Bente Ulla

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608358
Studiested
Halden
Kontornr.
C2-039

Faglige interesser

 • Barn, barnehage og barndom
 • Småbarnsvitenskap/de yngste barna (0-3 år)
 • Ledelse, samarbeid og veiledning
 • Pedagogikk og utdanningsvitenskap
 • Vitenskapsteori
 • Kontinentalfilosofi

Undervisning

https://www.hiof.no/studier/programmer/mbhgped-masterstudium-i-barnehagepedagogikk/index.html

https://www.hiof.no/studier/programmer/blu-bachelorstudium-i-barnehagelererutdanning-heltid/index.html

https://www.hiof.no/studier/programmer/s865o-veilederutdanning-for-praksislerere-i-barnehagen/index.html

Bakgrunn

Akademisk bakgrunn:

 • Doktorgrad/Phd. i Utdanningsvitenskap, Universitetet i Oslo. 
 • Mastergrad i Barnehagepedagogikk, Høgskolen i Oslo.
 • Bachelorgrad: Førskulelærar, Høgskulen i Volda.

Praksisbakgrunn:

 • Assistent i barnehage, Ulsteinvik
 • Pedagogisk leder i barnehage, Sæbø, Ulsteinvik, Oslo

Forskningsledelse

Leder for forskningsgruppen Småbarnsvitenskap (0-3 år)

Publikasjoner

 • Larsen, Ann Sofi; Johannesen, Nina; Ulla, Bente & Sandvik, Ninni (2020). Teaching in higher education: organic methodologies. Discourse: Studies in the Cultural Politics of Education.  ISSN 0159-6306. . doi: 10.1080/01596306.2020.1828286 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sandvik, Ninni; Larsen, Ann Sofi; Johannesen, Nina & Ulla, Bente (2019). Working with Text(-ures) in Academia: Be Fast, Even While Standing Still!, In Louise Thomas & Anne Reinertsen (ed.),  Academic Writing and Identity Constructions: Performativity, Space and Territory in Academic Workplaces.  Palgrave Macmillan.  ISBN 978-3-030-01673-9.  7.  s 115 - 134
 • Ulla, Bente; Sandvik, Ninni; Larsen, Ann Sofi; Nyhus, Mette Røe & Johannesen, Nina (2019). Sounds of Scissors: Eventicising Curriculum in Higher Education, In Carol A. Taylor & Annouchka Bayley (ed.),  Posthumanism and Higher Education: Reimagining Pedagogy, Practice and Research.  Palgrave Macmillan.  ISBN 9783030146719.  chapter 2.  s 31 - 53
 • Ulla, Bente (2017). Kroppens kraft. Kropp som del av inkludering og profesjonsutøvelse i barnehagen, I: Anne-Lise Arnesen (red.),  Inkludering. Perspektiver i barnehagefaglige praksiser..  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-02789-0.  kapittel 8.  s 184 - 205
 • Ulla, Bente (2017). Reconceptualising sleep: Relational principles inside and outside the pram. Contemporary Issues in Early Childhood.  ISSN 1463-9491.  18(4), s 400- 408 . doi: 10.1177/1463949117742781 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Ulla, Bente (2016). (B)læring i ein intrikat mosaikk av disiplinering, I: Ninni Sandvik (red.),  Småbarnspedagogikkens komplekse komposisjoner. Læring møter filosofi.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-1518-8.  Artikkel 3.  s 64 - 89
 • Ulla, Bente (2014). Auget som arrangement – om blikk, makt og skjønn i profesjonsutøvinga til barnehagelæraren. Nordisk Barnehageforskning.  ISSN 1890-9167.  8(5), s 1- 16 . doi: 10.7577/nbf.774
 • Ulla, Bente (2014). The concept of the dispositive: Methodological pathways to critical educational research. Reconceptualizing Educational Research Methodology (RERM).  ISSN 1892-042X.  5(2), s 46- 59 . doi: 10.7577/rerm.1220
 • Ulla, Bente (2012). Kroppens kraft : kropp som del av inkludering og profesjonsutøvelse i barnehagen, I: Anne-Lise Arnesen (red.),  Inkludering : perspektiver i barnehagefaglige praksiser.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01927-7.  Kapittel 6.  s 126 - 148
 • Ulla, Bente (2011). Omsorgens omfattende områder: kritiske refleksjoner om omsorg i barnehagen, I: Ann Merete Otterstad & Jeanette Rhedding-Jones (red.),  Barnehagepedagogiske diskurser.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01734-1.  Kapittel 4.  s 70 - 83
 • Ulla, Bente (2010). Å studere spenningar mellom interesser og verdiar i barnehagens arbeid med kartlegging av barns dugleik, I:  Om å blande kvantitative og kvalitative metoder i studier av Internett-basert lesing. Eksemplifisert med egen studie om læreres vurdering av troverdighet av spesialpedagogisk informasjon på Internett.  Høgskolen i Østfold.  ISBN 9788278253311.  faglig_bok_institusjon.  s 15 - 21

Se alle arbeider i Cristin

 • Kolle, Tonje; Larsen, Ann Sofi & Ulla, Bente (2017). Pedagogisk dokumentasjon. Inspirasjoner til bevegelige praksiser. 2. Utgave.. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245019780.  141 s.
 • Kolle, Tonje; Larsen, Ann Sofi & Ulla, Bente (2010). Pedagogisk dokumentasjon. Inspirasjoner til bevegelige praksiser. Fagbokforlaget.  ISBN 9788245007695.  142 s. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Larsen, Ann Sofi; Ulla, Bente; Lund, Beate; Luthen, Geir Sverre & Jensen, Magne Skibsted (2019). Tillit, tenkning og trøbbel - ontologiske, etiske og kunnskapsrelaterte vurderinger i profesjonsrettet veiledning.
 • Luthen, Geir Sverre; Ulla, Bente & Larsen, Ann Sofi (2019). Tillit - og trøbbelets transformerende kraft i profesjonsveiledning.
 • Ulla, Bente & Larsen, Ann Sofi (2019). Litt til om tillit. Eller: Tillit med besvær..
 • Sandvik, Ninni; Ulla, Bente; Johannesen, Nina; Larsen, Ann Sofi & Nyhus, Mette Røe (2018). Slipp grepet, ikke ansvaret: kooperative læringsprosesser.
 • Ulla, Bente (2018). Kvila sine kår i barnehagen.
 • Ulla, Bente; Nyhus, Mette Røe; Larsen, Ann Sofi & Sandvik, Ninni (2018). Kritisk kroppsklipp. Kooperative læringsformer i barnehagelærerutdanningen.
 • Ulla, Bente; Sandvik, Ninni; Larsen, Ann Sofi & Nyhus, Mette Røe (2018). Critical Body Cut: Plaitring poetry, passion and power in Early Childhood Education and Care.
 • Ulla, Bente (2017). Kvila sine kår -respekt i møte med dei sovande småbarna.
 • Ulla, Bente (2017, 27. oktober). Meir fokus på dei minste i barnehagane.  Regionsavisa.
 • Ulla, Bente (2017). Sov så godt. Barnehageforum.
 • Ulla, Bente (2016). Barnehagelærernes blikk har mange nyanser. Vetuva. Forskning og ny kunnskap om barnehage.  ISSN 1894-5090.  s 14- 15
 • Ulla, Bente (2016). Gløym glaninga. Barnehagefolk.  ISSN 1500-6905.  (3), s 6- 7
 • Ulla, Bente (2016). Hekta på hud. Barnehagefolk.  ISSN 1500-6905.  s 6- 7
 • Ulla, Bente (2016). Sammendrag av doktoravhandlinger: "Arrangement av kraft, kropp og kunnskap: ein studie av profesjonsutøvinga til barnehagelæraren". Barn.  ISSN 0800-1669.  (1), s 78- 79
 • Ulla, Bente (2015). Arrangement av kropp, kraft og kunnskap; Ein studie av profesjonsutøvinga til barnehagelæraren.
 • Ulla, Bente & Holten, Ingeborg Caroline Sæbøe (2015). Michel Foucault. Barnehagefolk.  ISSN 1500-6905.  (3), s 61- 64
 • Ulla, Bente; Sandvik, Ninni; Larsen, Ann Sofi; Nyhus, Mette Røe & Johannesen, Nina (2015). The tyranny of good intentions: Unspoken imperatives of marginalization.
 • Ulla, Bente (2014). (B)læring i eit Foucaultiansk perspektiv.
 • Ulla, Bente (2014). Ansiktet i blikkets fokus. Barnehagefolk.  ISSN 1500-6905.  (4), s 45- 46
 • Ulla, Bente (2014). Troubling trends of transitions; Dispositive analyses as a methodological approach.
 • Ulla, Bente; Sandvik, Ninni; Nyhus, Mette Røe & Larsen, Ann Sofi (2014). Barnehage bedre enn skole for femåringene. Fredrikstad Blad.  s 8- 9
 • Sandvik, Ninni; Ulla, Bente; Johannesen, Nina; Nyhus, Mette Røe & Larsen, Ann Sofi (2013). Education through cooperative Learning, thinking with theory.
 • Ulla, Bente (2013). Gut(s) and gaze in the preschool teacher’s knowledge, judgment and practice.
 • Ulla, Bente (2013). Pedagogisk dokumentasjon-de yngste barnas medvirkning.
 • Ulla, Bente (2013). Troubling “age” as rigid structures; Studies in Early Childhood (0-3 years) as loci of ethical practice.
 • Ulla, Bente (2013). Tungetankar, kakepynt og profesjonsutøving. Barnehagefolk.  ISSN 1500-6905.  (3), s 22- 23
 • Ulla, Bente; Sandvik, Ninni & Larsen, Ann Sofi (2013). Frem fra glemselsen: Fokus på de yngste barnehagebarna, I: Olav Erik Kolstad (red.),  50 år med lærerutdanning i Halden: Perioden 2003-2013: Ti år i endring.  Høgskolen i Østfold, Avdeling for lærerutdanning.  ISBN 978-82-7825-417-2.  Kap..  s 40 - 44
 • Ulla, Bente (2011). Changes in professional knowledge: A study of the pre-school knowledge, judgment and practice in relation to the increasing demand for mapping of children's skills in educational policy guidelines.
 • Ulla, Bente (2011). Entangling ambivalence as a step-stone to re-discover complexities of children’s life in pedagogical settings.
 • Ulla, Bente (2011). Questioning observation and representation.
 • Ulla, Bente (2011). Å arbeide med pedagogisk dokumentasjon for å synliggjøre kroppens kraft.
 • Ulla, Bente (2010). Blikkets betydning - noen glimt og tanker fra forskningen.
 • Ulla, Bente (2010). Exploring movements of the hand: the body as power, language and culture in early childhood care and education.
 • Ulla, Bente (2010). Inclusion in Early Childhood Education -profession perspectives.
 • Ulla, Bente (2010). Kroppen som del av inkluderings- og ekskluderingsprosesser i barnehagen (DEL 1).
 • Ulla, Bente (2010). Kroppen som del av inkluderings- og ekskluderingsprosesser i barnehagen (DEL 2).
 • Ulla, Bente (2010). Politiske og pedagogiske føringer for barn og barndom -en innledning til Brennautvalget.
 • Ulla, Bente (2010). Prosjektarbeid og pedagogisk dokumentasjon.
 • Ulla, Bente (2010). Provoserende protester. Barnehagefolk.  ISSN 1500-6905.  (2), s 83- 84
 • Ulla, Bente (2010). Å studere spenningar mellom profesjonsutøvarar med ulike interesser og verdiar i arbeid med mangfald.
 • Ulla, Bente & Kolle, Tonje (2010). Presentasjon av "Pedagogisk dokumentasjon - inspirasjoner til bevegelige praksiser".
 • Johannesen, Nina; Kolle, Tonje; Larsen, Ann Sofi; Sandvik, Ninni & Ulla, Bente (2009). Gode hensikter er ikke nok. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.
 • Larsen, Ann Sofi; Sandvik, Ninni & Ulla, Bente (2009). Demokrati, medvirkning og dokumentasjon. Første steg.  ISSN 1504-1891.  (4), s 40- 41
 • Larsen, Ann Sofi & Ulla, Bente (2009). Inclusion and Diversity in a Net of Regulations in Norwegian Contemporary Day Care Centres: Regulations intersecting preschool teachers professional knowledge. Vis sammendrag
 • Ulla, Bente (2009). Inclusion and Diversity in a Net of Regulations in Norwegian Contemporary Day Care Centres: Regulations intersecting preschool teachers¿ professional knowledge.
 • Kolle, Tonje; Larsen, Ann Sofi; Sandvik, Ninni & Ulla, Bente (2008). Konstruert mystikk kaster skygger. Utdanning.  ISSN 1502-9778.  2008(9), s 42- 43
 • Kolle, Tonje; Larsen, Ann Sofi & Ulla, Bente (2008). Count me in.
 • Kolle, Tonje; Larsen, Ann Sofi & Ulla, Bente (2008). I det kritiske ligger kimen til forandring.
 • Kolle, Tonje & Ulla, Bente (2008). Pedagogisk Dokumentasjon.
 • Larsen, Ann Sofi; Kolle, Tonje; Sandvik, Ninni & Ulla, Bente (2008). Bekymringsverdig bagatellisering av førskolelærermangelen. Første steg.  ISSN 1504-1891.  (feb.08), s 40
 • Larsen, Ann Sofi; Kolle, Tonje; Sandvik, Ninni & Ulla, Bente (2008). Fordi vi fryktar det. Utdanning.  ISSN 1502-9778.  (nr 14. /15. August 2), s 46- 47
 • Larsen, Ann Sofi; Kolle, Tonje; Sandvik, Ninni & Ulla, Bente (2008). Konfrontasjon om profesjon. ?. Vis sammendrag
 • Sandvik, Ninni; Kolle, Tonje; Larsen, Ann Sofi & Ulla, Bente (2008). Konfrontasjon om profesjon. Første steg.  ISSN 1504-1891.  2008(1), s 24- 28
 • Ulla, Bente (2008). Ei historie om provokasjon, eit presseklipp og profesjon. Barnehagefolk.  ISSN 1500-6905.  (jan.08), s 73
 • Ulla, Bente (2008). Komplekse konstruksjonar av omsorg.
 • Ulla, Bente (2008). Konfrontasjon om profesjon.
 • Ulla, Bente (2008). Omsorg, makt og barndommar; rekonseptualiseringar av omsorg gjennom feministiske poststrukturalistiske tilnærmingar.
 • Ulla, Bente (2008). Pedagogisk dokumentasjon i arbeid med de yngste barnehagebarna.
 • Ulla, Bente (2008). Reconsidering Care in Early Childhood Education.
 • Ulla, Bente (2008). Reconsidering Care in Early Childhood Education.
 • Ulla, Bente (2008). Småbarna i barnehagen.
 • Sandvik, Ninni; Kolle, Tonje; Larsen, Ann Sofi & Ulla, Bente (2007). Barns rett til medvirkning. Fredrikstad Blad.  s 43
 • Ulla, Bente (2007). Care, power and childhoods. ?.  (0), s 1
 • Ulla, Bente (2007). Ein praktikar trekk med seg krafta frå subjektive historier inn i barnehageforskinga.
 • Ulla, Bente (2007). Formålsparagrafens manglende, motstridene og komplekse perspektiver.
 • Ulla, Bente (2007). Forventningar til barnet og formålsparagrafen.
 • Ulla, Bente (2007). Reconceptualizing care: globally opening up for complex concepts of care.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:20 - Sist endret 9. okt. 2020 10:44