Beate Lund

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608194
+4797760948
Studiested
Halden
Kontornr.
C2-037

Faglige interesser

Barn, barndom, barnehage

Flerspråklig og flerkulturell oppvekst og utdanning.

Profesjonsrettet veiledning

Samarbeid med praksis- Lærerutdanningsbarnehagene

Undervisning

Jeg underviser i pedagogikk på barnehagelærerutdanningen.

I studieåret 2019/2020 underviser jeg i emnene:
- Barns utvikling, lek og læring- BULL1
- Fordypningen, Mangfold og fellesskap- MOF
- Ledelse, samarbeid og utvikling - LSU
- Bacheloroppgaven- BA

Underviser også i videreutdanningen ved HIØ; Profesjonsrettet veiledning

Er medlem i arbeidsgruppa for Lærerutdanningsbarnehagene

Trinnleder for 19 BLU/19 BLUD

Bakgrunn

Utdannet som førskolelærer ved HIØ

Mastergrad i mangfold og inkludering i pedagogisk virksomhet.
Videreutdanning i veiledning og flerkulturell pedagogikk.

Mange års erfaring fra barnehagen som migrasjonspedagog, pedagogisk leder, fagleder og styrer.

Publikasjoner

 • Lund, Beate (2020). Flerkulturell pedagogikk med fokus på språkglede.
 • Lund, Beate; Lunde, Merete Ellen & Tveter, Eileen Thøgersen (2020). Presentasjon av arbeidet med Lærerutdanningsbarnehager. "Vi lærer sammen"..
 • Ingvaldsen, Tone Harekas barnehage; Lund, Beate; Lunde, Merete Ellen & Jæger, Mette Stangeløkka barnehage (2019). Likhet, Likeverd og Makt i Partnerskap.
 • Larsen, Ann Sofi; Ulla, Bente; Lund, Beate; Luthen, Geir Sverre & Jensen, Magne Skibsted (2019). Tillit, tenkning og trøbbel - ontologiske, etiske og kunnskapsrelaterte vurderinger i profesjonsrettet veiledning.
 • Lund, Beate (2019). Barnas posisjon i mangfoldet.. Barnehagefolk.  ISSN 1500-6905.  36(02)
 • Lund, Beate (2019). Humor i veiledning.
 • Lund, Beate (2019). Likeverd og likestilling i barnehagen..
 • Lund, Beate (2019). Tett- på- flerspråklige studenter. I lys av etiske perspektiver..
 • Lund, Beate (2019). Veiledning av studenter i praksis. Studenten som subjekt..
 • Lund, Beate (2019). Å ta imot studenter, erfaringsutveksling..
 • Lund, Beate; Lunde, Merete Ellen & Tveter, Eileen Thøgersen (2019). Ledere av Lærerutdanningsbarnehagekonferansen "Vi lærer sammen".
 • Lund, Beate (2018). Barnehagebasert kompetanseutvikling.Hva kan det være?.
 • Lund, Beate (2018). Ikke forstyrr! Jeg leker!.
 • Lund, Beate (2018). Ledelse, samarbeid og utvikling, "Vår fiktive barnehage"..
 • Lund, Beate (2018). Å lytte til og lytte frem barns erfaringer og fortellinger. Språkmiljø i barnehagen i et etisk perspektiv..
 • Rudolph, Kari-Mette & Lund, Beate (2018). "Vår fiktive barnehage".
 • Rudolph, Kari-Mette & Lund, Beate (2018). Vår fiktive barnehage- praksisnær lederutdanning.. Barnehagefolk.  ISSN 1500-6905.  (4)
 • Lund, Beate (2017). Barnehagelæreren i den nye forskriften..
 • Lund, Beate (2017). Forventninger til barnehagelæreren i dagens og fremtidens barnehage..

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:25 - Sist endret 14. okt. 2019 10:59