Elisabeth Giske

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Høgskolelektor
Kontakt
+4769608266
Studiested
Halden
Kontornr.
FU2-66

Arbeid / interesser utenfor HIØ

Lokalpolitiker med spesielt fokus på skole ogkultur. Medlem av Kommunestyret og Formannskapet

Undervisning

 Musikk årsstudium 60 stp

 Musikkdeltid 30 stp

 Praktisk pedagogisk utdanning

Bakgrunn

Utdanning  540 studiepoeng (stp)

 

Eksamen artium / reallinjen

1968

Student ved Kunst og Håndverksskolen

1969

Barnehagelærereksamen ved Barrat Dues Musikkinstitutt 1-årig 60 stp

1970

Årskurs musikkterapi, Oslo Musikklærerforening

1970

NMLL Opptaksprøve, Oslo Musikklærerforening (godkjent som adjunkt)

1976

Musikkpedagogisk Hovedeksamen med klaver som hovedinstrument fra  Østlandets musikkonservatorium (nå Norges Musikkhøgskole) 4 år, 240 stp

1977

Faglærer i musikk 60 stp(tillegg til grunnutdanningen – nå PPU)

1977

Musikkmellomfag / UIO 1 år, 30 stp

1979

Musikkhovedfag / UIO 2 år 120, stp

1983

 

 

 

 

Klaverstudier med blant andre pianistene Juel Aarum (Barrat Dues musikkinstitutt), Ivar Johnsen (Østlandets musikkonservatorium), Synnøve Løchen og Benny Dahl Hansen (Universitetet i Oslo). Undervisning i liturgi og kirkeorgel med domorganist Guttorm Ihlebæk. Komposisjonsstudier med Olav Thommesen og Mai Sønstevold.

 

 

  Styreverv som er faglig relevant

   Styremedlem i Det Norske Blåseensemblet
   Styremedlem i Opera Østfold
..

 

Publikasjoner

 • Giske, Elisabeth; Moe, Pål Kristian & Sträng, Dan Roger (2019). Lærerutdanning og digital musikkundervisning- Glimt av universet med det ukjente som mål, men med en digital gråsone på lovverk og særavtaler, I: Kristine Høeg Karlsen & Gunhild Brænne Bjørnstad (red.),  Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Nye perspektiver på estetiske- & tverrfaglige undervisningsmetoder i pedagogisk virksomhet.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215029979.  Kapittel 10.

Se alle arbeider i Cristin

 • Giske, Elisabeth (red.) (2015). Kompendium for undervisning i klaverspill.
 • Giske, Elisabeth (2014). Arbeidsbok i pianospill.
 • Giske, Elisabeth (2014). En skolekamp for Halden. Halden Arbeiderblad.  s 6- 7
 • Giske, Elisabeth (2014). Halden for tro, håp og kjærlighet. Halden Arbeiderblad.  s 6- 7
 • Giske, Elisabeth (2014). Vitenskapslære, et kortfattet utdrag.
 • Giske, Elisabeth (2013). Forutsigbar skolehverdag. Halden Arbeiderblad.  s 7- 7
 • Giske, Elisabeth (2013). Redd for nye ostehøvelkutt i 2014. Halden Arbeiderblad.  s 11- 11
 • Giske, Elisabeth & Hegre, Per Anders (2013). Nabucco: Enestående, uttrykksfullt, tordnende. Halden Arbeiderblad.  s 4- 5
 • Giske, Elisabeth (2012). Noen av utfordringene i grunnskolen. Halden Arbeiderblad.  s 24- 24
 • Giske, Elisabeth & Olsen, Wenche (2009). Aps skolepolitikk nasjonalt og lokalt. Halden Arbeiderblad.  s 7- 7
 • Giske, Elisabeth (2008). Haldenskolen i endring - del 1. Halden Arbeiderblad.  s 7- 7
 • Giske, Elisabeth (2008). Haldenskolen i endring - del 2. Halden Arbeiderblad.  s 7- 7
 • Giske, Elisabeth (2006). Hva slags musikklærere trenger Norge i dag? : musikkutdanning i lærerhøgskolene.
 • Giske, Elisabeth & Hegre, Per Anders (2006). Musikkens vilkår i et økologisk perspektiv : kunstmusikkens plass i utdanningssystemet. Musikkpedagogen, medlemsblad for Norske Musikklæreres Landsforbund.  (4), s 4- 6,16-17,20

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:20 - Sist endret 12. feb. 2019 11:57