Ellen Cecilie Romstad

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608230
+4795785871
Studiested
Halden
Kontornr.
DU1-36

Faglige interesser

 • IKT og læring i skole og barnehage, med tanke på digital didaktikk og undervisning og klasseledelse i teknologirike klasserom
 • Digitale hjelpemidler i skolen 
 • Pedagogiske apper og programvare i skole og barnehage
 • Formidling og deling av pedagogisk programvare og forskning 
 • Formidling av apper for elever med behov for skrive- og / eller lesestøtte, talesyntese, tankekart, symbolspråk, matematikk, norsk/leseopplæring m.m kategorisert etter Blooms digitale taxonomi og The Padagogy Wheel. 
 • Skrive seg Til Lesing med talestøtte (STL+) og Skrive seg til læring (WTL)

Undervisning

Bakgrunn

 • Master i pedagogikk, med fordypning i spesialpedagogikk.
 • Spesialpedagog med IKT, Nordisk grunnfag og sosialpedagogikk grunnfag. Praktisk-pedagogisk utdanning.
 • Har arbeidet som lærer, spesialpedagog og spesialpedagogisk koordinator i barneskole, ungdomsskole og videregående skole siden 1995.
 • Ansatt ved Høgskolen i Østfold siden 2018.
Emneord: ikt og læring, DeKomp

Publikasjoner

 • Romstad, Ellen Cecilie (2019). Digital StoryLine - dybdelæring for alle! file:///C:/Users/ecrom/Downloads/Digital%20StoryLine%20-%20dybdel%C3%A6ring%20for%20alle!%20(5).pdf.
 • Romstad, Ellen Cecilie (2019). Pedagogiske apper - Hvilke apper skal vi velge i barnehage og skole?. [html ].
 • Romstad, Ellen Cecilie (2019, 05. februar). https://radio.nrk.no/serie/nyhetsmorgen?fbclid=IwAR2WYopt61uGnJI-FoHCr6ptJSQh2Fq9TWH5o6ir94w690nZO-wyUO40FEk#t=49m38.08s Smarte valg når du skal bruke teknologi i undervisningen. Smart bruk av apper.. [Radio].  NRK Østlandsendingen.
 • Ytre-Eide, Kjell & Romstad, Ellen Cecilie (2019, 03. mars). Ha fokus på et verktøy barna kan skape digitale fortellinger med. [Internett].  Internett.
 • Romstad, Ellen Cecilie (2018). Digital tilrettelegging med vekt språk, lese, skrive - og matematikkvansker.
 • Romstad, Ellen Cecilie (2018). Smarte valg når du skal bruke teknologi i undervisningen. Bedre Skole.  ISSN 0802-183X.  (4)
 • Romstad, Ellen Cecilie (2017). Digital tilrettelegging med vekt på språk, lese, skrive - og matematikkvansker. Blooms digitale taksonomi.
Publisert 30. juli 2018 14:50 - Sist endret 22. sep. 2019 18:53