Dag Sørmo

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Førstelektor
Kontakt
+4769608116
Studiested
Halden
Kontornr.
E1-054

Faglige interesser

Jeg har arbeidet i grunnskolen siden 1975, men i en periode også med andre kommunale arbeidsoppgave med personal og informasjonsarbeid før jeg begynte på høgskolen i Østfold i 2009. Jeg er nå førstelektor i pedagogikk og arbeider med spesialpedagogikk. For tiden er jeg emneansvarlig for "Emne 3: Sosiale og emosjonelle vansker" i Masterutdanningen i Spesialpedagogikk og underviser også på emnet om "Rådgiving og innovasjon". I tillegg underviser jeg i videreutdanningsprogrammet i spesialpedagogikk ved "HiØ Videre".

Undervisning

Jeg har undervist og vært kontaktlærer på alle klassetrinn i Grunnskolen i nesten tretti år.

I høgskolen har jeg undervist i grunnleggende pedagogikk, i den tidligere Allmennlærerutdanningen og i Grunnskolelærerutdanningen. Temaene har vesentligst vært innenfor det spesialpedagogiske området.

For tiden arbeider jeg mest med masterutdanning i spesialpedagogikk.

I tillegg underviser jeg i videreutdanningsprogrammene ved "Høgskolen i Østfold Videre" (HiØ Videre) innenfor Klasseledelse, Veiledning, programmet "Ny som lærer" og spesialpedagogikk Grunnleggende enhet, 1. avd. Spesialpedagogikk og 2. avd, Spesialpedagogikk.

Bakgrunn

Jeg er utdannet allmennlærer og har videreutdanning i KRLE, Spesialpedagogikk 1. - 2.avd,,  Systemisk familieareid, Veiledning, Klasseledelse, Høgskolepedagogikk og er Master i spesialpedagogikk. Nå er jeg førstelektor med arbeidsoppgaver vesentligst på masterprogrammet.

Jeg er spesielt opptatt av kommunikasjon og veiledningsarbeid knyttet til ulike atferdsuttrykk. Jeg forsøker å formidle en systemisk tilnærming i pedagogikken og bidra til at lærere utvikler kompetanse og empowerment i forhold til å løse vanskelige situasjoner i hverdagen. Dette gjelder både arbeidet i klasserommet, men også mellom kolleger og mellom skole og hjem.

Verv

Jeg er tillitsvalgt for ansatte ved høgskolen i Østfold for medlemmer av Utdanningsforbundet.

Frem til medio 2019 sitter jeg i fylkesstyret i UDF Østfold og er valgt inn i Utdanningsforbundets representantskap.

Samarbeid

Jeg har i mange år hatt et tett samarbeid med professor Roger Sträng og dosent Roald Jensen. Sammen har vi arbeidet med forskning og utviklingsarbeid i skole og barnehage og presentert dette gjennom deltakelse på nasjonale og internasjonale konferanser og gjennom artikler og bøker.

Emneord: Kommunikasjon, Atferd, Reflekterende team, skoleutvikling, Veiledning

Publikasjoner

 • Sørmo, Dag; Jensen, Roald; Hoff-Jenssen, Reidun & Karlsen, Kristine Høeg (2018). Teachers' professional knowledge. A critical analysis of newly qualified teachers' experiences, knowledge and roles - do they matter: for whom and for what?, In Roman Dorczak (ed.),  Leading and Managing for Development.  Jagiellonian University Institute of Public Affairs.  ISBN 9788365688231.  KAPITTEL.
 • Sørmo, Dag & Sträng, Dan Roger (2018). Can Teacher Empowerment Contribute to Better Learning?, In Roman Švaříček (ed.),  Re-thinking Teacher Professional Education: Using Research Findings for Better Learning.ICET 2017 61st World Assembly Yearbook of Teacher Education.  Nakladatelství Masarykovy univerzity.  ISBN 978-80-210-9103-0.  Kapittel 12.  s 152 - 162 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sørmo, Dag & Æsøy, Knut Ove (2018). What about Tigger and Piglet in school today? - A metaphor about children with challenging behaviour., In Roman Dorczak (ed.),  Leading and Managing for Development.  Jagiellonian University Institute of Public Affairs.  ISBN 9788365688231.  Artikkel.  s 116 - 123
 • Sträng, Dan Roger & Sørmo, Dag (2017). A tool for school. The significance of guidance with reflecting team and empowerment in school, In Ilze Ivanova & Neimane Signe (ed.),  Leading for Equity and Quality in Education.  Rigas Izglitibas un informativi metodskiais centrs.  ISBN 978-9934-8336-5-6.  Kapittel 6.  s 80 - 93
 • Sträng, Dan Roger; Sørmo, Dag & Navestad, Anne (2016). The Reflecting Team as a Way of Making Leadership, In Tim Hurley & Eileen O´Connor (ed.),  Leadership for Future. Focused Education and Learning for All.  Drumcondra Education Centre.  ISBN 978-1-5262-0611-4.  Kap 11.  s 182 - 194
 • Sträng, Dan Roger & Sørmo, Dag (2015). Professional Guidance of School Teachers, In Seppo Pulkkinen; Pekka Kanervio & Mika Risku (ed.),  More trust, less control - less work? : culture of trust as a basis of educational leadership and school improvement.  University of Jyväskylä.  ISBN 978-951-39-6286-9.  Kapittel 6.  s 62 - 73
 • Sørmo, Dag (2015). Reflecting teams as a tool to meet pedagogical challenges, In Seppo Pulkkinen; Pekka Kanervio & Mika Risku (ed.),  More trust, less control - less work? : culture of trust as a basis of educational leadership and school improvement.  University of Jyväskylä.  ISBN 978-951-39-6286-9.  Kap. 12.  s 143 - 158
 • Jensen, Roald & Sørmo, Dag (2014). LOV - en strategi for kvalitetsutvikling i skolen, I: Anne Beate Reinertsen; Berit Groven; Kerstin Agneta Knutas & Astri Holm (red.),  FoU i praksis 2013. Artikkelsamling fra konferanse om praksisrettet FoU i lærerutdanning.  Akademika forlag.  ISBN 978-82-321-04215.  -.  s 153 - 160
 • Sträng, Dan Roger & Sørmo, Dag (2014). How to Remain Balanced When Developing a New Kind of Leadership. Vodenje v vzgoji in izobraževanju.  ISSN 1581-8225.  12(S), s 97- 108
 • Sørmo, Dag & Jensen, Roald (2013). LOV - en strategi for å fremme læring. Cepra-striben - tidsskrift for Evaluering i Praksis.  ISSN 1903-8143.  (14), s 66- 73
 • Sträng, Dan Roger & Sørmo, Dag (2012). Pedagogic Leadership Based on Culture Analysis and Mentoring, In Steinunn Helga Lárusdottir; Ólafur Jóhannsson & Börkur Hansen (ed.),  Education and Practice of School Leaders: The Ethical Dimension: Proceedings of the 20th Annual Meeting of the European Network for Improving Research and Development in Education Leadership and Management, ENIRDELM, September 22-24 2011.  School of Education, University of Iceland.  ISBN 978-9935-9025-4-2.  Kapittel.  s 89 - 95

Se alle arbeider i Cristin

 • Sørmo, Dag; Dypedahl, Magne; Myklevold, Gro Anita; Jensen, Magne Skibsted & Bøhn, Henrik (2016). Livet som lærer. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205490864.  216 s.
 • Sørmo, Dag; Sträng, Dan Roger; Jensen, Roald & Lazarová, Bohumíra (2016). Podpora uceni ve skolach. Masaryk University.  ISBN 978-80-210-8310-3.  147 s.
 • Sørmo, Dag; Sträng, Dan Roger; Jensen, Roald & Lazarová, Bohumíra (2016). Støtte til læring i skolen. Masaryk University.  ISBN 978-80-210-8312-7.  155 s.
 • Sørmo, Dag; Sträng, Dan Roger; Jensen, Roald & Lazarová, Bohumíra (2016). Support for Learning in Schools. Masaryk University.  ISBN 978-80-210-8311-0.  155 s.
 • Jensen, Roald; Sträng, Dan Roger & Sørmo, Dag (2014). Kvalitetsutvikling fra klasserommet Oppsummering av LOV-prosjektet. Oplandske Bokforlag.  ISBN 978-82-7518-229-4.  178 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sträng, Dan Roger & Sørmo, Dag (2019). Digital Literacy and Critical Thinking in Norway.
 • Sørmo, Dag (2019). How to use Reflecting Team to learn about "The difficult conversation".
 • Sørmo, Dag (2019). Læreren er blitt syndebukk for inkompetente politikeres populistiske beslutninger. Hvorfor?. afteposten. Vis sammendrag
 • Sørmo, Dag (2019, 15. februar). Rekruttering av lærerutdannere. [Radio].  NRK Dagsnytt, lokal og riksnyheter, Nyhetslunsj på P2. Vis sammendrag
 • Sørmo, Dag (2019). Trenger vi politikerspesialisten?. Utdanning.  ISSN 1502-9778.  (2), s 54- 56
 • Sørmo, Dag (2019). Vi trenger politikerspesialisten. Utdanning.no.
 • Sørmo, Dag & Sträng, Dan Roger (2019). How to use Reflecting Team to learn about “The difficult conversation”.
 • Sørmo, Dag; Sträng, Dan Roger; Kirstinä, Anna; Elisdottir, Gudrun Vala; Mureniene, Jurate & Sirola-Korhonen, Kristiina (2019). Active Citizenship. A guide of putting ideas into work.
 • Herfindal, Torunn; Jensvoll, Maja Henriette & Sørmo, Dag (2018). The Merging Processes Between Universities and University Colleges in Norway - teacher educators’ perspectives.
 • Jensen, Roald & Sørmo, Dag (2018). Teachers’ professional knowledge. A critical analysis of expectations and experiences when newly qualified teachers have their first year in school..
 • Sørmo, Dag; Havlikova, Sonã & Sträng, Dan Roger (2018). Interesting event or useful experience? Can a visit to another country's education system be significant for increased understanding and development?.
 • Sträng, Dan Roger & Sørmo, Dag (2017). Can teacher empowerment contribute to better learning?, In 2017 ICET (ed.),  Re-thinking teacher professional education: using research findings for better learning: 61st World Assembly ICET 2017: Book of abstracts.  Nakladatelství Masarykovy univerzity.  ISBN 978-80-210-8611-1.  69.
 • Sørmo, Dag; Jensen, Roald; Karlsen, Kristine Høeg & Hoff-Jenssen, Reidun (2017). Teachers' professional knowledge. A critical analysis of newly qualified teachers' experiences, knowledge and roles - do they matter: for whom and for what?.
 • Sørmo, Dag & Skjong, Hans Joseph (2017, 14. mars). Han utdanner lærere, men er selv ukvalifisert som lærer.. [Internett].  Utdanning.no. Vis sammendrag
 • Sørmo, Dag & Sträng, Dan Roger (2017). Can teacher empowerment contribute to better learning?.
 • Sørmo, Dag & Æsøy, Knut Ove (2017). What about Tigger and Piglet in School today?. Vis sammendrag
 • Jensen, Magne Skibsted; Sørmo, Dag; Dypedahl, Magne; Myklevold, Gro Anita & Bøhn, Henrik (2016). Livet som lærer. Høgskoleavisa - HiØ.
 • Jensen, Magne Skibsted; Sørmo, Dag; Dypedahl, Magne; Myklevold, Gro Anita & Bøhn, Henrik (2016). Ny som Lærer.
 • Sørmo, Dag (2016). Det er så stille rundt lærerutdannerne. Utdanningsnytt.no.  1, s 40- 41
 • Sørmo, Dag (2016). Livet som lærer.
 • Sørmo, Dag (2016). Reflexe a práce s reflektujícími týmy v práci mentora – norské zkušenosti (Reflection and reflecting teams in mentor work - Norwegian experience).. Czech Association of Mentoring in Education. Vis sammendrag
 • Sørmo, Dag (2016). Veiledning med reflekterende team. Forelesning og workshop på Dronnings Mauds Minne, Trondheim. Vis sammendrag
 • Sørmo, Dag & Klara, Zaleska (2016). Reflekterende prosesser i læreryrket - en måte å endre tenkningen på..
 • Sørmo, Dag; Sträng, Dan Roger; Lazarová, Bohumíra & Pol, Milan (2016). Supporting Learning in Schools.
 • Sørmo, Dag; Sträng, Dan Roger & Navestad, Anne (2016). A tool for school - reflective empiricism in a team of teachers.
 • Sørmo, Dag (2015). Elever med sosiale og emosjonelle vansker, I: Eli Kari Høihilder & Ole Alexander Gulbrandsen (red.),  Pedagogikk og elevkunnskap i grunnskolelærerutdanningen.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205487871.  Kapittel 15.  s 214 - 227
 • Sørmo, Dag (2015). Reflecting Team as a tool for empowerment. Vis sammendrag
 • Sørmo, Dag & Sträng, Dan Roger (2015). Gregory Batesons kommunikasjonsteori - innspill til debatt..
 • Sørmo, Dag; Sträng, Dan Roger & Navestad, Anne (2015). The Reflecting Team as a way of developing Leadership.
 • Sørmo, Dag; Sträng, Dan Roger & Navestad, Anne (2015). The Reflecting Team as a way of making leadership. Leadership for Future Focused Education and Learning for all.  s 182- 194 Vis sammendrag
 • Sträng, Dan Roger; Jensen, Magne & Sørmo, Dag (2014). Den gode samtalen mellom barnehage och høgskole.
 • Sträng, Dan Roger & Sørmo, Dag (2014). Professional Guidance of School Teachers.
 • Sørmo, Dag (2014). -Det må bli stas å bli lærer. Moss Avis.
 • Sørmo, Dag (2014). En lærerutdanner er også lærer og må lønnes slik. Utdanning.  ISSN 0804-3321.  (10), s 22
 • Sørmo, Dag (2014). Hva vet Erna om lærerutdanningen?. Moss Avis.  s 30- 31
 • Sørmo, Dag (2014). Hva vet regjeringen om lærerutdanning i Norge?. Utdanningsnytt.no.
 • Sørmo, Dag (2014). Jeg vil være drømmelæreren. Fredriksstad Blad.  s 9- 9
 • Sørmo, Dag (2014). Jeg vil være drømmelæreren. Sarpsborg Arbeideravis.
 • Sørmo, Dag (2014). Jeg vil være drømmelæreren. Halden Arbeiderblad.
 • Sørmo, Dag (2014). Jeg vil være drømmelæreren. Smaalenenes avis.  s 14- 14
 • Sørmo, Dag (2014). Klasseledelse som oppstartsaktivitet.
 • Sørmo, Dag (2014). Konkurransedyktige lærere. Utdanningsnytt.no. Vis sammendrag
 • Sørmo, Dag (2014). Konkurransedyktige lærere. Sarpsborg Arbeideravis.
 • Sørmo, Dag (2014). Reflecting team as a tool to meet pedagogical challanges.
 • Sørmo, Dag (2014). Skal vi utdanne lærere i Østfold?. Sarpsborg Arbeiderblad.
 • Sørmo, Dag (2014). Skal vi utdanne lærere i Østfold?. Halden Arbeiderblad.  s 7
 • Sørmo, Dag (2014). Skal vi utdanne lærere i Østfold?. Utdanningsnytt.no.
 • Sørmo, Dag (2014). Var det slik du hadde tenkt det, Erna Solberg?. Utdanning.  ISSN 1502-9778.  15, s 27- 27
 • Sørmo, Dag (2014). Var det slik du hadde tenkt det, Erna Solberg?. Utdanningsnytt.no.  1
 • Sträng, Dan Roger; Jensen, Magne & Sørmo, Dag (red.) (2013). KARIB-prosjektet: Kulturanalyse og reflekterende prosesser i barnehagen. Rapport (Høgskolen i Østfold). 6.
 • Sträng, Dan Roger; Jensen, Magne & Sørmo, Dag (2013). Reflective Leadership or Critical Friends?.
 • Sträng, Dan Roger; Jensen, Magne & Sørmo, Dag (2013). Reflective Leadership or Critical Friends?, In Eystein Arntzen (ed.),  Educating for the future, 38th Annual Conference of the Association for Teacher Education in Europe, Halden, 22th - 25th August, 2013.  Høgskolen i Østfold.  Abstract.  s 211 - 212
 • Sträng, Dan Roger & Sørmo, Dag (2013). How to remain balanced when developing a new kind of leadership.
 • Sørmo, Dag (2013). Den profesjonelle samtalen.
 • Sørmo, Dag (2013). Klasseledelse og læringsmiljø - Del 2.
 • Sørmo, Dag (2013). Klasseledelse og læringsmiljø, del 1.
 • Sørmo, Dag (2013). Lønns- og arbeidsvilkår. Utdanning.  ISSN 1502-9778.  (5), s 55- 55
 • Sørmo, Dag & Jensen, Roald (2013). Forskningsprosjektet LOv - Læring og Vurdering - om kvalitetsutvikling i skolen.
 • Sørmo, Dag & Jensen, Roald (2013). Learning and Assesment (LaA) - A strategy for school development.
 • Sørmo, Dag & Jensvoll, Maja Henriette (2013). Hvem vil bli lærerutdanner?. Utdanning.  ISSN 1502-9778.  (8), s 39- 39 Vis sammendrag
 • Sørmo, Dag; Jensvoll, Maja; Garborg, Kitty; Herfindal, Torunn & Karlsen, Randi Moxnes (2013). Lærerutdannere og deres lønnsutvikling: Hvorfor er jeg som lærerutdanner mindre verdt enn det jeg var som lærer?. Utdanningsnytt.no.
 • Sørmo, Dag; Sträng, Dan Roger & Jensen, Magne (2013). Hva skjer når vi intervenerer en virksomhet med reflekterende kultur?.
 • Sträng, Dan Roger; Jensen, Magne & Sørmo, Dag (2012). Kulturanalyse og Reflekterende Prosesser i Barnehagen (KARIB). Rapport från ett utvecklingsarbete.
 • Sträng, Dan Roger; Jensen, Magne & Sørmo, Dag (2012). Læring og Vurdering- om kvalitetsutvikling i skolen.
 • Sträng, Dan Roger; Jensen, Roald & Sørmo, Dag (2012). Learning and Assessment - A strategy for school development.
 • Sträng, Dan Roger & Sørmo, Dag (2012). Improving the mode of reflectiveness of educational leaders by a third-party intervention.
 • Sørmo, Dag (2012). Den gode veiledningen.
 • Sørmo, Dag (2012, 08. juni). Hva er viktigste saka for deg på årsmøtet?.  Utdanning.
 • Sørmo, Dag (2012). Hverdagsutfordringer i skolen.
 • Sørmo, Dag (2012). KARIB-prosjektet.
 • Sørmo, Dag (2012). Klasseledelse.
 • Sørmo, Dag (2012). "Må fronte lærerutdannerne". Utdanningsnytt.no.
 • Sørmo, Dag (2012). Samtalen i skole og barnehage.
 • Jensen, Magne; Sträng, Dan Roger & Sørmo, Dag (2011). Reflective processes in teambased learning through mentoring.
 • Sträng, Dan Roger & Sørmo, Dag (2011). Reflective Processes Through Mentoring for Developing and Sustaining Pedagogic Leadership.
 • Sørmo, Dag & Jensen, Roald (2011). LOV - en strategi for kvalitetsvurdering i skolen.
 • Sørmo, Dag & Sträng, Dan Roger (2011). Presentasjon av KARIB-prosjektet (PPT-loop).
 • Jensen, Magne & Sørmo, Dag (2010). KARIB-prosjektet. Vis sammendrag
 • Sørmo, Dag (2010). Den vanskelige samtalen.
 • Sørmo, Dag & Sträng, Dan Roger (2010). Foredrag på samling for nytilsatte førskolelærere og skoleadministrasjonen i Askim kommune.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:26 - Sist endret 23. sep. 2019 00:22