Gunhild Brænne Bjørnstad

Avdeling for lærerutdanning
Stilling
Førstelektor
Kontakt
+4769608242
+4748336466
Studiested
Halden
Kontornr.
F1-066

Faglige interesser

 • Dramapedagogikk og teaterkommunikasjon
 • Estetiske fag og læreprosesser
 • Studentaktive læringsformer i lærerutdanningene
 • Skapende, kreative og innovative læreprosesser
 • Kunst, kultur, demokrati og danning
 • Internasjonale perspektiv på utdanning, kunst og kultur

Undervisning

Verv

Internasjonal koordinator ved Avdeling for Lærerutdanning

Prosjektleder STIL2.0 - prosjektet STudieIntensiverende Læringsformer er finansiert av ProTed (senter for fremragende lærerutdanning) og har fokus på økt prosesskvalitet i lærerstudiet. Samarbeidslæring og studentrespons med digitale verktøy er sentrale aspekt ved HiØs delprosjekt.

Prosjektkoordinator DLAB - Prosjektet Digital Learning Across Borders er et internasjonalt prosjekt, med både høyere utdanningsinstitusjoner og praksisskoler som samarbeidspartnere i Belgia, England og Danmark.

Bakgrunn

2009-2015 Universitetslektor i Drama/teaterkommunikasjon ved Institutt for Grunnskolelærerutdanning, Idrett og Spesialpedagogikk (IGIS) ved Universitetet i Stavanger.

2007-2009 Teaterlærer ved Taasisi ya Sanaa na Utamaduni Bagamoyo (TaSUBa) Tanzania

Samarbeid

KROM på Tvers - et samarbeidsprosjekt mellom lærerutdanningen ved HiØ, Rom for Dans Oslo og DKS Østfold, med fokus på å styrke fremtidige læreres kompetanse i møtet med kunst i skolen.

Storyline i Lærerutdanningen - et tverrfaglig undervisningsprosjekt i samarbeid med OsloMet

Social Innovators - et EØS-finansiert prosjekt i regi av menneskerettighetsorganisasjonen PiNA i Slovenia, med partnere i Bulgaria, Kroatia og Slovenia.

Prosjekter

Emneord: drama, estetiske læreprosesser, skapende prosesser, kreativitet, kunst, kultur, studentaktive læreprosesser

Publikasjoner

 • Karlsen, Kristine Høeg; Bjørnstad, Gunhild Brænne & Høeg Remberg, Heidi (2020). Magic in Movements! The art of teaching creative dance through the cultural schoolbag, In Charlotte Svendler Nielsen & Stephanie Burridge (ed.),  Dancing Across Borders Perspectives on Dance, Young People and Change.  Routledge.  ISBN 9781003008569.  Kapittel.  s 179 - 182
 • Arntzen, Ragnar & Bjørnstad, Gunhild Brænne (2019). The Lark's Lonely Twittering: An Analysis of the Monologues in A Doll's House. Ibsen Studies.  ISSN 1502-1866.  19(2), s 88- 121 . doi: 10.1080/15021866.2019.1640928 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Karlsen, Kristine Høeg & Bjørnstad, Gunhild Brænne (2019). Kunstpedagogiske møter i lærerutdanningen: – en studie av lærerstudenters oppfatning av dansekunstprosjektet KROM på tvers i grunnskolelærerutdanningen, I: Kristine Høeg Karlsen & Gunhild Brænne Bjørnstad (red.),  Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Nye perspektiver på estetiske og tverrfaglige undervisningsmetoder som redskap i pedagogisk virksomhet.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215029979.  Kapittel 6.  s 123 - 142
 • Karlsen, Kristine Høeg; Bjørnstad, Gunhild Brænne & Lockhart-Pedersen, Virginia (2019). Hva slags lærer vil du bli’a? Grunnskolelærer-studenters opplevelse med Storyline som metode i lærerutdanningen, I: Kristine Høeg Karlsen & Gunhild Brænne Bjørnstad (red.),  Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Nye perspektiver på estetiske og tverrfaglige undervisningsmetoder som redskap i pedagogisk virksomhet.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215029979.  Kapittel 2.  s 45 - 75
 • Karlsen, Kristine Høeg; Lockhart-Pedersen, Virginia & Bjørnstad, Gunhild Brænne (2018). “…but, it’s really grown on me, Storyline, as practical as it has been’: A critical inquiry of student teachers’ experiences of The Scottish Storyline Approach in teacher education. Teaching and Teacher Education : An International Journal of Research and Studies.  ISSN 0742-051X.  77, s 150- 159 . doi: https://doi.org/10.1016/j.tate.2018.09.017 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin Brunvathne & Bjørnstad, Gunhild Brænne (2018). The responsible citizen: An investigation of the Theatre of the Oppressed. Applied Theatre Research.  ISSN 2049-3010.  6(2), s 139- 153 . doi: https://doi.org/10.1386/atr.6.2.139_1
 • Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin Brunvathne & Bjørnstad, Gunhild Brænne (2017). Den ansvarlige medborger - en utfordring av de undertryktes teater, I:  Drama, teater og demokrati : Antologi II : I kultur og samfunn.  Fagbokforlaget.  ISBN 978-82-450-2144-8.  Kapittel.  s 65 - 81
 • Bjørnstad, Gunhild Brænne (2015). Sukumiwa Mpakani - et demokratisk teatereksperiment?. InFormation - Nordic Journal of Art and Research.  ISSN 1893-2479.  4(2) . doi: https://doi.org/10.7577/if.v4i2.1549

Se alle arbeider i Cristin

 • Karlsen, Kristine Høeg & Bjørnstad, Gunhild Brænne (red.) (2019). Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Nye perspektiver på estetiske og tverrfaglige undervisningsmetoder som redskap i pedagogisk virksomhet. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215029979.

Se alle arbeider i Cristin

 • Fjeld, Hilde Sofie; Hoff-Jenssen, Reidun; Maugesten, Marianne & Bjørnstad, Gunhild Brænne (2020). Rapport om studentpraksis i Malawipraksis - et samarbeid mellom Høgskolen i Østfold, Kjølberg skole og skoler i Malawi.
 • Bjørnstad, Gunhild Brænne & Fossbråten, Liv Anne (2019). Den varme stolen - En utforskning av læring i et skjæringspunkt mellom fiksjon og virkelighet, I: Kristine Høeg Karlsen & Gunhild Brænne Bjørnstad (red.),  Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Nye perspektiver på estetiske og tverrfaglige undervisningsmetoder som redskap i pedagogisk virksomhet.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215029979.  Kapittel 4.
 • Bjørnstad, Gunhild Brænne; Jansson, Benthe Kolberg & Nagel, Ilka (2019). Prosjekt STIL2.0. Samarbeidslæring, studentrespons og digitale verktøy. Gjennomføring og resultater.
 • Bjørnstad, Gunhild Brænne; Jansson, Benthe Kolberg & Nagel, Ilka (2019). Rapport frå prosjektet STIL2.0 ved Høgskolen i Østfold. Delrapport i Sluttrapport for “Studieintensive arbeidsformer ved implementering av femårige grunnskolelærerutdanninger” (STIL).
 • Karlsen, Kristine Høeg & Bjørnstad, Gunhild Brænne (2019). Antologiens overordnede tema og innhold, I: Kristine Høeg Karlsen & Gunhild Brænne Bjørnstad (red.),  Skaperglede, engasjement og utforskertrang. Nye perspektiver på estetiske og tverrfaglige undervisningsmetoder som redskap i pedagogisk virksomhet.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215029979.  Innledning.
 • Karlsen, Kristine Høeg; Bjørnstad, Gunhild Brænne; Hafnor, Johannes & Myhre, Camilla Merete (2019). The Art of Teaching Creative Dance through the Cultural Schoolbag.
 • Karlsen, Kristine Høeg; Bjørnstad, Gunhild Brænne; Nesse, Carolline Wahlström; Myhre, Camilla Merete & Hafnor, Johannes (2019). The Cultural Schoolbag in Teacher Education: A theoretical framework on how to integrate artistic activities provided by DKS in the teacher’s pedagogical practice.
 • Nagel, Ilka; Bjørnstad, Gunhild Brænne & Jansson, Benthe Kolberg (2019). Hverandrevurdering av filmede presentasjoner og videoessay i Canvas med verktøyet ARC.
 • Bjørnstad, Gunhild Brænne; Jansson, Benthe Kolberg & Nagel, Ilka (2018). Kva kan vi rapportere frå STIL-prosjektet ved HiØ?.
 • Braaten, Bjørn Espen Pontus; Aae, Rune; Rasmussen, Adrian Kristinsønn; Bjørnstad, Gunhild Brænne & Øen, Hilde (2018). STEM to STEAM online course (MOOC). [www ].
 • Karlsen, Kristine Høeg; Lockhart-Pedersen, Virginia; Bjørnstad, Gunhild Brænne & Høeg, Ellen (2018). Facilitating creative and cross-curriculum learning in teacher education through The Storyline Approach.
 • Karlsen, Kristine Høeg; Lockhart-Pedersen, Virginia; Bjørnstad, Gunhild Brænne & Høeg, Ellen (2018). Teachers-in-team: Promoting innovation and creativity through The Storyline Approach in Norwegian Teacher Education.
 • Nagel, Ilka; Bjørnstad, Gunhild Brænne & Jansson, Benthe Kolberg (2018). STIL 2.0 - Studieintensive læringsformer 2.0 (foreløpige resultat).
 • Ellinggard, Stine & Bjørnstad, Gunhild Brænne (2017). Snøhetta - et eksempel til etterfølgelse?. Dagsavisen - Nye Meninger.
 • Jansson, Benthe Kolberg; Bjerke, Christian Bjørn & Bjørnstad, Gunhild Brænne (2017). Samarbeidslæring og studentrespons.
 • Karlsen, Kristine Høeg & Bjørnstad, Gunhild Brænne (2017). "Storyline i grunnskolelærerutdanningen: læring gjennom rollespill og fantasi".
 • Songe-Møller, Anna; Mo, Grethe; Fossbråten, Liv Anne; Bjørnstad, Gunhild Brænne; Foss, Karen Sofie Falk & Lyngstad, Mette Bøe (2017). Dignity III.
 • Bjørnstad, Gunhild Brænne; Fotland, Anne Karin & Kaabuka, Msamiru Kassim (2015). "Ukjent".
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin Brunvathne & Bjørnstad, Gunhild Brænne (2015). Det mest grunnleggende faget: for å forstå det å være menneske. Spesialpedagogikk.  ISSN 0332-8457.  (2), s 36- 37
 • Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin Brunvathne & Bjørnstad, Gunhild Brænne (2015). EØS- prosjektet: "Eguality of national communities of the former Yugoslavia and their members in Slovenian Istria".
 • Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin Brunvathne & Bjørnstad, Gunhild Brænne (2015). The Oppressed Theater and the Joker role..
 • Songe-Møller, Anna & Bjørnstad, Gunhild Brænne (2015). De undertryktes teater- Solidaritetsforum teater. Vis sammendrag
 • Songe-Møller, Anna; Ellinggard, Stine Nielsen & Bjørnstad, Gunhild Brænne (2015). DIGNITY.
 • Songe-Møller, Anna; Ellinggard, Stine & Bjørnstad, Gunhild Brænne (2015). Oliventrærne brenner. Stavanger Aftenblad.  ISSN 0804-8991.  s 60
 • Songe-Møller, Anna; Ellinggard, Stine & Bjørnstad, Gunhild Brænne (2015). Oliventrærne brenner: kan teaterkunsten bidra til økt opplevelse og forståelse av verdighet hos undertrykte?. Stavanger Aftenblad.  ISSN 0804-8991.
 • Gjærum, Rikke Gürgens; Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin Brunvathne & Bjørnstad, Gunhild Brænne (2014). Dramafaget (med-)skaper humanioras fremtid. DRAMA : Nordisk dramapedagogisk tidsskrift.  ISSN 0332-5296.  (2), s 46- 47
 • Songe-Møller, Anna; Bjerkestrand, Karin Brunvathne & Bjørnstad, Gunhild Brænne (2014). The Oppressed Theatre and Democratic Prosess..
 • Melberg, Jorunn & Bjørnstad, Gunhild Brænne (2011). Interaktiv skygge-Rødhette. Ånd i hanske.  ISSN 0800-2479.  (4), s 32- 33
 • Kvam, Hilde & Bjørnstad, Gunhild Brænne (2007). The aesthetics of contemporay african dance.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. juni 2018 16:42 - Sist endret 5. sep. 2019 09:35