Dan Roger Sträng

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Professor
Kontakt
+4769608346
+46702014370
Studiested
Halden
Kontornr.
E1-054

Faglige interesser

 • Kulturanalyse og aktørberedskap i organisasjoner
 • Utvikling av offentlig virksomhet  
 • Rådgivning og profesjonsveiledning  
 • Innovasjon

Undervisning

Bakgrunn

Arbeidserfaring

 • 2015 - d.d.: Professor i Pedagogikk, Høgskolen i Østfold
 • 2011 – 2015: Førsteamanuensis, Høgskolen i Østfold
 • 2007 - 2010: Høgskolelektor, Høgskolen i Østfold

Utdanning

 • 2012: Filosofie Doktorsexamen, Karlstad University
 • 1997: University Certificate (UC) in School Management, Örebro University, Skolledarhögskolan
 • 1978: Gymnasielärarexamen, Göteborgs Universitet, Institutionen för yrkespedagogik,

Verv

Reviewer for:

 • Acta Didactica
 • Norsk Pedagogisk Tidskrift
 • Scandinavian Journal of Vocations in Development (SJVD)
 • Tidskrift for psykisk helsearbeid

Sakkyndig for:

 • Høgskolen i Innlandet
 • OsloMet - Storbyuniversitetet
 • Nord Universitet
 • Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU)
 • UiT - Norges arktiske universitetet

Samarbeid

Prosjekter

Forskergrupper

Emneord: kulturanalyse, aktørberedskap i organisasjoner, organisasjonsutvikling, rådgivning, profesjonsveiledning, Innovasjon

Publikasjoner

 • Sträng, Dan Roger (2020). Max Weber on Various Types of Legitimate Dominance for Leaders: A Longitudinal Study of Adults’ View of Play and Learning in Preschool. Vodenje v vzgoji in izobraževanju.  ISSN 1581-8225.  18(1), s 105- 120
 • Giske, Elisabeth; Moe, Pål Kristian & Sträng, Dan Roger (2019). Lærerutdanning og digital musikkundervisning- Glimt av universet med det ukjente som mål, men med en digital gråsone på lovverk og særavtaler, I: Kristine Høeg Karlsen & Gunhild Brænne Bjørnstad (red.),  Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Nye perspektiver på estetiske og tverrfaglige undervisningsmetoder som redskap i pedagogisk virksomhet.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215029979.  Kapittel 10.  s 193 - 208
 • Sørmo, Dag & Sträng, Dan Roger (2019). How To Be Prepared for the Difficult Conversation. Vodenje v vzgoji in izobraževanju.  ISSN 1581-8225.  17(3), s 75- 92 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sträng, Dan Roger (2018). 21st Century Skills for Lifelong Learning, In Roman Švaříček (ed.),  Re-thinking Teacher Professional Education: Using Research Findings for Better Learning.ICET 2017 61st World Assembly Yearbook of Teacher Education.  Nakladatelství Masarykovy univerzity.  ISBN 978-80-210-9103-0.  Kapittel 3.  s 30 - 41 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sträng, Dan Roger (2018). The School Leader as Ideal Type: How to Reconcile Max Weber with the Concept of School Culture, In Fahriye Altinay (ed.),  Open and Equal Access for Learning in School Management.  IntechOpen.  ISBN 9781789231748.  Chapter 3.  s 41 - 56 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sørmo, Dag & Sträng, Dan Roger (2018). Can Teacher Empowerment Contribute to Better Learning?, In Roman Švaříček (ed.),  Re-thinking Teacher Professional Education: Using Research Findings for Better Learning.ICET 2017 61st World Assembly Yearbook of Teacher Education.  Nakladatelství Masarykovy univerzity.  ISBN 978-80-210-9103-0.  Kapittel 12.  s 152 - 162 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sträng, Dan Roger (2017). Handledning och kulturkompetens, I: Magne Skibsted Jensen; Geir Sverre Luthen & Thorbjørn Karlsen (red.),  Veiledning og oppdagelse.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205488281.  Kapittel 10.  s 203 - 219
 • Sträng, Dan Roger & Sørmo, Dag (2017). A tool for school. The significance of guidance with reflecting team and empowerment in school, In Ilze Ivanova & Neimane Signe (ed.),  Leading for Equity and Quality in Education.  Rigas Izglitibas un informativi metodskiais centrs.  ISBN 978-9934-8336-5-6.  Kapittel 6.  s 80 - 93
 • Sträng, Dan Roger; Berg, Gunnar & Sundh, Frank (2016). Kulturanalys i förskolor och skolor, I: Ulrika Auno; Gunnar Berg & Frank Sundh (red.),  Metodhandbok för förskolechefer och rektorer.  Studentlitteratur AB.  ISBN 978-91-44-11507-8.  Kapittel 3.  s 41 - 75
 • Sträng, Dan Roger; Sørmo, Dag & Navestad, Anne (2016). The Reflecting Team as a Way of Making Leadership, In Tim Hurley & Eileen O´Connor (ed.),  Leadership for Future. Focused Education and Learning for All.  Drumcondra Education Centre.  ISBN 978-1-5262-0611-4.  Kap 11.  s 182 - 194
 • Høihilder, Eli Kari & Sträng, Dan Roger (2015). Læring og læreprosesser, I: Eli Kari Høihilder & Ole Alexander Gulbrandsen (red.),  Pedagogikk og elevkunnskap i grunnskolelærerutdanningen.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205487871.  Kapittel 6.  s 84 - 93
 • Sträng, Dan Roger (2015). Grunnleggende ferdigheter for læring og forståelse, I: Eli Kari Høihilder & Ole Alexander Gulbrandsen (red.),  Pedagogikk og elevkunnskap i grunnskolelærerutdanningen.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205487871.  Kapitel 7.  s 94 - 104
 • Sträng, Dan Roger & Kise, Marianne (2015). The Department of Enthusiasm, In Seppo Pulkkinen; Pekka Kanervio & Mika Risku (ed.),  More trust, less control - less work? : culture of trust as a basis of educational leadership and school improvement.  University of Jyväskylä.  ISBN 978-951-39-6286-9.  Kapittel 3.  s 25 - 33
 • Sträng, Dan Roger & Sørmo, Dag (2015). Professional Guidance of School Teachers, In Seppo Pulkkinen; Pekka Kanervio & Mika Risku (ed.),  More trust, less control - less work? : culture of trust as a basis of educational leadership and school improvement.  University of Jyväskylä.  ISBN 978-951-39-6286-9.  Kapittel 6.  s 62 - 73
 • Sträng, Dan Roger (2014). A Polyphonic Reanalysis Instrument for Understanding School Cultures. Journal of International Scientific Publications: Educational Alternatives.  ISSN 1314-7277.  12, s 450- 459
 • Sträng, Dan Roger (2014). Culture Analysis and Reflective Processes in Preschool- Reflective Leadership or Critical Friends. Journal of International Scientific Publications: Educational Alternatives.  ISSN 1314-7277.  12, s 460- 468
 • Sträng, Dan Roger & Sørmo, Dag (2014). How to Remain Balanced When Developing a New Kind of Leadership. Vodenje v vzgoji in izobraževanju.  ISSN 1581-8225.  12(S), s 97- 108
 • Sträng, Dan Roger (2013). Change agents of school cultures - the requirement of adaptable analytic tools, In Mualla Aksu; Ali Sabanci & Türkan Aksu (ed.),  Educational leaders as change agents: Meeting an uncertain future.  Akdeniz University: Faculty of education.  ISBN 978-605-4483-15-0.  -.  s 89 - 98
 • Sträng, Dan Roger (2013). Introduktion, I: Dan Roger Sträng; Magne Jensen & Dag Sørmo (red.),  KARIB-prosjektet: Kulturanalyse og reflekterende prosesser i barnehagen.  Høgskolen i Østfold.  ISBN 978-82-7825-427-1.  Kapitel 1.  s 7 - 11
 • Sträng, Dan Roger (2013). Kulturanalys på Harekas, I: Dan Roger Sträng; Magne Jensen & Dag Sørmo (red.),  KARIB-prosjektet: Kulturanalyse og reflekterende prosesser i barnehagen.  Høgskolen i Østfold.  ISBN 978-82-7825-427-1.  Kapitel 6.  s 61 - 79
 • Sträng, Dan Roger (2012). Vejledning i det senmoderne, I: Thorbjørn Karlsen (red.),  Vejledning under nye vilkår. Skabende processer i mødet mellem vejleder og den vejledte.  Forlaget Klim.  ISBN 9788771291537.  Kapitel 6.  s 103 - 120
 • Sträng, Dan Roger (2012). Vejledning til udvikling og forandring, I: Thorbjørn Karlsen (red.),  Vejledning under nye vilkår. Skabende processer i mødet mellem vejleder og den vejledte.  Forlaget Klim.  ISBN 9788771291537.  Kapitel 11.  s 189 - 201
 • Sträng, Dan Roger & Sørmo, Dag (2012). Pedagogic Leadership Based on Culture Analysis and Mentoring, In Steinunn Helga Lárusdottir; Ólafur Jóhannsson & Börkur Hansen (ed.),  Education and Practice of School Leaders: The Ethical Dimension: Proceedings of the 20th Annual Meeting of the European Network for Improving Research and Development in Education Leadership and Management, ENIRDELM, September 22-24 2011.  School of Education, University of Iceland.  ISBN 978-9935-9025-4-2.  Kapittel.  s 89 - 95
 • Sträng, Dan Roger (2011). Handledning för utveckling och förändring, I: Thorbjørn Karlsen (red.),  Veiledning under nye vilkår : skapende prosesser i møtet mellom veileder og veisøker.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-41535-5.  Kapittel 11.  s 195 - 207
 • Sträng, Dan Roger (2011). Handledning i det senmoderna, I: Thorbjørn Karlsen (red.),  Veiledning under nye vilkår : skapende prosesser i møtet mellom veileder og veisøker.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-41535-5.  Kapittel 6.  s 105 - 123
 • Sträng, Dan Roger; Berg, Gunnar & Namdar, Kamran (2011). From school development to urban community development, In Tibor Barath & Maria Szabo (ed.),  Does leadership matter?: implications for leadership development and the school as a learning organisation.  Hunsem, University of Szeged.  ISBN 978-963-306-111-4.  Chapter.  s 312 - 314
 • Sträng, Dan Roger (2000). Ödet, lagen och samvetet. Om ledarskap i skolan och administrativ visdom, I: Gunnar Berg (red.),  Dagens viskningar - morgondagens rop. Om framtidens skola och ledarskap.  Gothia, Stockholm.  ISBN 91-7205-275-9.  Kapittel 7.  s 131 - 154

Se alle arbeider i Cristin

 • Sørmo, Dag; Sträng, Dan Roger; Jensen, Roald & Lazarová, Bohumíra (2016). Podpora uceni ve skolach. Masaryk University.  ISBN 978-80-210-8310-3.  147 s.
 • Sørmo, Dag; Sträng, Dan Roger; Jensen, Roald & Lazarová, Bohumíra (2016). Støtte til læring i skolen. Masaryk University.  ISBN 978-80-210-8312-7.  155 s.
 • Sørmo, Dag; Sträng, Dan Roger; Jensen, Roald & Lazarová, Bohumíra (2016). Support for Learning in Schools. Masaryk University.  ISBN 978-80-210-8311-0.  155 s.
 • Jensen, Roald; Sträng, Dan Roger & Sørmo, Dag (2014). Kvalitetsutvikling fra klasserommet Oppsummering av LOV-prosjektet. Oplandske Bokforlag.  ISBN 978-82-7518-229-4.  178 s.
 • Sträng, Dan Roger (2005). Att så för framtiden- en berättelse om vardagsförbättringar i skolan genom kulturanalys. Arbetslivsinstitutet/Hellmans.  ISBN 9789170457302.  10 s.
 • Sträng, Dan Roger; Carlsson, Karl-Erik & Hedwall, Kjell (2004). Försäljning och service. Fakta och övningar. Liber Ekonomi.  ISBN 91-47-07458-2.  236 s.
 • Sträng, Dan Roger; Carlsson, Karl-Erik; Hedwall, Kjell & Arfwidsson, Lennart (2004). Försäljning och service.Lärarh+lösn+cd. Liber.  ISBN 9147074361.  168 s.
 • Sträng, Dan Roger; Carlsson, Karl-Erik; Hedwall, Kjell & Arfwidsson, Lennart (2000). Försäljning och service. Handel. Lärarhandledning. Liber.  ISBN 9147044292.  170 s.
 • Sträng, Dan Roger; Carlsson, Karl-Erik & Hedwall, Kjell (1999). Försäljning och service. Liber Ekonomi.  ISBN 91-47-04238-9.  234 s.
 • Sträng, Dan Roger & Hagelstam, Sara (1997). Reklam i Butik. Liber Ekonomi.  ISBN 91-47-04184-6.  116 s.
 • Sträng, Dan Roger & Carlsson, Karl-Erik (1996). Inköp och varuhantering. Fakta och uppgiftsbok. Liber Hermods.  ISBN 91-23-05546-4.  185 s.
 • Sträng, Dan Roger & Carlsson, Karl-Erik (1995). Bransch- och produktkunskap. Fakta och uppgiftsbok. Liber Hermods.  ISBN 91-23-01342-7.  138 s.
 • Sträng, Dan Roger & Carlsson, Karl-Erik (1994). Inköp och varuhantering. Fakta och uppgiftsbok. Liber Hermods.  ISBN 91-23-01338-9.  185 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Sträng, Dan Roger (2020). Motiverende ledelse i endringsprosesser.
 • Sträng, Dan Roger (2020). Når Barn møter Kultur.
 • Sträng, Dan Roger (2020). Reflekterende team og Gruppemetodikk.
 • Sträng, Dan Roger (2019). In-depth knowledge and understanding of school cultures.
 • Sträng, Dan Roger (2019). Max Weber on various types of legitimate dominance for leaders. A longitudinal study of adults’s view of play and learning in preschool.
 • Sträng, Dan Roger (2019). Ny Hvalerskole – Elevenes tekster.
 • Sträng, Dan Roger (2019). Ny Hvalerskole - ny kultur. Hvor tre blir en....
 • Sträng, Dan Roger (2019). School leader’s need to identify and understand unwanted changes in school culture.
 • Sträng, Dan Roger (2019). Veiledning 1 og 2.
 • Sträng, Dan Roger (2019). Veiledning i endringsprosesser av komplekse organisasjoner.
 • Sträng, Dan Roger & Sørmo, Dag (2019). Digital Literacy and Critical Thinking in Norway.
 • Sørmo, Dag & Sträng, Dan Roger (2019). How to use Reflecting Team to learn about “The difficult conversation”.
 • Sørmo, Dag; Sträng, Dan Roger; Kirstinä, Anna; Elisdottir, Gudrun Vala; Mureniene, Jurate & Sirola-Korhonen, Kristiina (2019). Active Citizenship. A guide of putting ideas into work.
 • Dyrnes, Eva Martinsen & Sträng, Dan Roger (2018). Kollektiv yrkesläreridentitet.
 • Sträng, Dan Roger (2018). Alternative Active Citizenship. [www ].
 • Sträng, Dan Roger (2018). Betydning og nødvendighet av lederforankring i implementeringsarbeid.
 • Sträng, Dan Roger (2018). Brevanalyse og resultater.
 • Sträng, Dan Roger (2018). Desk research-tools. [www ].
 • Sträng, Dan Roger (2018). Etikk og refleksjon i veiledningssamtalen.
 • Sträng, Dan Roger (2018). Needs Analysis Framework.
 • Sträng, Dan Roger (2018). Needs analysis-framework. [www ].
 • Sträng, Dan Roger (2018). Principal and Servant.
 • Sträng, Dan Roger (2018). Principal and Servant. A study of female leadership in a primary school.
 • Sträng, Dan Roger (2018, 01. februar). Suksess med veiledning. [Fagblad].  Høgskolen i Innlandet.
 • Sträng, Dan Roger (2018). Veilederrollen.
 • Sträng, Dan Roger (2018). Worthy Adulthood.
 • Sträng, Dan Roger & Jensen, Magne Skibsted (2018). TIPP-et utviklingsprosjekt i barnehagen.
 • Sträng, Dan Roger & Jensen, Magne Skibsted (2018). Veiledning og Rådgivning.Innovativ kommunikasjon.
 • Sørmo, Dag; Havlikova, Sonã & Sträng, Dan Roger (2018). Interesting event or useful experience? Can a visit to another country's education system be significant for increased understanding and development?.
 • Jensen, Magne Skibsted; Luthen, Geir Sverre; Larsen, Ann Sofi & Sträng, Dan Roger (2017). Veiledning og oppdagelse.
 • Jensen, Magne Skibsted & Sträng, Dan Roger (2017). Veiledning og refleksjon.
 • Luthen, Geir Sverre; Larsen, Ann Sofi; Sträng, Dan Roger & Jensen, Magne Skibsted (2017). Veiledning og oppdagelse - Abstract.
 • Rekdahl, Merete Chatrin & Sträng, Dan Roger (2017). School Leaders´ Philosophy and Teachers´ Scope for Action in Nordic Context.
 • Sträng, Dan Roger (2017). 21st century skills for lifelong learning, In 2017 ICET (ed.),  Re-thinking teacher professional education: using research findings for better learning: 61st World Assembly ICET 2017: Book of abstracts.  Nakladatelství Masarykovy univerzity.  ISBN 978-80-210-8611-1.  39.
 • Sträng, Dan Roger (2017, 10. februar). Den gode samtalen. [Fagblad].  http://magasinet.udir.no/nedlasting/barnehagemagasinet_2017..
 • Sträng, Dan Roger (2017). En verden av kunnskap.
 • Sträng, Dan Roger (2017, 26. januar). Leken er det viktigste av det viktige. [Fagblad].  Barnehage.no.
 • Sträng, Dan Roger (2017). Om ulike praksiser i pedagogisk virksomhet og identifisering og drøfting av etiske dilemaer.
 • Sträng, Dan Roger (2017). Prosesstenkning i trepartsamtalen.
 • Sträng, Dan Roger (2017). Reflekterende Team.
 • Sträng, Dan Roger (2017). Reflekterende Team - en innføring.
 • Sträng, Dan Roger (2017). The Good, The Bad and the Ugly - if it exists to them.
 • Sträng, Dan Roger (2017). The School Leader as Ideal Type.
 • Sträng, Dan Roger (2017). Trepartsamtalen.
 • Sträng, Dan Roger (2017). Veiledning og Ledelse.
 • Sträng, Dan Roger (2017). Veiledningens landskap.
 • Sträng, Dan Roger (2017). Worthy Adulthood?.
 • Sträng, Dan Roger & Griskevica, Inguna (2017). Is there a "Nordic" School Leadership?.
 • Sträng, Dan Roger & Sørmo, Dag (2017). Can teacher empowerment contribute to better learning?, In 2017 ICET (ed.),  Re-thinking teacher professional education: using research findings for better learning: 61st World Assembly ICET 2017: Book of abstracts.  Nakladatelství Masarykovy univerzity.  ISBN 978-80-210-8611-1.  69.
 • Sørmo, Dag & Sträng, Dan Roger (2017). Can teacher empowerment contribute to better learning?.
 • Sträng, Dan Roger (2016). Aksjonsforskning og Aksjonslæring.
 • Sträng, Dan Roger (2016). Den Gode Barnehagen.
 • Sträng, Dan Roger (2016). Den gode samtalen - mellom ordene.
 • Sträng, Dan Roger (2016). Kulturanalyse på BUPP, Halden.
 • Sträng, Dan Roger (2016). Kulturanalyse på Berg barneskole, Halden.
 • Sträng, Dan Roger (2016). Ledelse for endring. Styring og ledelse sett opp mot begrepene trivsel, lek og læring. Del I. Ledelse for endring.
 • Sträng, Dan Roger (2016). Participatory Research.
 • Sträng, Dan Roger (2016). Prosessledelse.
 • Sträng, Dan Roger (2016). The Nordic Academy of School Leadership.
 • Sträng, Dan Roger (2016). The School Leader as Ideal Type. How to reconcile Max Weber with the culture in a primary school.
 • Sträng, Dan Roger (2016). Trepartsamtale.
 • Sträng, Dan Roger (2016). Å samtale med barn.
 • Sträng, Dan Roger & Griskevica, Inguna (2016). The Nordic School Leader.
 • Sträng, Dan Roger; Hatlem, Marianne & Heger, Eva (2016). The Importance of Play in Preschool.
 • Sørmo, Dag; Sträng, Dan Roger; Lazarová, Bohumíra & Pol, Milan (2016). Supporting Learning in Schools.
 • Sørmo, Dag; Sträng, Dan Roger & Navestad, Anne (2016). A tool for school - reflective empiricism in a team of teachers.
 • Sträng, Dan Roger (2015). Aksjonslæring i praksis.
 • Sträng, Dan Roger (2015). Auto-ethnography – a qualitative research method..
 • Sträng, Dan Roger (2015). Charismatic Leadership to Prevent the Emergence of "Pied Pipers" in school.
 • Sträng, Dan Roger (2015). ENIRDELM Newsletter. What`s happening in Norway...and in higher education.
 • Sträng, Dan Roger (2015). Erfarenheter av att arbeta med kulturanalys som metod för skolutveckling.
 • Sträng, Dan Roger (2015). Erfaringer fra arbeidet med prosjektet: Kompetanse for Mangfold.
 • Sträng, Dan Roger (2015). Fler erfarenheter av att arbeta med kulturanalys som metod för skolutveckling.
 • Sträng, Dan Roger (2015). Frirom og Kulturanalyse. En introduksjon.
 • Sträng, Dan Roger (2015). Introduktion till Kulturanalys.
 • Sträng, Dan Roger (2015). Kollektiv læring - Aksjonslæring.
 • Sträng, Dan Roger (2015). Kommunikasjon og Samspill.
 • Sträng, Dan Roger (2015). Kulturanalys - ett verktyg i skolutvecklingsarbetet.
 • Sträng, Dan Roger (2015). Morgensamling - refleksjon.
 • Sträng, Dan Roger (2015). Nya Nivrenaskolan.
 • Sträng, Dan Roger (2015). Om Kommunikasjon.
 • Sträng, Dan Roger (2015). Ramar och Kramar.Elevkulturanalys på Nya Nivrenaskolan.
 • Sträng, Dan Roger (2015). Skoleforbedring gjennom dialogisk tilnärming.
 • Sträng, Dan Roger (2015). Veiledning - en introduksjon.
 • Sträng, Dan Roger (2015). Workshop frirumsteorin.
 • Sträng, Dan Roger & Dyrnes, Eva Martinsen (2015). Fagyrkeslærere som klasseromsforskere. Vurdering for læring på PPU Yrkesfag.
 • Sträng, Dan Roger & Dyrnes, Eva Martinsen (2015). PPU Yrkesfag – en praksisnær lærerutdanning i forandring.
 • Sträng, Dan Roger & Karlsson, Ann-Catrine (2015). Principal and Team Leader - Enhanced Leadership or a Split of Resources.
 • Sträng, Dan Roger & Karlsson, Ann-Catrine (2015). Sustainable School Development Through Future-focused Leadership.
 • Sørmo, Dag & Sträng, Dan Roger (2015). Gregory Batesons kommunikasjonsteori - innspill til debatt..
 • Sørmo, Dag; Sträng, Dan Roger & Navestad, Anne (2015). The Reflecting Team as a way of developing Leadership.
 • Sørmo, Dag; Sträng, Dan Roger & Navestad, Anne (2015). The Reflecting Team as a way of making leadership. Leadership for Future Focused Education and Learning for all.  s 182- 194 Vis sammendrag
 • Sträng, Dan Roger (2014). A polyphonic reanalysis instrument for understanding school cultures.
 • Sträng, Dan Roger (2014). Culture Analysis and Reflective Processes in Preschool- Reflective Leadership or Critical Friends?.
 • Sträng, Dan Roger (2014). Deliberative Leadership in Practice.
 • Sträng, Dan Roger (2014). Förändring som Tillstånd.
 • Sträng, Dan Roger (2014). Genomgång av kulturanalys som metod.
 • Sträng, Dan Roger (2014). Handledning Hallsbergsarbetet.
 • Sträng, Dan Roger (2014). Handledning Halssbergsarbetet.
 • Sträng, Dan Roger (2014). Hva vil det si å få veiledning?.
 • Sträng, Dan Roger (2014). Kollektive læringsprosesser.
 • Sträng, Dan Roger (2014). Kompetanse for Mangfold.
 • Sträng, Dan Roger (2014). Kulturanalys enligt frirumsteorin. Analys av breven och handledarrollen.
 • Sträng, Dan Roger (2014). Veiledning-en introduksjon.
 • Sträng, Dan Roger (2014). What is happening in Scandinavia?European Network for Improving Research and Development in Educational Leadership and Management Newsletter, November 2014.
 • Sträng, Dan Roger; Jensen, Magne & Sørmo, Dag (2014). Den gode samtalen mellom barnehage och høgskole.
 • Sträng, Dan Roger & Kise, Marianne (2014). Children as Stakeholders in Postmodern Society.
 • Sträng, Dan Roger & Kise, Marianne (2014). The Enthusiasm Agency.
 • Sträng, Dan Roger & Kise, Marianne (2014). The Impact of Multiprofessional Groups.
 • Sträng, Dan Roger & Sundh, Frank (2014). Att handleda kulturanalysarbete.
 • Sträng, Dan Roger & Sundh, Frank (2014). Att handleda kulturanalysarbete.
 • Sträng, Dan Roger & Sørmo, Dag (2014). Professional Guidance of School Teachers.
 • Sträng, Dan Roger & Tobiassen, Roald (2014). Bridge over trouble water: erfaringer med ulike veiledningsmodeller.
 • Sträng, Dan Roger (2013). A holistic approach to school organizations.
 • Sträng, Dan Roger (2013). Forskningssamarbeid OFA, en SWOT-analyse.
 • Sträng, Dan Roger (2013). Frirumsmodellen, kulturanalysen och den följande utvecklingen.
 • Sträng, Dan Roger (2013). Frirumsmodellen, kulturanalysen och den utveckling som brukar följa efter kulturanalysen.
 • Sträng, Dan Roger (2013). Hvordan kan følgeforskning bidra til at veiledning styrker læringsmiljøet i barnehager og skoler?.
 • Sträng, Dan Roger (2013). Olika ledarstrategiers effekter på medarbetarna.
 • Sträng, Dan Roger (2013). Olika ledarstrategiers effekter på medarbetarnas motivation.
 • Sträng, Dan Roger (2013). Organisationskulturens betydelse för utvecklingsarbete.
 • Sträng, Dan Roger (2013). Organisationskulturens betydelse för utvecklingsarbete.
 • Sträng, Dan Roger (2013). Presentasjon av et samarbeidsprosjekt KARIB mellom Harekas barnehage, lærere og forskere ved Høgskolen i Østfold, avdeling for lærerutdanning.
 • Sträng, Dan Roger (2013). Samtaler med barn.
 • Sträng, Dan Roger (2013). School Leadership and Organizational Culture- Towards a Holistic Understanding.
 • Sträng, Dan Roger (2013). Skolan som lärande organisation.
 • Sträng, Dan Roger (2013). Skolutveckling och skolkultur- mina och era erfarenheter för bra utveckling.
 • Sträng, Dan Roger (2013). Tanker om å forske på veiledning-følgeforskning.
 • Sträng, Dan Roger (2013). The Danger of Discontinuity in School Management.
 • Sträng, Dan Roger (2013). Undersøkelse av fortsatt interesse for forskningssamarbeid, Oslofjordalliansen.
 • Sträng, Dan Roger (2013). Utfordringer og muligheter i møte mellom veileder og veisøker.
 • Sträng, Dan Roger & Bråthen, Hanne (2013). Kulturanalyse på Gimle skole. Rapport (Høgskolen i Østfold). 5.
 • Sträng, Dan Roger & Jacobsson, Katharina (2013). Students as catalysts in a school developing project.
 • Sträng, Dan Roger; Jensen, Magne & Sørmo, Dag (red.) (2013). KARIB-prosjektet: Kulturanalyse og reflekterende prosesser i barnehagen. Rapport (Høgskolen i Østfold). 6.
 • Sträng, Dan Roger; Jensen, Magne & Sørmo, Dag (2013). Reflective Leadership or Critical Friends?.
 • Sträng, Dan Roger; Jensen, Magne & Sørmo, Dag (2013). Reflective Leadership or Critical Friends?, In Eystein Arntzen (ed.),  Educating for the future, 38th Annual Conference of the Association for Teacher Education in Europe, Halden, 22th - 25th August, 2013.  Høgskolen i Østfold.  Abstract.  s 211 - 212
 • Sträng, Dan Roger; Jensen, Roald & Kjenæs, Tone S (2013). Implementering av Vfl samt bruk av kulturanalyse og følgeforskning i Østfold fylkeskommune.
 • Sträng, Dan Roger & Karlsen, Thorbjørn (2013). Veiledningens mangfold.
 • Sträng, Dan Roger & Sørmo, Dag (2013). How to remain balanced when developing a new kind of leadership.
 • Sørmo, Dag; Sträng, Dan Roger & Jensen, Magne (2013). Hva skjer når vi intervenerer en virksomhet med reflekterende kultur?.
 • Sträng, Dan Roger (2012). Change agents of school cultures - the requirement of adaptable analytic tools.
 • Sträng, Dan Roger (2012). En flerstämmig kulturanalys. Om värden, värderingar och motiv i skolors vardagsarbete. Presentation av ett avhandlingsarbete.
 • Sträng, Dan Roger (2012). Flerstämmighet som analysredskap.
 • Sträng, Dan Roger (2012). Følgeforskning og Kulturanalyse.
 • Sträng, Dan Roger (2012). Kollegaveiledning.
 • Sträng, Dan Roger (2012). Kollektive Læringsprosesser. Veiledning, profesjon og organisasjon.
 • Sträng, Dan Roger (2012). Kommuners egna självvärderingar samordnas med Skolinspektionens tillsyn - Redovisning av ett skolutvecklingsarbete som initierades under 2010 års RUN-riksdag.
 • Sträng, Dan Roger (2012). Kulturanalys som ett instrument för skolutveckling.
 • Sträng, Dan Roger (2012). Kulturanalys som metod för kvalitativ evaluering.
 • Sträng, Dan Roger (2012). Kulturanalyse og følgeforskning knyttet til Vurdering for læring satsingen i Østfold.
 • Sträng, Dan Roger (2012). Kulturanalyse på Spongdal skole.
 • Sträng, Dan Roger (2012). Lust att leda. En resumé av Thorbjörn Sandéns avhandling "Lust att leda i lust och leda", Åbo Akademi 2007.
 • Sträng, Dan Roger (2012). Skolkultur och skolutveckling.
 • Sträng, Dan Roger (2012). Veiledning som redskap for organisasjoners kompetansetilegnelse.
 • Sträng, Dan Roger (2012). Veiledning som virkemiddel i barnehage- og skoleutvikling. (KARIB og Spongdal).
 • Sträng, Dan Roger; Jensen, Magne & Sørmo, Dag (2012). Kulturanalyse og Reflekterende Prosesser i Barnehagen (KARIB). Rapport från ett utvecklingsarbete.
 • Sträng, Dan Roger; Jensen, Magne & Sørmo, Dag (2012). Læring og Vurdering- om kvalitetsutvikling i skolen.
 • Sträng, Dan Roger; Jensen, Roald & Sørmo, Dag (2012). Learning and Assessment - A strategy for school development.
 • Sträng, Dan Roger & Sørmo, Dag (2012). Improving the mode of reflectiveness of educational leaders by a third-party intervention.
 • Fors, Eva & Sträng, Dan Roger (2011). Framtidens skola. Backen och Bergsjö har startat sitt arbete med en kulturanalys.
 • Jensen, Magne & Sträng, Dan Roger (2011). Erfaringslæring og refleksive prosesser i møtet mellom praktikere og forskere.
 • Jensen, Magne; Sträng, Dan Roger & Sørmo, Dag (2011). Reflective processes in teambased learning through mentoring.
 • Sträng, Dan Roger (2011). Bärkraft.Reviderad slutrapport.
 • Sträng, Dan Roger (2011). En flerstämmig kulturanalys: om värden, värderingar och motiv i skolors vardagsarbete. Karlstad University studies. 2011:62.
 • Sträng, Dan Roger (2011). Kulturkrockar och skolkulturer. FLS-aktuellt. Medlemstidning utgiven av Föreningen Lärare i Samhällskunskap.  ISSN 0345-3405.  52(1), s 4- 6
 • Sträng, Dan Roger (2011). Polyphonic Reanalysis of School Cultures - The Encounter between Berg and Hodgkinson.
 • Sträng, Dan Roger (2011). Projekt Bärkraft. Från skolutveckling till lokalsamhällesutveckling.
 • Sträng, Dan Roger (2011). Vurdering for Læring/ Kulturanalyse.
 • Sträng, Dan Roger (2011). Vurdering for Læring/Kulturanalyse.
 • Sträng, Dan Roger; Berg, Gunnar & Karlsson, Monika (2011). Skolors kvalitetsutveckling.
 • Sträng, Dan Roger; Berg, Gunnar; Namdar, Kamran & Nilsson, Tommy (2011). From school development to urban community development.
 • Sträng, Dan Roger & Sørmo, Dag (2011). Reflective Processes Through Mentoring for Developing and Sustaining Pedagogic Leadership.
 • Sträng, Dan Roger & Thorin, Lars (2011). Arbetet med kulturanalys har inletts. Vis sammendrag
 • Sträng, Dan Roger & Thorin, Lars (2011). Inspirationsdag om kulturanalys på Mittuniversitetet.
 • Sträng, Dan Roger & Thorin, Lars (2011). Kulturanalyser färdiga.
 • Sørmo, Dag & Sträng, Dan Roger (2011). Presentasjon av KARIB-prosjektet (PPT-loop).
 • Sträng, Dan Roger (2010). Evaluering av PP- tjenesten i Våler kommune.
 • Sträng, Dan Roger (2010). Framtidens skola.
 • Sträng, Dan Roger (2010). Gruppeveiledning.
 • Sträng, Dan Roger (2010). "Hvor gode er vi egentlig?": Kalnes videregående skole og elever tatt opp på særskilte vilkår.
 • Sträng, Dan Roger (2010). KARIB-prosjektet.
 • Sträng, Dan Roger (2010). Kulturanalys som verktyg i forsknings- och utvecklingsarbete.
 • Sträng, Dan Roger (2010). Metoder innenfor rammen av større utviklingsarbeid. Projekt Bärkraft - Strategi för kombinerad skolutveckling och lokalsamhällesutveckling, I: Anne-Lise Arnesen & Lisbeth Lundahl (red.),  Metoder i forsknings- og utviklingsarbeid i utdanning og lærerutdanning: rapport fra en konferanse mellom Høgskolen i Østfold og Universitetet i Umeå.  Høgskolen i Østfold.  ISBN 9788278253311.  Kapittel 4.  s 94 - 103
 • Sträng, Dan Roger (2010). Projekt Bärkraft.
 • Sträng, Dan Roger (2010). Projekt Bärkraft.
 • Sträng, Dan Roger (2010). Veiledning.
 • Sträng, Dan Roger; Berg, Gunnar; Namdar, Kamran & Nilsson, Tommy (2010). From school development to urban community development.
 • Sørmo, Dag & Sträng, Dan Roger (2010). Foredrag på samling for nytilsatte førskolelærere og skoleadministrasjonen i Askim kommune.
 • Sträng, Dan Roger (2009). Den digitale lærergjerningen: om IT-basert lærerutdanning og skolepraksis.
 • Sträng, Dan Roger (2009). Nye lærere, IKT og skolekultur - tilfellet Østfold. Resultater fra et forskningsprosjekt.
 • Sträng, Dan Roger & Berg, Gunnar (2009). Skolutveckling som frirumserövrande i praktiken.
 • Sträng, Dan Roger (2008). Den digitale lærergjerningen.
 • Sträng, Dan Roger (2007). Planering av kulturanalys.
 • Sträng, Dan Roger (2006). Kulturanalysen och frirumsprocessens historik, syfte och genomförande.
 • Sträng, Dan Roger (2005, 02. desember). Medieköping firar 100 år.  Bohusläningen..
 • Sträng, Dan Roger (2004). Lokalt skolutvecklingsarbete i Halmstad och Laholm.
 • Sträng, Dan Roger (2004). The Ongoing Dilemma of School Developing. To prepare for harmony or disintegration.
 • Sträng, Dan Roger; Berg, Gunnar; Holmdahl, Gudrun; Jacobsson, Katharina; Wede, Christer; Scherp, Gun-Britt; Scherp, Hans-Åke & Åstrand, Annica (2004). Skolutveckling som förändring av lokala organisationer - Delrapport 1.
 • Sträng, Dan Roger (2003, 15. oktober). Samarbete om kristet gymnasium.  Bohusläningen.
 • Sträng, Dan Roger (2002). Varför kulturanalys?.
 • Högberg, Sören & Sträng, Dan Roger (2001). Insikt eller utsikt? Att mötas och förstå.
 • Sträng, Dan Roger (2001). Kulturanalys S:t Göran, Information för all personal.
 • Sträng, Dan Roger (2001). Kulturanalys S:t Göran, Introduktionsträff med skolans ledning.
 • Sträng, Dan Roger & Taki, Safin (2001). Ingen återvändo.
 • Sträng, Dan Roger (1997). Kunskapsproduktion, Kunskapsväxt och Pedagogiska Motorvägar. Wittgenstein, Lundberg och Berg.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:20 - Sist endret 13. sep. 2019 13:42