Bosse Bergstedt

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Professor
Kontakt
+4769608076
Studiested
Halden
Kontornr.
FU1-85

Nyheter

Seminarium

Forskarguppen om posthumanism har seminarium om animation och new materialism på Zoom fredag 29 maj  2020 kl 13.00 – 15.00. Vi läser och samtalar om texten, Introduction: Animating Animacy ur boken Animaciens. Biopolitics. Radical Mattering, and queer Affect av Mel Y. Chen. https://hiof.zoom.us/j/62324361769

Disputation

Johanne Ilje-Lien disputerar torsdag 4 juni vid Høgskolen i Innlandet, Fakultet for lærarutdanning og pedagogik. Titel på avhandlingen: Sårbarhet i møte med den tause Andre – En Kristeva-inspirert utforsking av barnehagelæreres samspill med barn som er nykommere til norsk språk og barnehagekontekst. 

Seminarium

Forskarguppen om posthumanism har seminarium om Glödande data på Zoom onsdag 22 april  2020 kl 13.00 – 15.00. Intresserade skickar ett mail till bosse.bergstedt@hiof.no. Samtal om Maggie MacLures artikle The Wonder of Data. Vad för slags data är glödande? Hur ser den forskarapparat ut som utforskar glödande data? Hur analysera och gestalta glödande data i en rhizom?

Disputation

Kassahun Weldemariam dissertation at the University of Gothenburg on Friday April 24th . The title of the dissertation is: Reconfiguring Environmental Sustainability in Early Childhood Education: a Post-anthropocentric Approach.

Konferens

NERA 2020, Rethinking the futures of education in the Nordic countries, 4-6 March 2020, Turku, Finland. Paper presentation What is onto-analysis? Session II - NW22 16:15 - 17:45 Wednesday, 4th March, 2020, Pub 368

Seminarium

Att forska med rhizom, fredag 31 januari kl. 13.00, LY13, Campus Kalvskinnet, Arts, Physical, Education and Sports, Department for Teacher Education,  NTNU og Dronning Mauds Minne Høgskole,Trondheim.       

Slutseminarium

Ingrid Bjørkøys avhandlingsmanus Sang som aktiv i en performativ småbarnspedagogisk samspillspraksis, fredag 31 januari kl 10.00, LY 13, Campus Kalvskinnet, Arts, Physical, Education and Sports, Department for Teacher Education, NTNU, Trondheim

Faglige interessen

Utforskar pedagogiska fenomen genom att koppla samman liv och kunskap. Lärande uppfattas som ett pågånde blivande som befinner sig i rörelse. Hur är det möjligt att vidga förståelsen för att kunskap kallas fram av världen? Intresset för pedagogisk filosofi, vetenskapsteori och metodologi har fört till utvecklandet av ontoanalys. Ett utforskande där ontologi och epistemologi tänks samman och där inspiration kommer från posthumanism och new materialism. Perspektiv som vill minska vetenskapens antroprocentrism och prioriotering av det mänskliga subjektet. Genom att djur, natur, materia och kroppar ges agens och ses som aktörer överskrids gränser och uppdelningar, vilket möjliggör för ny förståelse av den produktion av blivande som ständigt fortgår.

Pedagogisk filosofi och idéhistoria

Posthumanism, new materialism och poststrukturalism

Ontologiska analyser av kunskap och blivande

Post-kvalitativ metodologi och metod

Affektiv pedagogik, expressive arts och learning lab

Undervisning

Pedagogik på grund- och forskarutbildningar.

Handledning av masters- och doktorsavhandlingar, bl a nio disputerade doktorander.

Bakgrunnd

1985, Folkhögskollärare

1998, Fil dr i pedagogik

2003, Docent i pedagogik

2010, Professor i pedagogik

Forskergrupper

Kreativitet, kunst og innovation i utdanning, praksis og forskning, Høgskolen i Østfold.

Småbarnsvitenskap (0-3 år), Høgskolen i Østfold.

Posthumanistisk pedagogik, tvärvetenskaplig forskargrupp, Köpenhamn.

Post-approaches to Education, NERA, https://neranetwork22.wordpress.com.

INTRA - Expressive Arts. Education and Reserach, forskar om estetisk pedagogik, http://5ba3bbc315708.yolasitebuilder.loopia.com

Siste publikatsjoner

Lorentz, Hans, och Bergstedt, Bosse, (2018) "När interkulturella perspektiv möter religionsdidaktikens utmaningar" i Interkulturell religionsdidaktik. Utmaningar och möjligheter, Frank, Olof och Thalén, Peder, red. Lund: Studentlitteratur.

Bergstedt, Bosse, red (2017) Posthumanistisk pedagogik. Teori, undervisning och forskningspraktik. Malmö: Gleerups.

Bergstedt, Bosse och Herbert, Anna (2017) Pedagogik för förändring. Röster som utmanat kunskap och samhälle. Lund: Studentlitteratur.

Bergstedt, Bosse och Jober, Anna, red (2016) Kunskap för nya verkligheter. Lunds universitet: Gränsløs, nr 7, 2016. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhälle.

Lorentz, Hans och Bergstedt, Bosse, red (2016) Interkulturella perspektiv.Pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer. Lund: Studentlitteratur.

For mer informasjon

ONTOLAB: https://ontolab.cc/

Publikasjoner

  • Bergstedt, Bosse (2019). Oskuldens museum.
  • Bergstedt, Bosse (2019). The innocence of objects.
  • Bergstedt, Bosse (2019). Världen kallar fram kunskap. Skola och Samhälle.  ISSN 2001-6727.
  • Johansson, Lotta & Bergstedt, Bosse (2012). The concept of democracy in education: Folkbildning and the state, opposites converge and gets established through the concept of democracy..
Publisert 1. feb. 2019 09:50 - Sist endret 6. mai 2020 13:13