ninni (2018). Kritisk kroppsklipp. Kooperative læringsformer i barnehagelærerutdanningen.
 • Ulla, Bente; Sandvik, Ninni; Larsen, Ann Sofi & Nyhus, Mette Røe (2018). Critical Body Cut: Plaitring poetry, passion and power in Early Childhood Education and Care.
 • Jensen, Magne Skibsted; Luthen, Geir Sverre; Larsen, Ann Sofi & Sträng, Dan Roger (2017). Veiledning og oppdagelse.
 • Larsen, Ann Sofi (2017). Oppdagelser og nye begynnelser - å se det vanlige med stadig nye blikk.
 • Luthen, Geir Sverre; Larsen, Ann Sofi; Sträng, Dan Roger & Jensen, Magne Skibsted (2017). Veiledning og oppdagelse - Abstract.
 • Larsen, Ann Sofi (2016). Byd tvivlen velkommen. Bakspejlet.  ISSN 1903-3079.  s 22- 25
 • Larsen, Ann Sofi (2016). Ta vare på tvilen. Vetuva. Forskning og ny kunnskap om barnehage.  ISSN 1894-5090.  s 8- 10
 • Larsen, Ann Sofi (2016). Vi risikerer å miste noe hvis vi får forutbestemte utbyttebeskrivelser.. Barnehagefolk.  ISSN 1500-6905.  (2), s 81- 81
 • Larsen, Ann Sofi (2015). Forstyrrelser paradoksale kraft. En studie av hvordan forstyrrelser kan virke produktivt i pedagogisk arbeid i barnehagen.
 • Larsen, Ann Sofi (2015, 09. juli). Forstyrrelser som produktiv kraft i barnehagen.. [Internett].  Blogginnlegg ved NTNU.
 • Larsen, Ann Sofi (2015). Hvordan kan forholdet mellom produktivitet og etikk i barnehagepedagogisk praksis forstås ut fra Derridas begreper; dekonstruksjon, aporia og l’invention de l’autre?.
 • Larsen, Ann Sofi (2015). Inspirerer til endring - En bokanmeldelse av boken Hvorfor pedagogisk dokumentasjon?. Første steg.  ISSN 1504-1891.  (4), s 50- 50
 • Larsen, Ann Sofi (2015). Jacques Derrida. Barnehagefolk.  ISSN 1500-6905.  2015(3), s 48- 52
 • Larsen, Ann Sofi (2015). Produktive forstyrrelser.Hvordan kan forstyrrelser virke produktivt i pedagogisk arbeid?. Barnehagefolk.  ISSN 1500-6905.  (4), s 104- 106
 • Larsen, Ann Sofi (2015). Sammendrag av doktoravhandlingen Forstyrrelsers paradoksale kraft - en studie om hvordan forstyrrelser kan virke produktivt i pedagogisk arbeid. Barn.  ISSN 0800-1669.  (3-4), s 141- 143
 • Ulla, Bente; Sandvik, Ninni; Larsen, Ann Sofi; Nyhus, Mette Røe & Johannesen, Nina (2015). The tyranny of good intentions: Unspoken imperatives of marginalization.
 • Larsen, Ann Sofi (2014). Dilemmaer og potensialer som oppstår når mennesker bryter inn i verden.
 • Larsen, Ann Sofi & Sandvik, Ninni (2014). Cooperative Learning: thinking with theory. Vis sammendrag
 • Ulla, Bente; Sandvik, Ninni; Nyhus, Mette Røe & Larsen, Ann Sofi (2014). Barnehage bedre enn skole for femåringene. Fredrikstad Blad.  s 8- 9
 • Larsen, Ann Sofi (2013). Doubt and undecidability as action forces in educational settings.
 • Larsen, Ann Sofi (2013). Pedagogisk dokumentasjon, kollektive og medvirkende læringsprosesser i barnehagen.
 • Larsen, Ann Sofi & Johannesen, Nina (2013). Education through cooperative Learning, thinking with theory. - Educated by the accusations of Doubt and Undecidability.
 • Sandvik, Ninni; Ulla, Bente; Johannesen, Nina; Nyhus, Mette Røe & Larsen, Ann Sofi (2013). Education through cooperative Learning, thinking with theory.
 • Ulla, Bente; Sandvik, Ninni & Larsen, Ann Sofi (2013). Frem fra glemselsen: Fokus på de yngste barnehagebarna, I: Olav Erik Kolstad (red.),  50 år med lærerutdanning i Halden: Perioden 2003-2013: Ti år i endring.  Høgskolen i Østfold, Avdeling for lærerutdanning.  ISBN 978-82-7825-417-2.  Kap..  s 40 - 44
 • Larsen, Ann Sofi (2012). Inkluderende praksis gjennom uberegnelige og sporadiske øyeblikk.
 • Larsen, Ann Sofi & Sandvik, Ninni Elisabeth (2012). Forskning som vågestykke.
 • Larsen, Ann Sofi (2011). Hesitation and moments of uncertainty:conductive to ethical actions.
 • Larsen, Ann Sofi (2011). Proffesional praxis and inclusion: Practitioners`narratives about their professional praxis and pedagogical processes: Gateways to reflection on ethical behavior and policies of inclusion.
 • Larsen, Ann Sofi (2011). Å arbeide med pedagogisk dokumentasjon.
 • Larsen, Ann Sofi (2010). Inkludering av barn med spesialpedagogisk hjelp og behov for særskilt hjelp og støtte i barnehagen (del1) Noen forhold som skaper grunnlag for barnehagens arbeid for inkludering.
 • Larsen, Ann Sofi (2010). Inkludering av barn med spesialpedagogisk hjelp og behov for særskilt hjelp og støtte i barnehagen (del2) Noen forhold som skaper grunnlag for barnehagens arbeid for inkludering.
 • Larsen, Ann Sofi (2010). Pre-school teachers professional practice focused on inclusion. Vis sammendrag
 • Johannesen, Nina; Kolle, Tonje; Larsen, Ann Sofi; Sandvik, Ninni & Ulla, Bente (2009). Gode hensikter er ikke nok. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Larsen, Ann Sofi; Sandvik, Ninni & Ulla, Bente (2009). Demokrati, medvirkning og dokumentasjon. Første steg.  ISSN 1504-1891.  (4), s 40- 41
 • Larsen, Ann Sofi & Ulla, Bente (2009). Inclusion and Diversity in a Net of Regulations in Norwegian Contemporary Day Care Centres: Regulations intersecting preschool teachers professional knowledge. Vis sammendrag
 • Kolle, Tonje; Larsen, Ann Sofi; Sandvik, Ninni & Ulla, Bente (2008). Konstruert mystikk kaster skygger. Utdanning.  ISSN 1502-9778.  2008(9), s 42- 43
 • Kolle, Tonje; Larsen, Ann Sofi & Ulla, Bente (2008). Count me in.
 • Kolle, Tonje; Larsen, Ann Sofi & Ulla, Bente (2008). I det kritiske ligger kimen til forandring.
 • Larsen, Ann Sofi (2008). Barnehagens arbeid for inkludering av barn med nedsatt funksjonsevne, i et profesjonsperspektiv Utdanningspolitiske og pedagogiske perspektiver på profesjonsutøvelse. - Med vekt på barnehagepersonalets forståelse av, og arbeid med, mangfold og inkludering.
 • Larsen, Ann Sofi; Kolle, Tonje; Sandvik, Ninni & Ulla, Bente (2008). Bekymringsverdig bagatellisering av førskolelærermangelen. Første steg.  ISSN 1504-1891.  (feb.08), s 40
 • Larsen, Ann Sofi; Kolle, Tonje; Sandvik, Ninni & Ulla, Bente (2008). Fordi vi fryktar det. Utdanning.  ISSN 1502-9778.  (nr 14. /15. August 2), s 46- 47
 • Larsen, Ann Sofi; Kolle, Tonje; Sandvik, Ninni & Ulla, Bente (2008). Konfrontasjon om profesjon. ?. Vis sammendrag
 • Sandvik, Ninni; Kolle, Tonje; Larsen, Ann Sofi & Ulla, Bente (2008). Konfrontasjon om profesjon. Første steg.  ISSN 1504-1891.  2008(1), s 24- 28
 • Karlsen, Thorbjørn J. & Larsen, Ann Sofi (2007). Læringen går begge veier - en gjensidig prosess for danning : erfaringer fra mentorvirksomhet i barnehager og konsekvenser for førskolelærerutdanningen. Vis sammendrag
 • Karlsen, Thorbjørn J. & Larsen, Ann Sofi (2007). Utdanning og profesjon : ny som lærer. Vis sammendrag
 • Larsen, Ann Sofi (2007). Barns medvirkning.
 • Larsen, Ann Sofi (2007). Barns rett til medvirkning i barnehagen.
 • Larsen, Ann Sofi (2007). Etisk omsorg og pedagogisk arbeid.
 • Sandvik, Ninni; Kolle, Tonje; Larsen, Ann Sofi & Ulla, Bente (2007). Barns rett til medvirkning. Fredrikstad Blad.  s 43
 • Larsen, Ann Sofi (2006). Barnehageløftet - Hva er det?.
 • Larsen, Ann Sofi (2006). De voksnes rolle i planen.
 • Larsen, Ann Sofi (2006). Etikk og oppdragelse.
 • Larsen, Ann Sofi (2006). Ny i yrket Et tiltak om veiledning av nyutdannede.
 • Larsen, Ann Sofi (2006). Personalets rolle i implementering av politiske føringer. Vis sammendrag
 • Larsen, Ann Sofi (2006). "Personalets rolle i implementering av politiske føringer".
 • Larsen, Ann Sofi (2006, 10. august). Skolestart for 6-åringer. [Radio].
 • Larsen, Ann Sofi (2006). Veiledning som en del av lærerens arbeidsform.
 • Larsen, Ann Sofi & Sandvik, Ninni (2006). Studenten som forsker : utvikling av lærende nettverk mellom partnerskoler-/barnehager og HiØ, førskolelærerutdanning, allmennlærerutdanning og PPU.
 • Larsen, Ann Sofi (2003). Førskolelærerstudenters bruk av dagbok som et redskap for å forstå og utvikle egen yrkesutøvelse.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:19 - Sist endret 2. juli 2019 11:07