Birgitte Nordahl Husebye

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608130
Studiested
Halden
Kontornr.
FU2-64

Faglige interesser

Her kan du skrive om faglige interesser.

Undervisning

<Lenke til studieprogram/emne> 
<Lenke til studieprogram/emne> 
...

Bakgrunn

Kort om tidligere arbeidserfaring og utdanning

Priser

<Navn og eventuelt lenke til pris 1> 
<Navn og eventuelt lenke til pris 2> 
...

Verv

<Navn og eventuelt lenke til verv 1> 
<Navn og eventuelt lenke til verv 2> 
...

Samarbeid

 

Publikasjoner

 • Toft, Solveig & Husebye, Birgitte Nordahl (2019). Skaperglede med performance - Lesing og skriving som redskap for estetiske erfaringer i musikk, kunst og håndverk og kroppsøving., I: Kristine Høeg Karlsen & Gunhild Brænne Bjørnstad (red.),  Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Nye perspektiver på estetiske- & tverrfaglige undervisningsmetoder i pedagogisk virksomhet.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215029979.  Kapittel 3.
 • Toft, Solveig & Husebye, Birgitte Nordahl (2019). Skaperglede med performance. Lesing og skriving som redskap for estetiske erfaringer i musikk, kunst og håndverk og kroppsøving, I: Kristine Høeg Karlsen & Gunhild Brænne Bjørnstad (red.),  Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Nye perspektiver på estetiske- & tverrfaglige undervisningsmetoder i pedagogisk virksomhet.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215029979.  Kapittel 3.  s 77 - 90
 • Husebye, Birgitte Nordahl & Karlsen, Kristine Høeg (2016). «Oj, skal vi gjøre dette i dag?»: Lærerstudenter og lærerutdanneres meningsdanning i en workshop i dans som praktisk-estetisk fag. Nordic Journal of Dance.  ISSN 1891-6708.  7(1), s 28- 41

Se alle arbeider i Cristin

 • Husebye, Birgitte Nordahl (2018). Læring i bevegelse.
 • Husebye, Birgitte Nordahl (2018). Læring i bevegelse i alle fag.
 • Karlsen, Kristine Høeg; Husebye, Birgitte Nordahl; Ørbæk, Trine & Jacobsen, Kjersti Berggraf (2017). Dans & selvoppfatning: 50 kroppsøvingslærere om dansens bidrag til et allsidig og helhetlig kroppsøvingsfag.
 • Erdvik, Irina Burchard; Säfvenbom, Reidar; Husebye, Birgitte Nordahl & Moen, Kjersti Mordal (2016). Elevers erfaringer med interessebasert kroppsøving: En kvalitativ studie.
 • Husebye, Birgitte Nordahl (2016). Muligheter for mer aktivitet i skolen med fokus på kroppslig dannelse og bevegelsesarenaer.
 • Husebye, Birgitte Nordahl & Tangen, Steffen (2016). Bevegelsesglede i barnehage og skole; hvordan få det til?.
 • Husebye, Birgitte Nordahl & Tangen, Steffen (2016). Erfaringer og eksempler fra forskningsprosjektet Interessebasert kroppsøving.
 • Tangen, Steffen & Husebye, Birgitte Nordahl (2016). Interessebasert kroppsøving.
 • Tangen, Steffen & Husebye, Birgitte Nordahl (2016). Interessebasert kroppsøving.
 • Tangen, Steffen & Husebye, Birgitte Nordahl (2016). Interessebasert kroppsøving ved fagdag for kroppsøving.
 • Tangen, Steffen & Husebye, Birgitte Nordahl (2016). Interessebasert kroppsøving ved kommunesamling.
 • Tangen, Steffen & Husebye, Birgitte Nordahl (2016). Interessebasert kroppsøving: Hvordan fremme bevegelsesglede og positiv selvforståelse - en oppsummering.
 • Husebye, Birgitte Nordahl (2015). Fysisk aktiv læring i alle fag.
 • Husebye, Birgitte Nordahl (2015, 12. mai). Hvorfor ny løpsbølge i Norge?. [Radio].  Nrk Østfold.
 • Husebye, Birgitte Nordahl & Tangen, Steffen (2015). Interessebasert kroppsøving; friluftsliv og undervisningsplanlegging.
 • Husebye, Birgitte Nordahl & Tangen, Steffen (2015). Yrkesfagmodellen: Økt fysisk aktivitet gjennom fysisk aktiv læring for programfag for studieretning bygg og anleggsteknikk, service og samferdsel og teknikk og industriell produksjon.
 • Husebye, Birgitte Nordahl & Tangen, Steffen (2015). Østfoldmodellen for fysisk aktivitet og kroppsøving.
 • Tangen, Steffen & Husebye, Birgitte Nordahl (2015). Best practice example: Physical excercise and sports subject.
 • Tangen, Steffen & Husebye, Birgitte Nordahl (2015). Forskningsprosjektet Interessebasert kroppsøving.
 • Tangen, Steffen & Husebye, Birgitte Nordahl (2015). «Interessebasert kroppsøving- en kroppsøvingsmodell som lar elevene velge mellom bevegelsesglede og idrettsglede».
 • Tangen, Steffen & Husebye, Birgitte Nordahl (2015). Interessebasert kroppsøving: Friluftsliv, læreplanforståelse og vurdering for læring.
 • Tangen, Steffen & Husebye, Birgitte Nordahl (2015). Orientering om Østfoldmodellen for fysisk aktivitet og kroppsøving.
 • Tangen, Steffen & Husebye, Birgitte Nordahl (2015). Yrkesfagmodellen: Kompetanseheving av lærere som deltar i prosjektet, med fokus på fysisk aktiv læring i programfag for studieretning helse og oppvekst.
 • Tangen, Steffen & Husebye, Birgitte Nordahl (2015). Yrkesfagmodellen: Økt fysisk aktivitet gjennom fokus på fysisk aktiv læring i programfag for ulike yrkesfaglige studieretninger.
 • Tangen, Steffen & Husebye, Birgitte Nordahl (2015). Yrkesfagmodellen: Økt fysisk aktivitet gjennom fysisk aktiv læring i programfag for studieretning helse og oppvekst.
 • Torhaug, Nina; Husebye, Birgitte Nordahl & Karlsen Høeg, Kristine (2015). "Det estetiske som døråpner i det flerkulturelle klasserommet".
 • Torhaug, Nina; Husebye, Birgitte Nordahl & Karlsen Høeg, Kristine (2015). Foredrag om "Det estetiske som døråpner i det flerkulturelle klasserommet"..
 • Torhaug, Nina; Husebye, Birgitte Nordahl & Karlsen, Kristine Høeg (2015). Det estetiske som døråpner i det flerkulturelle klasserommet.
 • Husebye, Birgitte Nordahl (2014). Health promoting and physical educating in upper secondary school – a way to reduce health inequalities?.
 • Husebye, Birgitte Nordahl & Brenne, Elsie (2014). Helsefremmende skoler, hvorfor, hva og hvordan?.
 • Husebye, Birgitte Nordahl & Tangen, Steffen (2014). Arbeidsseminar 2.
 • Husebye, Birgitte Nordahl & Tangen, Steffen (2014). Arbeidsseminar 3.
 • Husebye, Birgitte Nordahl & Tangen, Steffen (2014). Bevegelsesglede, idrettsglede og mer fysisk aktivitet for elever på byggfag. Kroppsøving.  ISSN 0333-0141.  3, s 8- 11
 • Husebye, Birgitte Nordahl & Tangen, Steffen (2014). Bevægelsesglæde og idrætsglæde - to variationer af fysisk undervisning. Liv i skolen.  ISSN 1398-2613.  1, s 54- 60
 • Husebye, Birgitte Nordahl & Tangen, Steffen (2014). Erfaringsseminar for Østfoldmodellen for fysisk aktivitet og kroppsøving.
 • Husebye, Birgitte Nordahl & Tangen, Steffen (2014). Farlig lek gir robuste barn.
 • Husebye, Birgitte Nordahl & Tangen, Steffen (2014). Fysisk aktivitet, egenverdi og verktøy for læring.
 • Husebye, Birgitte Nordahl & Tangen, Steffen (2014). Læring i bevegelse.
 • Husebye, Birgitte Nordahl; Tangen, Steffen & Brenne, Elsie (2014). Bevegelsesglede og idrett.
 • Nordbakke, Monica; Gummesen, Kjersti; Halstvedt, Camilla Blikstad; Mellegård, Ingebjørg Merete; Bjerke, Christian Bjørn; Elisenberg, Marion & Husebye, Birgitte Nordahl (2014). En regnende organisasjon - eksempel på tverrfaglig samarbeid ved en høgskole.
 • Tangen, Steffen & Husebye, Birgitte Nordahl (2014). Arbeidsseminar 1.
 • Husebye, Birgitte Nordahl (2013). Fokus på fysisk aktivitet, mestring og bevegelsesglede, elevenes opplevelser.
 • Husebye, Birgitte Nordahl (2013). Gode eksempler på samfunnsrelevant forskning ved HIØ. Helsefremmende skoler.
 • Husebye, Birgitte Nordahl (2013). Helsefremmende arbeid i skolen.
 • Husebye, Birgitte Nordahl (2013). Kroppsøving og Bevegelsesglede. Helsefremmende arbeid i skolen.
 • Husebye, Birgitte Nordahl & Brenne, Elsie (2013). Deltakelse i kroppsøving, delprosjekt Bevegelsesglede, rapport 3.
 • Husebye, Birgitte Nordahl & Tangen, Steffen (2013). Hva gjør at elever nå deltar i kroppsøving?: Bevegelsesglede 2.
 • Tangen, Steffen & Husebye, Birgitte Nordahl (2013). Bevegelsesglede 2.
 • Tangen, Steffen & Husebye, Birgitte Nordahl (2013). Opplæring av byggfagslærere.
 • Husebye, Birgitte Nordahl (2012). Bevegelsesglede i skolegården.
 • Husebye, Birgitte Nordahl (2012). Bevegelsesglede og gode opplevelser i kroppsøving. Rapport Bevegelsesglede del 1.
 • Husebye, Birgitte Nordahl (2012). Bevegelsesglede og gode opplevelser i kroppsøvingsfaget.
 • Husebye, Birgitte Nordahl (2012). Bevegelsesglede, et forskningsprosjekt i kroppsøvingsfaget.
 • Husebye, Birgitte Nordahl (2012). Bevegelsesglede, et forskningsprosjekt i kroppsøvingsfaget.
 • Husebye, Birgitte Nordahl (2012, 06. september). Distriksnyheter: hvordan øke barns fysiske aktivitetsnivå?. [TV].  NrK TV Østfold.
 • Husebye, Birgitte Nordahl (2012, 24. september). Distriktsnyheter. Overorganisering av barn. [TV].  NrK TV Østfold.
 • Husebye, Birgitte Nordahl (2012, 06. september). Hvordan øke barns fysiske aktivitetsnivå?. [Radio].  NrK Østfold.
 • Husebye, Birgitte Nordahl (2012, 18. september). Nyhetsmorgen. En ekstra gym time i uka gir knallresultater. [Radio].  NrK P2.
 • Husebye, Birgitte Nordahl (2012). Orienteringssak; kroppsøvingsprosjektet Bevegelsesglede.
 • Husebye, Birgitte Nordahl (2012, 24. september). Overorganisering av barn. [Radio].  NrK Østfold.
 • Husebye, Birgitte Nordahl (2012). Presentasjon av et forskningsprosjekt i kroppsøvingsfaget; Bevegelsesglede og gode opplevelser i kroppsøving.
 • Husebye, Birgitte Nordahl (2012). Presentasjon av resultater fra kroppsøvingsprosjektet; Bevegelsesglede.
 • Husebye, Birgitte Nordahl (2012, 06. september). Østfold nytt: Hvordan øke barns fysiske aktivitetsnivå?. [TV].  NrK TV Østfold.
 • Husebye, Birgitte Nordahl (2012, 29. august). Østfoldnytt. Kroppsøvingsprosjekt på Kalnes videregående skole. [TV].  Nrk Østfold.
 • Husebye, Birgitte Nordahl (2012, 02. mai). Østfoldnytt. Lek i skog. Aktiviteter for barn i skogen. [TV].  NrK Østfold.
 • Husebye, Birgitte Nordahl (2012, 24. september). Østfoldnytt. Overorganisering av barn. [TV].  NrK Østfold.
 • Husebye, Birgitte Nordahl (2011). Artikkel samling for PPU studenter i fagdidaktikk kroppsøving.
 • Husebye, Birgitte Nordahl (2011, 22. august). FB aktiv-trener Birgitte gir deg tipsene for trening.  Fredrikstad Blad.
 • Husebye, Birgitte Nordahl (2011, 05. juli). Fikk en leksjon i effektiv løping.  Fredrikstad blad.
 • Husebye, Birgitte Nordahl (2011, 20. april). Grip sjansen med FB aktiv.  Fredrikstad blad.
 • Husebye, Birgitte Nordahl (2011). Gøy å være FB aktiv trener. Fredrikstad Blad.
 • Husebye, Birgitte Nordahl (2011). Helsefremmende skoler, Artikkelsamling.
 • Husebye, Birgitte Nordahl (2011). Jeg elsker å være ute i naturen. Fredrikstad Blad.
 • Husebye, Birgitte Nordahl (2011). Jeg grugleder meg. Fredrikstad Blad.
 • Husebye, Birgitte Nordahl (2011, 02. mai). Mange vil trene.  Fredrikstad blad.
 • Husebye, Birgitte Nordahl (2011, 06. desember). På langrennstur med barn. [TV].  TV2 - God morgen Norge - Barselgruppa.
 • Husebye, Birgitte Nordahl (2011). Skal, skal ikke. Fredrikstad Blad.
 • Husebye, Birgitte Nordahl (2011, 09. juni). Sykkeltrim sparer kroppen.  Fredrikstad blad.
 • Husebye, Birgitte Nordahl (2011, 19. juli). Trening om sommeren. [Radio].  NRK Østfold, P1 - min sommer.
 • Husebye, Birgitte Nordahl & Brenne, Elsie (2011). Kompetanse og undervisningsforhold i fagene kroppsøving og mat & helse. Kartleggingsundersøkelse 2011.
 • Husebye, Birgitte Nordahl & Brenne, Elsie (2011). Rett til fysisk aktivitet på mellomtrinnet. Kartleggingsundersøkelse 2011.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:26 - Sist endret 12. juni 2018 16:26