Andrew John Thomas

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608212
+4797190742
Studiested
Halden
Kontornr.
A1-023

Faglige interesser

Andrew Thomas arbeider med religion i skole: hvordan undervise i fagene KRLE og religion og etikk, og hvordan identifisere og forstå religiøse former i skolesamfunnet. Han har særkompetanse innen religionspedagogikk, kristendommens historie, og tidlig idehistorie i middelhavsområdet. I det siste har hans forskning analysert religionsbegrepet i lærebøker (etter å ha jobbet noen år som lærer og fagleder på videregående skole), kildebruk i skolen, og kreative prosesser i medborgerskapsdannelse. På pulten nå er videreføring av slike analyser, en mer systematisk drøfting, og en sammenlikning av kristne ideer om (å slutte med) selvregulering i senantikken (ørkenfedrene) og mellomkrigstida (Simone Weil). I 2015 var han medredaktør i et spesialnummer av Prismet, Norges eneste forskningstidsskrift for religion og skole (nivå 1). Nummeret handlet om religion på videregående skole.

Pågående prosjekter inkluderer:

 • En lærebokanalyseserie, om kilder;
 • En sammenlikning av selvregulering hos Simone Weil og ørkenfedrene;
 • En filosofisk diskusjon av hvordan didaktisk teori distribueres;
 • Hans Nielsen Hauge i politisk økonomi.

Bakgrunn

Undervisning

Nordic Citizenship education:

 • One school for all
 • Worldviews in Nordic Society
 • Staging Citizenship

Fagdidaktikk religion og etikk/KRLE på Praktisk Pedagogisk Utdanning

Emneord: Religionspedagogikk, religionsdidaktikk, religion i skolen, kristendommens historie, religionsfilosofi, hellige dårer, språkfilosofi, lærebokforskning, kildebruk i religionsundervisning, teater og medborgerskap, kreativitet, enhetsskolen, inkludering, normalisering

Publikasjoner

 • Thomas, Andrew John (2020). Sources and citizens: An essay in applied epistemology. Policy Futures in Education.  ISSN 1478-2103.  18(4), s 531- 544 . doi: 10.1177/1478210320921722 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Thomas, Andrew John & Rolin, Alf (2019). Reading religion in Norwegian textbooks: are individual religions ideas or people?. British Journal of Religious Education.  ISSN 0141-6200.  41(1) . doi: 10.1080/01416200.2018.1484691 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Thomas, Andrew John (2018). The City Became a Desert: Forcing the First Holy Fools into a Context, In Albrecht Berger & Sergey Ivanov (ed.),  Holy Fools and Divine Madmen: Sacred Insanity through Ages and Cultures.  Ars Una.  ISBN 978-3-946646-18-1.  Chapter 1.  s 4 - 28
 • Thomas, Andrew (2008). God, Vision and Power: Looking at Berkeley’s Cosmology and Disciplinary Power. Studia Theologica - Nordic Journal of Theology.  ISSN 0039-338X.  62(1), s 80- 97 . doi: 10.1080/00393380802024134 Vis sammendrag
 • Thomas, Andrew John (2006). Gud som ser. Kirke og kultur.  ISSN 0023-186X.  (3), s 219- 233
 • Thomas, Andrew John (2006). Pentecostalism and Normalization, In Sturla Johan Stålsett (ed.),  Spirits of Globalization. The Growth of Pentecostalism and Experiential Spiritualities in a Global Age.  SCM Press.  ISBN 033404054X.  Kapittel 10.  s 160 - 169

Se alle arbeider i Cristin

 • Thomas, Andrew John (2019). Religion, religioner, religionere. Vis sammendrag
 • Aukland, Knut; Tømmerås, Heidi Hansen; Iversen, Ragnhild Laird; Iversen, Lars Åsmund Laird & Thomas, Andrew John (2018). Uenighet i klasserommet. [www ]. Vis sammendrag
 • Schjetne, Espen; Hansen, Ole Henrik Borchgrevink; Ramstad, Mette & Thomas, Andrew John (2018). Aakvaag surrer med religionsbegrepet. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (21)
 • Schjetne, Espen; Hansen, Ole Henrik Borchgrevink; Ramstad, Mette & Thomas, Andrew John (2018). KRLE når Gud er død. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  (23)
 • Thomas, Andrew John (2018). Finnes det systematiske forskjeller mellom hvordan religionene illustreres i norske lærebøker. Vis sammendrag
 • Thomas, Andrew John (2018). Leontius of Neapolis, In Dale C. Allison (ed.),  Encyclopedia of the Bible and Its Reception (EBR) volume 16 Lectionary - Lots.  De Gruyter Open.  ISBN 978-3-11-031333-8.  Leontius. Vis sammendrag
 • Thomas, Andrew John (2018). Smarte Samtaler: KRLEpodden v/Knut Aukland www.krlepodden.com. Prismet.  ISSN 0032-8847.  69(2-3), s 255- 257 Vis sammendrag
 • Thomas, Andrew John (2017). Mission-shaped echo chambers?. Vis sammendrag
 • Thomas, Andrew John & Rolin, Alf (2017). Reading other people’s stories. Vis sammendrag
 • Thomas, Andrew (2016). Dialog og omvendt klasseromsundervisning. Prismet.  ISSN 0032-8847.  67(3), s 225- 228
 • Schjetne, Espen & Thomas, Andrew (2015). Religion og etikk i videregående skole. Prismet.  ISSN 0032-8847.  (2)
 • Thomas, Andrew (2015). På fremmed terreng: religion i andre fag. Prismet.  ISSN 0032-8847.  66(2), s 107- 111 Vis sammendrag
 • Thomas, Andrew (2015). Religion på svartebørs: Hauge og religiøs merkantilisme.
 • Thomas, Andrew (2015). The city became a desert: forcing the first holy fools into a context. Vis sammendrag
 • Thomas, Andrew (2010). Farlig religion: om forskjellen mellom forkynnelse og holdningsdannelse. Religion og livssyn : Tidsskrift for religionslærerforeningen i Norge.  ISSN 0802-8214.  (1), s 22- 28
 • Thomas, Andrew (2009). The holy fools: a theological enquiry. Vis sammendrag
 • Thomas, Andrew John (2006). Postkolonial teologi: En kort innføring. Ung Teologi.  ISSN 0333-340X.  39(1), s 27- 40 Vis sammendrag
 • Thomas, Andrew John (2005). The Places of Unreason in Theology. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:19 - Sist endret 16. sep. 2020 11:36