Camilla Häbler

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608110
+4790204539
Studiested
Halden
Kontornr.
F1-067

Faglige interesser

 • Norsk og nordisk skjønnlitteratur
 • Litteraturdidaktikk

 • Barne- og ungdomslitteratur

Undervisning

Bakgrunn

 • Høgskolepedagogikk, HiØ
 • Master i nordisk litteratur, UiO
 • Cand. mag. med nordisk, statsvitenskap og fransk, HiØ og UiO
 • Allmennlærer, HiØ

Verv

 • Trinnleder for femårig grunnskolelærerutdanning 5-10

 

Publikasjoner

 • Häbler, Camilla & Elisenberg, Marion (2020). Et litteraturdidaktisk blikk på en bærekraftig utvikling.
 • Häbler, Camilla & Elisenberg, Marion (2020). Ord + bilde = sant. Bildebøker – en kilde til leselyst og læring.
 • Häbler, Camilla & Elisenberg, Marion (2020). Ord + bilde = sant. Bildebøker – en kilde til leselyst og læring.
 • Häbler, Camilla & Elisenberg, Marion (2020). Ord + bilde = sant. Bildebøker – en kilde til leselyst og læring.
 • Häbler, Camilla & Elisenberg, Marion (2020). Ord + bilde = sant. Bildebøker – en kilde til leselyst og læring.
 • Häbler, Camilla & Elisenberg, Marion (2020). «Å få bokstavene til å låte i en digital skolehverdag».
 • Häbler, Camilla & Elisenberg, Marion (2019). "Bøker kan aldri erstattes".
 • Häbler, Camilla & Elisenberg, Marion (2019). Økokritiske litteratursamtaler med utgangspunkt i bildebøker.
 • Häbler, Camilla & Elisenberg, Marion (2018). Digitalisering i begynneropplæringen med fokus på skriftspråkopplæringen.
 • Häbler, Camilla; Elisenberg, Marion & Næsje, Ragnhild Louise (2018). MAGLU-studentenes profesjonsfaglige og norskdidaktiske refleksjon.
 • Häbler, Camilla; Elisenberg, Marion & Næsje, Ragnhild Louise (2018). Refleksjon som læringsverktøy: MAGLU-studentenes profesjonsfaglige og norskdidaktiske refleksjon.
 • Häbler, Camilla & Elisenberg, Marion (2017). Litteraturdidaktikk i et danningsperspektiv: Bildebøker og den litterære samtalen.
 • Häbler, Camilla & Elisenberg, Marion (2016). "Et blikk på skrivekulturen i to femteklasser.".
 • Häbler, Camilla & Elisenberg, Marion (2016). Skriving i det flerspråklige klasserommet.
 • Häbler, Camilla & Elisenberg, Marion (2015). Prosessorientert sjangerpedagogikk i det flerspråklige klasserommet. Et blikk på skrivekulturen i to femteklasser.
 • Häbler, Camilla & Elisenberg, Marion (2015). Sjangerpedagogikk i det flerkulturelle klasserommet.
 • Elisenberg, Marion & Häbler, Camilla (2014). Sjangerpedagogikk på mellomtrinnet.
 • Häbler, Camilla & Elisenberg, Marion (2014). Sjangerskriving i grunnskolen.
 • Häbler, Camilla (2012). Mennesker på vandring - litteratur i bevegelse.
 • Häbler, Camilla (2011). Den andre leseopplæringen.
 • Häbler, Camilla (2010). Lesing som grunnleggende ferdighet.
 • Häbler, Camilla (2010). Norskfaget i overgangen mellom ungdomsskole og videregående skole.
 • Häbler, Camilla (red.) (2009). Lesing for lærere på barnetrinnet 1 (30 stp.)- Kompetanse for kvalitet.
 • Häbler, Camilla (2009). Studieplan for "Lesing for lærere på barnetrinnet 1", 30 studiepoeng.
 • Häbler, Camilla (2007). En retorisk dance macabre: Språk, ironi og meningsbevegelse i Thure Erik Lunds Grøftetildragelsesmysteriet.
 • Häbler, Camilla (2007). Kvinner i litteraturen: Om Beate Grimsruds roman Å smyge forbi en øks (1998), Sara Stridsbergs roman Drömfakulteten (2006) og Katrine Marie Guldagers novellesamling København (2004).

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:25 - Sist endret 22. sep. 2019 21:19