Fred Carlo Andersen

Avdeling for lærerutdanning
English version of this page Stilling
Førsteamanuensis
Kontakt
+4769608101
Studiested
Halden
Kontornr.
C2-034

Faglige interesser

Mine faglige interesser er knyttet til:

- Skoleledelse

- Språklig og kulturelt mangfold i skole og samfunn

- Veiledning/coaching

- Kommunikasjon og konflikthåndtering

Undervisning

Praktisk pedaogisk utdanning (PPU) heltid https://www.hiof.no/studier/programmer/ppuh-praktiskpedagogisk-utdanning-heltid/index.html

Masterstudium i organisasjon og ledelse https://www.hiof.no/studier/programmer/olm-masterstudium-i-organisasjon-og-ledelse/index.html

 

 

Bakgrunn

Doktorgrad i utdanningsledelse, UiO

Hovedfag i flerkulturell og utviklingsrettet utdanning, HiO.

Statsvitenskap, historie og engelsk, UiO.

Spesialpedagogikk, UiO

Praktisk pedagogisk utdanning, HiØ.

Jeg har vært lærer i engelsk, norsk og samfunnsfag i videregående skole, koordinator og inspektør for tospråklige lærere og rektor i voksenopplæringen. Jeg ledet utviklingen og var fagansvarlig for studiet Utdanningsledelse i perioden 2012-2015 ved Høgskolen i Østfold. Jeg har vært ansatt som universitetslektor i Utdanningsledelse ved UiO fra 2004 til 2011, og ved Rektorutdanningen fra 2009 til 2012. Mitt hovedarbeidsområde ved Utdanningsledelse var knyttet til koordinering, undervisning, veiledning og utvikling av studiet. Ved Rektorutdanningen var arbeidet konsentrert om veiledning på ulike problemstillinger og case fra studentene.

Priser

 

Verv

Redaktør for tidsskriftet Intercultural Education

Styremedlem i International Association for Intercultural Education http://www.iaie.org/

Leder for WP3: Kunnskapsprosesser - Skole kunnskap og lærerutdanning 

NOKUT, sakkyndig.

Samarbeid

Koordinator for Erasmus Intensive Program at University of Oslo 2005-2011: Leadership for Democratic Citizenship in European Schools (Oslo University, Norway, Seldsjuk University, Turkey, Jagiellonian University, Poland, Murcia University, Spain, University College Dublin, North Ireland, Canterbury Christ Church University, England).

Koordinator for SIRIUS (NAOS), Erasmus+ 2014-, Professional Capacity Dealing with Diversity, v/ Østfold University College, Erasmus University Holland, Porto University, Portugal, Tartu International School MTÜ, Estland, FORUM ZA SLOBODU ODGOJA, Croatia, Patras University, Croatia, University of Antwerpen,  Public Policy and Management Institute, Lithuania, Pedagogical Institute, Cyprus.

Universitetet i Oslo, Institutt for pedagogikk - fagansvarlig for Flerkulturell pedagogikk, fagansvarlig for Minoritetsspråklige elever, tilpasset opplæring og pedagogisk-psykologisk rådgivning, sensur masteroppgaver i pedagogikk.

Universitetet i Oslo, Institutt for lærerutdanning og skoleutvikling, sensur masteroppaver i Utdanningsledelse.

OsloMet, sensur Styrerutdanningen og forelesning og veiledning innenfor masteremne Ledelse og organisasjonsbygging.

OsloMet, Coaching/veiledning for Rektorutdanningen.

 

Publikasjoner

 • Andersen, Fred Carlo (2018). School Leadership in a European multicultural context. A dream from Disneyland?, In Nektaria Palaiologou & Michalinos Zembylas (ed.),  Human Rights and Citizenship Education. An Intercultural Perspective.  Cambridge Scholars Publishing.  ISBN 978-15275-1645-8.  14.  s 258 - 279
 • Andersen, Fred Carlo (2016). Rektorutdanningens potensial i en flerkulturell kontekst :. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge.  ISSN 1504-9922.  10(4), s 103- 123
 • Andersen, Fred Carlo (2013). Leadership in a linguistically and ethnically diverse upper secondary school : responding to challenges. Nordic Studies in Education.  ISSN 1891-5914.  33(1), s 31- 49
 • Andersen, Fred Carlo (2012). School leadership and multilingualism. Acta Didactica Norge - tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid i Norge.  ISSN 1504-9922.  6(1), s 18- sider
 • Andersen, Fred Carlo & Ottesen, Eli (2011). School leadership and ethnic diversity: approaching the challenge. Intercultural Education.  ISSN 1467-5986.  22(4), s 285- 299
 • Andersen, Fred Carlo & Ottesen, Eli (2011). Skoleledelse og språklig og etnisk mangfold, I: Jorunn Møller & Eli Ottesen (red.),  Rektor som leder og sjef - om styring, ledelse og kunnskapsutvikling i skolen.  Universitetsforlaget.  ISBN 978-82-15-01797-6.  Kapittel 11.  s 250 - 264

Se alle arbeider i Cristin

 • Andersen, Fred Carlo (2017). School leadership and cultural diversity. Leadership for inclusion in multicultural upper secondary schools. Doktoravhandlinger forsvart ved Det utdanningsvitenskapelige fakultet, Universitetet i Oslo. 262.
 • Andersen, Fred Carlo (2015). Opplæring i en språklig og kulturelt mangfoldig skole.
 • Andersen, Fred Carlo (2015). School Leadership in a European Context - A Dream from Disneyland?.
 • Andersen, Fred Carlo & Haaland, Frode (2015). Har vi en for snever ledelsesforståelse? Økte krav til ledere i skole og barnehage. Moss Avis.  s 12- 13
 • Haaland, Frode Hübertz & Andersen, Fred Carlo (2015). Økte krav til ledere i barnehage og skole. barnehage.no.
 • Roos, Merethe & Andersen, Fred Carlo (2011). Discourse leadership in a multicultural school.
 • Andersen, Fred Carlo (2008). Inclusive education in a multicultural upper secondary school: Challenges of leadership.
 • Andersen, Fred Carlo (2008). The concept of multiculturalism and implications for school leadership - "A student is a student". Vis sammendrag
 • Andersen, Fred Carlo & Ottesen, Eli (2007). Building Teams Across Countries.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:20 - Sist endret 26. nov. 2018 11:55