Barbro Bredesen Opset

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608437
+4792828775
Studiested
Halden
Kontornr.
F1-091

Faglige interesser

 • Norsk og nordisk skjønnlitteratur
 • Lyrikk
 • Litteraturhistorie
 • Sammensatte tekster
 • Interart
 • Samtidskunst
 • Økokritikk og bærekraftig utvikling i skolen 
 • Barne- og ungdomslitteratur
 • Nasjonalitet, identitet og kulturmøter 
 • Kosmopolitisme og globalisering

Undervisning

 • Norskfaglige emner, særlig skjønnlitteratur i grunnskolelærerutdanningenes trinn 1-7 og 5-10
 • Kompetanse for kvalitet

Bakgrunn

 • Phd. 2017 i nordisk litteratur ved Universitetet i Oslo. Tittel på avhandlingen: Franske toaletter og Wergelands blomster. En studie av nasjonale forestillinger ved Eidsvoll 1814s nybygg Wergelands hus
 • Universitets- og høgskolepedagogikk
 • Hovedfag i nordisk litteratur, tittel på oppgaven: Når dikt og bilder møtes. En flermedial undersøkelse av Stein Mehrens Dikt i bilder og Kjærlighetsdikt 
 • Cand mag med nordisk mellomfag, religionshistorie mellomfag og grunnfag i kunsthistorie

Verv

Ansvarlig for Forskerseminar i språk- og litteraturvitenskap ved Avdeling for lærerutdanning ved Høgskolen i Østfold sammen med førsteamanuensis Marcus Axelsson 

Pågående prosjekter 

Redigerer antologien Fortellinger om bærekraftig utvikling/Stories of Sustainability

Publikasjoner

 • Opset, Barbro Bredesen (2014). Eidsvoll 1814s Wergeland-blomster og ukrutt: "Fra fremstilling til overeksponering" og spennet mellom nasjonalmonumentet og flanellografen, I: Ståle Dingstad; Thorstein Norheim & Ellen Rebecca Rees (red.),  Kulturmøter i nordisk samtidslitteratur. Festskrift til Per Thomas Andersen.  Novus Forlag.  ISBN 9788270997787.  Den 3: Interart/tverrestetikk.  s 197 - 218
 • Opset, Barbro Bredesen (2014). French Toilets and Wergeland's Flowers: The Making of a Contemporary Norwegian National Monument, In Per Thomas Andersen (ed.),  Globalization in Literature.  Fagbokforlaget.  ISBN 9788232100033.  III National and Postnational Identities in Literature, Film and Visual Arts.  s 185 - 213
 • Opseth, Barbro Bredesen (2011). Franske toaletter og Wergelands blomster. En analyse av Eidsvoll 1814s utsmykkingssak i 2005 for oppføringen av et nasjonalmonument, I: Claes-Göran Holmberg & Per Erik Ljung (red.),  IASS 2010 Proceedings. Föredrag vid den 28:e studiekonferansen i International Association of Scandinavian Studies (IASS) i Lund 3 - 7 august 2010.  Lund University Open Access.  ISBN 978-91-7473-839-1.  Kapittel.  s 1 - 12

Se alle arbeider i Cristin

 • Opset, Barbro Bredesen (2005). Engler. Om deres skjønnhet og visdom. Kagge Forlag AS.  ISBN 9788248905653.  142 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Opset, Barbro Bredesen (2020). Litteratur for verdensreddere. Simon Strangers ungdomstrilogi.
 • Opset, Barbro Bredesen (2019). Interart og litteraturhistorieundervisning: Tanker etter fagfornyelsen.
 • Opset, Barbro Bredesen (2018). Jihadistene fra Lykkeland. Eksepsjonalisme i Demian Vitanzas roman Dette livet eller det neste.
 • Opset, Barbro Bredesen; Claudi, Mads Breckan; Nordstoga, Sveinung; Andersen, Merete Morken & Norendal, Audhild (2018). Ungom trenger dannelse!. NRK Ytring.
 • Opset, Barbro Bredesen (2017). Franske toaletter og Wergelands blomster. En studie av nasjonale forestillinger i Eidsvoll 1814s utsmykkingssak for Wergelands hus.
 • Opset, Barbro Bredesen (2017). Det vanskelige minnesmerket. Memory Wound ved Utøya av Jonas Dahlberg.
 • Opset, Barbro Bredesen (2017). Kosmopolitisme i noen utvalgte samtidstekster.
 • Opset, Barbro Bredesen (2011). French Toilets and Wergeland’s Flowers. The Making of a Contemporary Norwegian National Monument.
 • Opset, Barbro Bredesen (2011). Veien mot et nasjonalmonument. En multimedial analyse av Eidsvoll 1814s utsmykkingssak 2005.
 • Opset, Barbro Bredesen (2011). Wergeland’s Flowers and a Contemporary Story of Norway. A Transesthetical Discourse Analysis of Anne-Karin Furunes’ National Monument at Eidsvoll.
 • Opset, Barbro Bredesen (2010). Franske toaletter og Wergelands blomster. En analyse av Eidsvoll 1814s utsmykkingssak i 2005 for oppføringen av et nasjonalmonument.
 • Opset, Barbro Bredesen (2003). Når dikt og bilder møtes. En flermedial undersøkelse av Stein Mehrens Dikt i bilder og Kjærlighetsdikt.
 • Opset, Barbro Bredesen (2001). Et inntrykk av lekenhet. En samtale med Erlend Loe om montasjeteknikk. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  (1), s 30- 35
 • Opset, Barbro Bredesen (2000). Bokomtale av Selma Lønning Aarøs Bebudelse. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  (1), s 43- 46
 • Opset, Barbro Bredesen (1999). Generasjon O-fag. Erlend Loes L. Bøygen: Organ for nordisk språk og litteratur.  ISSN 0806-8623.  (4), s 60- 62

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:20 - Sist endret 18. apr. 2020 09:27