Christina Berg Tveitan

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608446
Studiested
Halden
Kontornr.
E1-044

Faglige interesser

  • Språktilegnelse og språkutvikling 
  • Norsk som andrespråk

Undervisning

Underviser i norsk innenfor følgende områder: 

Andrespråkspedagogikk 1, 1.-10. trinn: Grunnleggende andrespråkspedagogikk i grunnskolen

Andrespråkspedagogikk 1, 11.-13. trinn: Grunnleggende andrespråkspedagogikk i videregående skole

Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, heltid: Språk, tekst og matematikk

Bachelorstudium i barnehagelærerutdanning, deltid: Språk, tekst og matematikk

Regional ordning for kompetanseutvikling i barnehagen (REKOMP)

Desentralisert ordning for kompetanseutvikling (DEKOMP)

Bakgrunn

Masteroppgave (2019) Fra enstavet appellativ til dobbelt bestemthet: Studie av substantivfraser i den muntlige  utviklingen av norsk som andrespråk (under publisering).

Publikasjoner

  • Tveitan, Christina Berg (2019). Acquisition of noun phrases in spontaneous speech for children with Norwegian as their second language..
  • Tveitan, Christina Berg & Søfteland, Åshild (2019). Fra enstavet appellativ til dobbelt bestemthet: Studie av substantivfraser i den muntlige utviklingen av norsk som andrespråk..
  • Tveitan, Christina Berg (2017). Når nynorsk blir spynorsk: Ei undersøking i kva for haldningar elevane i barne- og ungdomsskulen har til sidemålet sitt.
Publisert 29. aug. 2019 13:09 - Sist endret 22. sep. 2019 22:30