Bosse Bergstedt

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Professor
Kontakt
+4769608076
Studiested
Halden
Kontornr.
-

Nyheter

"Världen kallar fram kunskap" i S.O.S, Skola och Samhälle, 20 maj 2019.

https://www.skolaochsamhalle.se/tavlan/bosse-bergstedt-varlden-kallar-fram-kunskap/

Faglige interessen

I mitt utforskande av pedgagogiska fenomen strävar jag efter att koppla ihop liv och kunskap. Vilket gör att jag uppfattar lärande som ett pågånde blivande som ständigt befinner sig i rörelse. Vad innebär detta och vad får det för betydelse för forskning och praktik?  Är det möjligt att vidga förståelsen för hur kunskap blir till om vi uppfattar verklighet på ett annorlunda sätt? Mitt intresse för pedagogisk filosofi, vetenskapsteori och metodologi har fört till det som jag idag kallar för ontoanalys. Ett utforskande där ontologi och epistemologi tänks samman och där inspiration i första hand kommer från posthumanistisk pedagogik. Här samlas perspektiv som vill minska vetenskapens antroprocentrism och prioriotering av det mänskliga subjektet. Genom att djur, natur, materia och kroppar ges agens och ses som aktörer överskrids gränser och uppdelningar, vilket möjliggör för ny förståelse av den produktion av blivande som ständigt fortgår.

Undervisning

Undervisning och handledning ger möjlighet att medverka till kunskap i blivande, till dynamiska och kreativa processer som är med till att skapa förändring av såväl lärare som studenter. Undervisar i pedagogik på grund- och forskarutbildningar och handleder masters- och doktorsavhandlingar. Har handlett nio disputerade doktorander.

Bakgunnd

Folkhögskollärare, 1985, Fil dr i pedagogik, 1998, Docent i pedagogik, 2003, Professor i pedagogik, 2010.

Siste publikatsjoner

Lorentz, Hans, och Bergstedt, Bosse, (2018) "När interkulturella perspektiv möter religionsdidaktikens utmaningar" i Interkulturell religionsdidaktik. Utmaningar och möjligheter, Frank, Olof och Thalén, Peder, red. Lund: Studentlitteratur.

Bergstedt, Bosse, red (2017) Posthumanistisk pedagogik. Teori, undervisning och forskningspraktik. Malmö: Gleerups.

Bergstedt, Bosse och Herbert, Anna (2017) Pedagogik för förändring. Röster som utmanat kunskap och samhälle. Lund: Studentlitteratur.

Bergstedt, Bosse och Jober, Anna, red (2016) Kunskap för nya verkligheter. Lunds universitet: Gränsløs, nr 7, 2016. Tidskrift för studier av Öresundsregionens historia, kultur och samhälle.

Lorentz, Hans och Bergstedt, Bosse, red (2016) Interkulturella perspektiv.Pedagogik i mångkulturella lärandemiljöer. Lund: Studentlitteratur.

Forskningsmiljøer

Forskning görs oftast bäst i samverkan med flera. Tre aktiva forskningsmiljöer bidrar till inspiration och nytänkande.

Posthumanistisk pedagogik, tvärvetenskaplig forskargrupp i Köpenhamn.

Post-approaches to Education, nätverk inom NERA, 

https://neranetwork22.wordpress.com.

INTRA - Expressive Arts. Education and Reserach, forskar om estetisk pedagogik,

http://5ba3bbc315708.yolasitebuilder.loopia.com

 

 

Publisert 1. feb. 2019 09:50 - Sist endret 21. mai 2019 12:21