Bosse Bergstedt

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Professor
Kontakt
+4769608076
Studiested
Halden
Kontornr.
FU1-85

Nyheter

"Världen kallar fram kunskap" i S.O.S, Skola och Samhälle, 20 maj 2019.

https://www.skolaochsamhalle.se/tavlan/bosse-bergstedt-varlden-kallar-fram-kunskap/

Faglige interessen

Utforskar pedagogiska fenomen genom att koppla samman liv och kunskap. Lärande uppfattas som ett pågånde blivande som befinner sig i rörelse. Hur är det möjligt att vidga förståelsen för att kunskap kallas fram av världen? Intresset för pedagogisk filosofi, vetenskapsteori och metodologi har fört till utvecklandet av ontoanalys. Ett utforskande där ontologi och epistemologi tänks samman och där inspiration kommer från posthumanism och new materialism. Perspektiv som vill minska vetenskapens antroprocentrism och prioriotering av det mänskliga subjektet. Genom att djur, natur, materia och kroppar ges agens och ses som aktörer överskrids gränser och uppdelningar, vilket möjliggör för ny förståelse av den produktion av blivande som ständigt fortgår.

Pedagogisk filosofi och idéhistoria

Posthumanism, new materialism och poststrukturalism

Ontologiska analyser av kunskap och blivande

Post-kvalitativ metodologi och metod

Affektiv pedagogik, expressive arts och learning lab

Undervisning

Pedagogik på grund- och forskarutbildningar.

Handledning av masters- och doktorsavhandlingar, bl a nio disputerade doktorander.

Bakgrunnd

1985, Folkhögskollärare

1998, Fil dr i pedagogik

2003, Docent i pedagogik

2010, Professor i pedagogik

Forskergrupper

Kreativitet, kunst og innovation i utdanning, praksis og forskning, Høgskolen i Østfold.

Småbarnsvitenskap (0-3 år), Høgskolen i Østfold.

Posthumanistisk pedagogik, tvärvetenskaplig forskargrupp, Köpenhamn.

Post-approaches to Education, NERA, https://neranetwork22.wordpress.com.

INTRA - Expressive Arts. Education and Reserach, forskar om estetisk pedagogik, http://5ba3bbc315708.yolasitebuilder.loopia.com

Siste publikatsjoner

Lorentz, Hans, och Bergstedt, Bosse, (2018) "När interkulturella perspektiv möter religionsdidaktikens utmaningar" i Interkulturell religionsdidaktik. Utmaningar och möjligheter, Frank, Olof och Thalén, Peder, red. Lund: Studentlitteratur.

Bergstedt, Bosse, red (2017) Posthumanistisk pedagogik. Teori, undervisning och forskningspraktik. Malmö: Gleerups.

Bergstedt, Bosse och Herbert, Anna (2017) Pedagogik för förändring. Röster som utmanat kunskap och samhälle. Lund: Studentlitteratur.

Bergstedt, Bosse och Jober, Anna, red (2016) Kunskap för nya verkligheter. Lunds universitet: Gränsløs, nr 7, 2016. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhälle.

Lorentz, Hans och Bergstedt, Bosse, red (2016) Interkulturella perspektiv.Pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer. Lund: Studentlitteratur.

For mer informasjon

ONTOLAB: https://ontolab.cc/

Publisert 1. feb. 2019 09:50 - Sist endret 22. sep. 2019 23:23